Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-23 21:07:33 przez Renata Piwowarczyk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 21.10.2009r.
OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 3835533, fax. 068 3599121

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
Link internetowy do warunków przetargu: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym pn:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do celów pogotowia wodociągowo - kanalizacyjnego” poprzez składanie ofert na przedmiot przetargu o następującym zakresie rzeczowym:

CPV: 34130000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów
66114000-2 (3) Usługi leasingu finansowego

1. Określenie przedmiotu zamówienia
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Nadwozie o zwartej zamkniętej zabudowie typu furgon z możliwością przewozu dodatkowej liczby osób min. 3 osoby (razem liczba miejsc siedzących min.6)
- podwozie dwuosiowe;
- dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg;
- skrzynia biegów manualna;
- hak holowniczy stały dla przyczepy o masie do 2 ton;
- belki bagażnika dachowego - min. 3 szt. (bagażnik przeznaczony ma być do przewozu na awarię rur tworzywowych wodociągowych i kanalizacyjnych o średnicy do 400 mm;
- mocowanie drabiny w przestrzeni ładunkowej pod dachem lub w inny sposób (długość drabiny 2,60 m, szerokość 50 cm);
- drabinka umocowana na drzwiach tylnych (przeznaczona do rozładunku przewożonych towarów na bagażniku dachowym);
- wzmocniona podłoga na całej długości aluminiową blachą ryflowaną;
- przeszklony przedział części ładunkowej w tylnych drzwiach, oraz przeszklenie przedziału osobowego (1 i 2 rząd siedzeń, szyby otwierane);
- zamontowana na stałe przegroda za dodatkowymi fotelami lub kanapą, której dolna jej część jest pełna tapicerowana, górna kratka. W dolnej części klapa uchylna w formie gilotyny umożliwiająca przewóz długich ładunków: min. 2,6 m do oparć siedzeń i min. 3,7 m po otwarciu klapy uchylnej i wykorzystaniu przestrzeni pod fotelami drugiego rzędu;
- długość skrzyni ładunkowej przed zabudową min. 3,70 m;
- drzwi boczne odsuwane;
- drzwi tylne otwierane – pod kątem 270 stopni
- belka świetlna dachowa zespolona koloru pomarańczowego;
- oświetlenie części ładunkowej

Silnik:
- silnik musi spełniać normę emisji spalin min. EURO 4;
- min. moc silnika 120 KM;
- typ silnika wysokoprężny;
- rodzaj paliwa silnikowego – Olej napędowy
Kabina:
- kabina kierowcy - min. 3 osobowa;
- zainstalowanie dodatkowych na stałe 3 foteli lub kanapy min. 3 osobowej w przestrzeni ładunkowej z wykorzystaniem pod nimi przestrzeni do przewozu rur tworzywowych wodociągowych i kanalizacyjnych o średnicy min. 400 mm;
- radio wraz z instalacją radiową;
- układ hamulcowy z systemem ABS;
- czujniki cofania pojazdu (tył)
Nadwozie:
- kolor biały
Wyposażenie dodatkowe:
- koło zapasowe;
- gaśnica;
- apteczka;
- trójkąt ostrzegawczy;
- klucz do kół;
- podnośnik;
- chodniki gumowe.
Leasing:
- Okres leasingu: min.33, max.36 miesięcy
- Opłata wstępna max.20%
- Wykup samochodu - za wartość 1% wartości zamówienia
- Leasing w walucie: PLN.
- Oferta leasingowa przy stałej stopie % przez czas trwania umowy.
- ubezpieczenie przedmiotu zamówienia (OC,AC) - wliczone w raty leasingu związane z całym okresem trwania umowy.

Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia z dodatkowym wyposażeniem nie wymienionym powyżej, jednakże za wyposażenie to nie będzie przysługiwało Dostawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Sygnatura postępowania 3/D/X/2009
2. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w warunkach przetargu.

3. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu ofertowego.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena -100%.

6. Warunki Przetargu można pobrać na stronie internetowej: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
w przypadku braku dostępu do Internetu na pisemny wniosek wykonawcy, złożony osobiście, przesłany za pośrednictwem poczty na adres zamawiającego lub faksem, z podaniem nr sygnatury postępowania oraz adresu wykonawcy, na jaki mają być przesłane.
7. Wymagany termin realizacji umowy:
Zamówienie należy zrealizować w terminie max. 4 tygodni od daty zawarcia umowy.


8. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć na adres :
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o.,
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
(sekretariat, pokój nr 01- parter)
do dnia 04.11.2009r, do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 04 (parter).

9. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium.
11.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
12.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
13.Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu.
14. Osoby upoważnione do kontaktów w godzinach od 07:30 do 15:30;
-w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu informacji udzielają: Pan Damian Miech pod numerem telefonu 068 3833672 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
-w sprawach proceduralnych informacji udziela Pan Damian Miech pod numerem telefonu 068 3833672 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16.Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Prezes Zarządu

Dariusz Gusta 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-23 21:07:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-23 21:07:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7573 raz(y)