Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

"BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADNICY"

Informacja ogłoszona dnia 2009-08-20 12:22:51 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 18-08-2009

Znak sprawy: IR.IV-341-12/2009
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
"BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADNICY"
I. Wybrano następującą ofertę:
 Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni
 ul. Czerwonego Krzyża 6
 622-100 Chełm
 tel/fax. (082)567 17 07; (082)565 28 80;
 REGON 002686094;
 NIP 563-10-19-282
 Cena wybranej oferty (z VAT): 468.155,52 (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 52/100 groszy), w tym VAT: 84.421,49 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 49/100 groszy).
 UZASADNIENIE:
 Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Kryterium oceny - najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Streszczenie oceny złożonej oferty:
Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyKryterium/ Cena (zł)Termin wykonaniaLiczba pkt.
1.Firma Ogrodnicza Leśniewscy
Architektura Zieleni ul. Czerwonego Krzyża 6 22-100 Chełm
468.155,52
30.11.2009
100
 
 
Burmistrz Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszrd Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszrd Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-20 12:22:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-20 12:22:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-20 12:22:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14420 raz(y)