Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Gimnazjum kanaliza

Informacja ogłoszona dnia 2009-09-11 08:14:55 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: IR.IV-341-13/09
Krosno Odrzańskie, 11-09-2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

"WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI P.POŻ. W BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3"

I. Wybrano następującą ofertę:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE
„WIP” S.C. MARIAN WIATROWSKI, MIECZYSŁAW PIANKA
ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra
tel/fax. 068 457-11-14; REGON 970264200; NIP 929-010-05-35
Cena wybranej oferty (z VAT): 120.363,71 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześdziesiąt trzy złote 71/100), w tym VAT: 21.704,93 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset cztery złote 93/100).
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 120.363,71 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
P.P.U. „WIMA-COMP”
Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych
Krzysztof Szajkowski
Osiecznica, ul. Jana Pawła II 50
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena netto: 160.690,85
Cena brutto: 196.042,84
Liczba punktów: 61,40
Oferta nr 2
„PIS” Nowoczesne Techniki Grzewcze
al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra
Cena netto: 224.065,82
Cena brutto: 273.360,30
Liczba punktów: 44,03
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
„WIP” s.c.
Marian Wiatrowski, Mieczysław Pianka
ul. Krośnieńska 3
65-625 Zielona Góra
Cena netto: 399.411,44
Cena brutto:487.281,96
Liczba punktów: 100,00

BURMISTRZ

Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-11 08:14:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-11 08:14:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-11 06:14:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14264 raz(y)