Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-14 11:03:54 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IX-340/2/2009
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami] na wykonanie zadania pn:
Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica
1.1) Pełnomocnik Zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie 66 - 600, Krosno Odrzańskie, lubuskie, krośnieński ulica, nr domu, nr lokalu: Parkowa nr 1, 068 383 50 17 faks 068 383 51 22
1.2) ZAMAWIAJĄCY : Parafia Rzymsko - Katolicka pw Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Radnicy, Siedziba Zamawiającego: 66-600 Krosno Odrzańskie, Radnica 21, woj. lubuskie
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: - wykonanie ogrodzenia o długości 445,00 mb z paneli stalowych, systemowych o wysokości paneli 153 cm, szerokość paneli 250 cm, na słupkach stalowych oraz bramy i furtki, - wykonanie głównego ciągu pieszo-jezdnego wraz z wykonaniem placu dla postawienia kontenerów do gromadzenia zanieczyszczeń o powierzchni łącznej 494,75 m2, nawierzchnia z kostki betonowej, - wykonanie ciągów pieszych między kwaterami o powierzchni 813,40 m2, nawierzchnia z grysu bazaltowego.
3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano Biuletynie Zamówień Publicznych pozycja nr 294012 i 294094 z dnia 26.08.2009r.
4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 36.701,62 euro.
5) Dane o ofertach:
 a) liczba złożonych ofert: 3;
 b) liczba ofert wykluczonych: 0;
 c) liczba ofert odrzuconych: 1.
 6) Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania ofert:
 
 
Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcy Kryterium : Cena brutto (zł) Liczba punków
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ”KROSBUD” Henryk Gołąb ul. Piastów 24/7, 66-600 Krosno Odrzańskie
195 203,11
92,99
2
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek ul. Nowa 2, 65-339 Zielona Góra
181 517,26
100,00
 
7) Wybrano następującą ofertę:
a) Firma/adres :
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek ul. Nowa 2, 65-339 Zielona Góra, tel/fax: 068-329-00-30; 068-329-00-34
b) Cena wybranej oferty: 181.517,26 zł, słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy.
 
Krosno Odrzańskie, dnia 13.10.2009r.   
Burmistrz Andrzej Chinalski                                                                                                    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-14 11:03:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-14 11:03:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-14 11:03:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14499 raz(y)