Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica- ogłoszenie o zawaciu umowy

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-23 14:19:12 przez Rafał Gwiazdowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                             Krosno Odrzańskie, 2009-10-23

IR.IX-340/2/2009

                                                  OGŁOSZENIE
                               O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY


1.1) Pełnomocnik Zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie
                                                   66 - 600, Krosno Odrzańskie, lubuskie, krośnieński
       ulica, nr domu, nr lokalu: Parkowa nr 1, 068 383 50 17 faks 068 383 51 22
1.2) ZAMAWIAJĄCY :
     Parafia Rzymsko - Katolicka pw Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Radnicy,
    Siedziba Zamawiającego: 66-600 Krosno Odrzańskie, Radnica 21, woj. lubuskie
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowano w BZP numer ogłoszenia:
nr 294012 i 294094 z dnia 26.08.2009r.
4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl
5. Nazwa zamówienia:
                      „Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica”
6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
7. Data udzielenia zamówienia : 23 października 2009 roku.
8. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Oferta o najniżej cenie.
Spełnia wymogi SIWZ, a cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek
10. Adres Wykonawcy: 65-339 ZIELONA GÓRA, ul. Nowa 2
     kontakt telefoniczny: tel/fax: 068-329-00-30; 068-329-00-34
11. Cena wybranej oferty brutto: 181.517,26 zł,
      słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy.
12. Oferta o najwyższej cenie: 195 203,11
      Oferta o najniższej cenie: 181.517,26 zł.
13.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu     Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2009 r. ,
Numer ogłoszenia: 371660-2009.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-23 14:18:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-23 14:19:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Duziak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-23 14:19:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14669 raz(y)