Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim"

Informacja ogłoszona dnia 2010-12-23 10:11:09 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 23.12.2010r.

 O. V – 342/01/10

 

         Na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Gmina Krosno Odrzańskie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

firmy BiuArt sp. z o.o. (oferta nr 1)

siedziba i adres- ul. Żwirowa 41, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Cena oferty nr 1 wynosi:

cena netto: 54 636,34

cena brutto: 66 656,35


            Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą. Jedynym kryterium w niniejszym postępowaniu jest cena (100%), gdzie cena brutto najkorzystniejszej oferty to- 66656,35 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych, 35/100). Kwota ta mieści się w cenie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim.

 

         W w/w postępowaniu oferty złożyli również następujący Wykonawcy:

- P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o. (oferta nr 2)

siedziba i adres: ul. Poznańska 106. 66- 300 Międzyrzecz

cena brutto oferty nr 2: 74 307,75 zł

 

            Streszczenie oceny ofert i porównanie złożonych ofert w kryterium oceny jakim jest 100% ceny:

- oferta nr 1- BiuArt sp. z o.o.- ocena jednostkowa 100,00 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 300,00 punktów,

- oferta nr 2- P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o.- ocena jednostkowa 89,70 pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 269,10 punktów.

 

W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

W postępowaniu żaden z Wykonawców nie został wykluczony.

 

W związku z powyższym jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych niniejszym pismem zawiadamiam wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Niniejsze zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosno Odrzańskie i zostanie wysłane wszystkim Wykonawcom w dniu 23 grudnia 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Krysińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krysińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-23 10:10:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-23 10:11:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-23 10:11:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13920 raz(y)