Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Informacja ogłoszona dnia 2010-12-30 12:05:12 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 390694-2010 z dnia 2010-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krosno Odrzańskie
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących paliw płynnych: a) benzyn bezołowiowa Pb 95 - około 2.800 litrów b) olej napędowy ON - około 85.000 litrów
Termin składania ofert: 2010-12-20

Krosno Odrzańskie: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Numer ogłoszenia: 424028 - 2010; data zamieszczenia: 30.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390694 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835185, faks 068 3835185.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących paliw płynnych: a) benzyn bezołowiowa Pb 95 - około 2.800 litrów b) olej napędowy ON - około 85.000 litrów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., ul. Jana z Kolna 2a, 65-014 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313245,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 332086,18
·         Oferta z najniższą ceną: 332086,18 / Oferta z najwyższą ceną: 332086,18
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Papierowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Papierowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-30 12:04:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-30 12:05:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-30 12:05:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14088 raz(y)