Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Dostawa gazu płynnego propan-butan w butlach 11 kg

Informacja ogłoszona dnia 2011-01-28 10:35:35 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 1141-2011 z dnia 2011-01-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krosno Odrzańskie
Przedmiotem zamówienia jest zakup gazu płynnego propan - butan w butlach 11 kg. Skład gazu płynnego powinien odpowiadać PN-82/C-96 000. Butle do gazu płynnego winny być zbiornikami stalowymi ciśnieniowymi - przeznaczonymi do...
Termin składania ofert: 2011-01-17

Krosno Odrzańskie: Dostawa gazu płynnego propan-butan w butlach 11 kg
Numer ogłoszenia: 32033 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 1141 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835185, faks 068 3835185.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu płynnego propan-butan w butlach 11 kg.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup gazu płynnego propan -butan w butlach 11 kg. Ilość - 3700 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • BAŁTYKGAZ Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 5, 84-230 Rumia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137170,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 168720,00
·         Oferta z najniższą ceną: 168720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 168720,00
·         Waluta: PLN.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Papierowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Papierowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-28 10:35:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-28 10:35:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-28 10:35:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14171 raz(y)