Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”

Informacja ogłoszona dnia 2011-02-02 10:26:33 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 2011-02-02
IR.-VII.341.1.2011
Ogłoszenie w BZP nr 18605 – 2011
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:
 
                        Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane
Wiesław Balcer, Osiecznica
ul. Krośnieńska 5
66-600 Krosno Odrzańskie
 

Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 87.453,00brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 500 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane
Wiesław Balcer, Osiecznica
ul. Krośnieńska 5
66-600 Krosno Odrzańskie
87.453,00
500,00
2
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie
91.635,00
477,20
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
B U R M I S T R Z
 
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-02 10:26:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-02 10:26:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-02 10:26:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13776 raz(y)