Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie

Informacja ogłoszona dnia 2011-02-18 14:35:35 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-02-18

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Numer ogłoszenie w BZP: 57317 –2011, data zamieszczenia 18.02.2011
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, standard II o średniej grubości 5 cm z utrwaleniem powierzchniowym emulsją asfaltową
i grysem kamiennym obrzeży naprawionych wyrw na powierzchni 700 m2.
2. Remont cząstkowy nawierzchni bit. przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno - 2 tony
3. Renowacja nawierzchni bitumicznych przez powierzchniowe utrwalenie spękań emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 8-12 na powierzchni 200,00 m2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane Wiesław Balcer, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Krośnieńska 5, 66-600 Osiecznica, woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110.000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O OFERTACH
Cena wybranej oferty: 87453,00
Oferta z najniższą ceną: 87453,00
Oferta z najwyższą ceną: 91635,00
Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-18 14:35:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-18 14:35:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-18 14:35:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13585 raz(y)