Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyniku przetargu: "Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim do Kanału Kamień-Morsko w miejscowości Kamień, nowo projektowanym wylotem betonowym o średnicy 400mm, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze lamelowym i osadniku".

Informacja ogłoszona dnia 2011-12-16 11:24:05 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Krosno Odrzańskie, 2011.12.12

 IR.IX.271.2.2011

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:

    Gmina Krosno Odrzańskie

    adres pocztowy:    66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,

    woj. lubuskie,   pow. krośnieński,   tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,

     e-mail:

<e-mail>

2. Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony

     o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych 

3. Ogłoszeniu o zamówieniu  opublikowano w BZP:

    numer ogłoszenia: 362374-2011 z dnia 03.11.2011 r.

4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl

5. Nazwa zamówienia:  

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH ZE STREFY PRZEMYSŁOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

7. Określenie przedmiotu zamówienia: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim do Kanału Kamień-Morsko w miejscowości Kamień, nowo projektowanym wylotem betonowym o średnicy 400mm, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze lamelowym i osadniku.

8. Wspólny Słownik zamówień(CPV):  45.23.13.00-8;  45.11.12.00-0; 45.11.12.40-2

9. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

10. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie.

11. Data udzielenia zamówienia: 12 grudnia  2011 roku.

12. Liczba otrzymanych ofert: 9

12.  Liczba odrzuconych ofert: 0

13. Nazwa i adres wykonawcy, któremu  udzielono zamówienia:   

       Zakład Melioracyjno-Budowlany „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski

ul. Wiśniowa  2, 66-100 Sulechów

        kontakt telefoniczny:  068-385-83-91;  

14. Szacunkowa  wartość zamówienia  (bez Vat):  252 212,15 zł.

15. Informacja  o cenie wybranej oferty oraz o ofertach najniższą  i najwyższą ceną:

15.1. Cena wybranej oferty brutto:  181 546,86 zł,

15.2. Oferta o najwyższej cenie:   488 260,59 zł,    

15.3. Oferta  o najniższej cenie:   181 546,86  zł.

16.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / zawarciu umowy zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 grudnia 2011 r.

    Numer ogłoszenia:  327969- 2011.

17.  Osoba uprawniona do kontaktów: Jolanta Duziak,

       tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.

                                           

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-16 11:23:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-16 11:24:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16 10:24:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15569 raz(y)