Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Tomasz Miechowicz

Szczegóły informacji

SESJA NR XII/2011 z dnia 31.08.2011

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-03 22:10:49 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pytanie:
Radny złożył wniosek o naprawę schodów pomiędzy PKO a ulicą WOP?
Odpowiedź:
Zadanie zostanie zgłoszone do planu budżetu na 2012 r.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o udrożnienie przejścia i uporządkowanie terenu pomiędzy ulicą Srebrna Góra a ulicą Parkową.
Odpowiedź:
Teren pomiędzy ul. Srebrna Góra a ul. Parkową częściowo uporządkowano. Pozostałe prace zostaną wykonane do 15 października 2011 r.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o prace remontowe i zabezpieczenie amfiteatru na zimę.
Odpowiedź:
Prace zostaną wykonane w ramach możliwości finansowych do 15 października 2011 r.
 
Pytanie:
Czy jest możliwość wykonania choćby dwutorowej bieżni przy hali sportowo-widowiskowej na ulicy Pułaskiego?
Odpowiedź:
Wykonanie bieżni 2-torowej z nawierzchni syntetycznej jest możliwe do wykonania. Szacunkowy koszt to 70 tys. zł W 2007 roku opracowano dokumentację przebudowy boisk przy SP 3 wraz z budową takiej bieżni. Należy się nad tym zadaniem zastanowić i spróbować pozyskać na ten cel zewnętrzne dofinansowanie. Po znalezieniu źródła finansowania, przedstawię Radnym konkretne propozycje w tej sprawie.
 
Pytanie:
Radny zgłosił brak ławek na ulicy WOP.
Odpowiedź:
Ze względu na wysoki koszt zakupu nowych ławek, zadanie zostanie zgłoszone do projektu budżetu na 2012 r.
 
Pytanie:
Radny powiedział, że na jeziorze Moczydło w Osiecznicy tonie pomost. Zapytał czy można coś w tej kwestii zrobić?
Odpowiedź:
Obecnie jedynym rozwiązaniem jest podniesienie wszystkich pomostów. Jednak ze względu na brak środków finansowych, zadanie to nie będzie realizowane. W załączeniu zdjęcie przedstawiające pomosty po wybudowaniu. Były one ok. 1 m powyżej lustra wody.
 
Pytanie:
Jaka będzie organizacja ruchu 1 listopada na Wszystkich Świętych? Radny zaproponował wyznaczenie dodatkowych parkingów.
Odpowiedź:
W dniu 1 listopada 2011 r. w rejonie Cmentarza Komunalnego w Krośnie Odrzańskim, Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim wraz ze Strażą Miejską i Strażą Graniczną zabezpieczy dojazd w rejon cmentarza i zapewni bezpieczeństwo wokół cmentarza i na cmentarzu. Organizacja ruchu w dniu 1 listopada będzie następująca: ruch odbywał będzie się na ul. Kościuszki w rejonie cmentarza drogą jednokierunkową biegnącą do miejscowości Łochowice, natomiast powrót drogą szlakową (gruntową) z miejscowości Łochowice do ul. Działkowca, wzdłuż cmentarza i do Krosna Odrzańskiego. Na wszystkich skrzyżowaniach prowadzących do cmentarza ruchem kierowali będą funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, natomiast wokół cmentarza służbę pełnić będą strażnicy Straży Miejskiej. Wykorzystane będą parkingi na ul. Działkowca i Kościuszki jak również będzie można zaparkować pojazdy wzdłuż dróg jednokierunkowych na ul. Działkowca i Kościuszki. Informacja dotycząca czasowej zmiany organizacji ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa wokół cmentarza i na cmentarzu w dniu 1 listopada zostanie zamieszczona na stronie Straży Miejskiej i Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
Pytanie:
Jakie kroki są dokonywane, aby dzikie zwierzęta nie wchodziły na teren miasta?
Odpowiedź:
W związku ze złożonymi pismami przez mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie w sprawie wyrządzanych szkód przez dziki zorganizowałem naradę w dniu 5 września 2011 r. z udziałem przedstawicieli instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, celem rozwiązania problemu dzikiej zwierzyny. Załączam kopię protokołu z przebiegu narady poświęconej dzikiej zwierzynie wchodzącej na teren Gminy Krosno Odrzańskie. Łączenie się stref leśnych i miejskich oraz masowe wchodzenie ludzi do lasów spowodowało, że zwierzęta czują się w towarzystwie człowieka jak we własnym, naturalnym środowisku. Nie da się tego uniknąć, jest to "naturalne zjawisko". Kłopot pojawia się, gdy ludzie zaczynają dokarmiać i oswajać zwierzynę leśną. Można zauważyć, że dziki regularnie wracają w te same miejsca. Problemem są również przydomowe ogrody, bardzo często nieogrodzone, nie wykoszone, na których znajdują się drzewa owocowe i małe plantacje warzyw i płodów rolnych, stanowiące pożywienie dla dzikiej zwierzyny, głownie dla dzików. Dokarmianiem dzikich zwierząt powinno zajmować się wyłącznie specjaliści, czyli leśnicy i myśliwi. Dużym problemem dla mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie jest niszczenie upraw przydomowych przez dziką zwierzynę. Na podstawie art. 50 ust. 1b oraz art. 50 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo Łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zm.) za szkody wyrządzone na terenach niewchodzących w skład obwodów odpowiada Skarb Państwa. Odszkodowania w imieniu Skarbu Państwa wypłaca Zarząd Województwa. Polowanie dokonywane przez myśliwych z kół łowieckich jest dopuszczalne w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych. Razem z pracownikami Urzędu Miasta podejmę wszelkie działania w przedmiotowej sprawie, aby problem dzików wchodzących na obszary miejskie i wiejskie rozwiązać lub ograniczyć występujące zagrożenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o częstsze sprzątanie ścieżek rowerowych
Odpowiedź:
Na dzisiaj ścieżki rowerowe są sprzątane ręcznie. Nie pozwala to na zwiększenie częstotliwości wykonywania prac porządkowych ze względu na ograniczony stan osoby pracowników zajmujących się tymi pracami. Sprzątanie wykonujemy systematycznie w ramach możliwości. Ze względu na znaczną długość ścieżek biegnących przez teren leśny wskazane byłoby posiadanie zamiatarki mechanicznej, szczególnie w okresie jesiennym. Usprawniłoby to zdecydowanie prace oraz przyspieszyło ich wykonanie. Dotyczy to także sprzątania chodników oraz ulic na terenie miasta. Zakup używanej zamiatarki ulicznej o pojemności 4m3 pozwalającej na zamiatanie ulic i chodników znajdującej się w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym to koszt 250-300 tys. złotych, na którą w chwili obecnej brak jest środków w budżecie Gminy.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o postawienie znaków o ścieżce rowerowej przy ulicach prostopadłych do ulicy Armii Czerwonej.
Odpowiedź:
Znaki drogowe zostały postawione na początku lipca 2011 r.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o przekazanie zbiorczej informacji dot. pomocy udzielonej pogorzelcom z ul. Chrobrego w Krośnie Odrzańskim.
Odpowiedź:
Odpowiedź do wiadomości radnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-03 22:03:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-03 22:10:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-03 22:10:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
468 raz(y)