Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyciagi z protokołów

Szczegóły informacji

WYCIĄG Z P R O T O K Ó ŁU Nr XIII/2011 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytej w dniu 5 października 2011 r. w Sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Informacja ogłoszona dnia 2011-11-15 13:56:34 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Do pkt. 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Radny Krystian Forster poruszył problem bezpieczeństwa przy placach zabaw. Chodzi głównie o ulicę Metalowców. Zaproponował, aby na drodze przy placu zabaw założyć ograniczniki prędkości,     a także postawić znaki ograniczające prędkość.

Powiedział, że przy budynku na ulicy WOP 21 stoi spróchniały kasztanowiec. Wniósł o jego wycięcie.

Powiedział, że na ulicy Poznańskiej pomiędzy blokami a Klubem Garnizonowym jest wybetonowane miejsce, gdzie gromadzą się nieczystości i woda.

Radna Magdalena Wlazło powiedział, że na ulicy Wierzbowej brak jest chodnika oraz asfaltu. Wniosła o dowiezienie płyt chodnikowych, które zostały wymienione w innych miejscach na polbruk. Stwierdziła, że mieszkańcy sami je ułożą na ulicy.

Wniosła o zabezpieczenie środków w budżecie na przyszły rok na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1, gdyż w czasie opadów zalewany jest strych.

Wniosła o zamontowanie barierki przy schodach prowadzących do Szkoły Podstawowej Nr 1.

Wniosła o remont chodnika na ulicy Gubińskiej.

Poprosiła o częstsze kontrole prędkości wykonywane przez Straż Miejską na ulicy Gubińskiej .

Radny Grzegorz Magdziak poruszył problem dowozu dzieci do szkoły do Wężysk. Zapytał dlaczego w tej chwili dzieci z Retna i Strumienna nie mogą jeździć do Szkoły Podstawowej w Wężyskach i muszą dojeżdżać do Krosna. Zapytał kto decyduje o tej organizacji. Zapytał, czy nie można było o tym wcześniej poinformować i to zmienić.

Radny Grzegorz Noga zapytał, czy Szkoła w Wężyskach została pozbawiona środków finansowych na pokrycie kosztów transportu na wyjazdy sportowców na zawody.

Zapytał jak wygląda sprawa kopalni w Starym Raduszcu. Czy zostały podjęte jakieś rozmowy.

Powiedział, że na ulicy Moniuszki, przy sklepie znajdują się 2 stare skrzynki energetyczne. Wniósł o wystosowanie pisma do Enei, z prośbą o ich wymianę.

Zapytał, czy w związku z wprowadzeniem do szkół cateringu zmniejszyła się liczba osób pracujących w stołówkach.

Radna Kazimiera Potocka wniosła o uporządkowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum.

Wniosła o zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 3.

Wniosła o opróżnienie kontenerów na śmieci na cmentarzu przed 1 listopada, a także o postawienie dodatkowych toalet.

Wniosła o próbę rozmów z proboszczami, aby przekonywali oni do palenia mniejszej ilości zniczy w dniu 1 listopada.

Radny Bogdan Śnieżek odniósł się do uchwały dotyczącej korzystanie ze świetlic wiejskich. Zapytał, w jakich sytuacjach Burmistrz będzie wyrażał zgodę na zwolnienie z opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej. Zapytał, czy wszelkie koszty ich utrzymania będzie ponosiła Gmina. Zapytał, czy dochód uzyskany z wynajmu świetlic wróci do sołectwa. Zapytał, czy projekt tej uchwały był konsultowany z sołtysami.

Powiedział, iż słyszał, że ludzie nie są zadowoleni z obecnego dożywiania. Zaproponował spotkanie z dyrektorami szkół czy rodzicami w tej sprawie.

Zapytał, czy opozycja może otrzymać kopie faktur, które Gmina zapłaciła za utrzymanie zieleni w pasie drogi krajowej za II kwartał.

Radny Mariusz Grycan poprosił o umieszczanie interpelacji radnych opozycji lub też pozostałych życzących sobie tego radnych na stronie internetowej w zakładce Rada Miejska.

Wniósł o umieszczenie w porządku obrad sesji punktu- zapytania mieszkańców.

Poprosił, aby osoby składające skargi na Burmistrza Krosna Odrzańskiego były zapraszane na sesję Rady Miejskiej.

Powiedział, że rodzice uczniów z Retna i Strumienna zgłaszają problem braku dopłat do biletów za dojazdy do szkoły w Wężyskach. Stwierdził, iż rodzice powinni mieć prawo wyboru szkoły dla swoich dzieci.

Zapytał czy były próby pozyskania środków zewnętrznych na kręgielnię. Jeśli tak, to poprosił o dokumenty w tej sprawie, a jeżeli nie, to dlaczego nie próbowano tego zrobić.

Wniósł o to, aby każda komisja Rady Miejskiej obradowała osobno.

W imieniu rodziców i mieszkańców podziękował za kompromis w sprawie Przedszkola w Starym Raduszcu. Poprosił o informację, kto był autorem artykułu o Przedszkolu, który ukazał się w Gazecie Lubuskiej.

Wniósł, aby artykuły w dodatku do Gazety Lubuskiej były podpisywane przez autorów. Jeżeli nie będą one podpisywane, to chciałby mieć odpowiedź na piśmie dlaczego jest to niemożliwe.

Poprosił o dane o wysokości nagród przyznanych na dzień samorządowca Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników.

Wniósł o naprawę rynien w Przedszkolu w Czarnowie.

Radny Grzegorz Magdziak poruszył sprawę kortów znajdujących się przy hali sportowej na ulicy Pocztowej. Zapytał dlaczego korty nie zostały jeszcze oddane do użytku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Miechowicz poprosił o interwencję u właściciela posesji na ulicy Ogrodowej. Bujna roślinność zwęża przejazd uniemożliwiając przejazd jednocześnie dwóch samochodów.

Zapytał kiedy będą przeprowadzone dalsze zmiany zagospodarowania pasa wzdłuż ulicy Poznańskiej.

Zaproponował namalowanie pasów przy placach zabaw.

Wniósł o namalowanie pasów i ustawienie znaku na ulicy Parkowej, pomiędzy parkiem a Przedszkolem.

Poprosił o informację jakie stowarzyszenia i w jakim zakresie korzystają z pomieszczeń gminnych. Poprosił również o informacje o kwotach, jakie płacą za wynajem.

Wniósł, aby na osiedlu Chrobry wyrównać rozjeżdżone, boczne uliczki i postawić tymczasowe oświetlenie.

Zapytał, czy dobrze zrozumiał, iż osoba odpowiedzialna za promocję poprzedniego Burmistrza kosztowała Gminę w 2010 r. 60 tys. zł.

Powiedział, iż słyszał o przetargu na budynek przy ulicy Chrobrego, którego cena wywoławcza wynosi 24-27 tys. zł. Zapytał, który to budynek i dlaczego jest sprzedawany tak tanio.

Wniósł o rozpatrzenie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-15 13:56:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-15 13:56:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-16 11:31:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1236 raz(y)