ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 28.03.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-21 09:26:51

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.03.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 09:15:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
28 marca 2018 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:                                 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028;
3) w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2018 rok;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze;
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020";
6) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
7) w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017”;
8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
9) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie oraz w rejonie Jeziora Glibiel w obrębie Łochowice gminy Krosno Odrzańskie;
10) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018;
11) w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku;
12) w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bielów;
13) w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łochowice;
14) w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Marcinowice;
15) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
16) w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
17) w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
18) w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim;
19) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
 
      9. Interpelacje i zapytania radnych.
     10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
     11. Informacje i sprawy różne.
     12. Zamknięcie sesji.
                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 09:15:50
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 09:15:55
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 09:43:53
Artykuł był wyświetlony: 55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dz. nr 495 ul. Poprzeczna w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 14:12:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bendkowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bendkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 14:12:25
Wprowadził informację do BIP: Sylwia Bendkowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 14:16:08
Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Bendkowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 14:16:08
Artykuł był wyświetlony: 104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dot: "Budowy garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/13 w miejscowości Kamień, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-15 14:22:32

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 13:46:28

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 13:43:45

Klub Piłki Nożnej „TRAMP-KARP” w Osiecznicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 13:40:44

Zespół Szkół w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 13:20:17

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu