ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Rozbudowa monitoringu CCTV

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-18 11:21:29

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-15 11:36:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Ogiba Data wytworzenia informacji: 2017-12-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba Data wprowadzenia do BIP 2017-12-15 11:36:54
Wprowadził informację do BIP: Anna Kudełka Data udostępnienia informacji: 2017-12-15 11:52:24
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kudełka Data ostatniej zmiany: 2017-12-15 11:53:03
Artykuł był wyświetlony: 29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. i WPF na lata 2018-2028.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-15 11:46:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Ogiba Data wytworzenia informacji: 2017-12-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba Data wprowadzenia do BIP 2017-12-15 11:46:25
Wprowadził informację do BIP: Anna Kudełka Data udostępnienia informacji: 2017-12-15 11:52:24
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kudełka Data ostatniej zmiany: 2017-12-15 12:57:52
Artykuł był wyświetlony: 35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 13:50:00

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 08:39:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
20 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
 
Porządek obrad:                                 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017;
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028:
 1. przedstawienie projektu uchwały,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie nad uchwałą;
4) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok:
 1. przedstawienie projektu uchwały,
 2. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. dyskusja,
 5. głosowanie nad uchwałą;
5) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2018.
         8. Interpelacje i zapytania radnych.
         9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
         10. Informacje i sprawy różne.
         11. Zamknięcie sesji.
 
                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-13 08:39:36
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 08:39:56
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-13 14:04:04
Artykuł był wyświetlony: 79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosno Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie zabudowy gastronomiczno-informacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianych do realizacji na części działek oznaczonych geodezyjnie numerami 1073 i 1071 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Czarnieckiego, woj. lubuskie woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 11:19:30

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydana decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego budynku przedszkola o pomieszczenia żłobkowe przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 610 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Piastów, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 08:19:04

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu