ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 26.02.2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-19 12:40:20

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-19 13:13:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2019-02-19 13:13:16
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-19 13:14:09
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-19 13:14:09
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wyniki otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-19 13:08:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2019-02-19 13:08:51
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-19 13:11:59
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-19 13:11:59
Artykuł był wyświetlony: 157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 26.02.2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-18 12:30:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
26 lutego 2019 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  VI SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:                                 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja KPWK Sp. z o.o. na temat działalności w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krosno Odrzańskie w 2018 r.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030;
3) w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2019 rok;
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie i w rejonie ul. Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie oraz Gminy Krosno Odrzańskie w rejonie ul. Kasztanowej
w obrębie Bielów, w rejonie ul. Zacisznej w obrębie Łochowice, w rejonie ul. Lubuskiej w obrębie Marcinowice, w rejonie ul. Jana Pawła II w obrębie Osiecznica, w obrębie Kamień i w obrębie Gostchorze;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Poznańska w obrębie 1 Krosno Odrzańskie;
6) w sprawie nadania nazw ulic – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;
7) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;
8) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;
9) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;
10) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 
      9. Rozpatrzenie projektów obwieszczeń w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał:
1) w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim;
2) w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.
 
      10. Informacje i sprawy różne.
      11. Zamknięcie sesji.
 
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-18 12:30:07
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-19 12:31:27
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-19 15:45:00
Artykuł był wyświetlony: 29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacji dla hodowców zwierząt o zasadach przeprowadzania w gospodarstwie uboju z konieczności zwierząt kopytnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 13:12:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Matuszewski Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 13:12:12
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 13:13:26
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 13:13:26
Artykuł był wyświetlony: 323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 30 000 zł netto na rok 2019 w Gminie Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-11 14:27:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Słupski Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Słupski Data wprowadzenia do BIP 2019-02-11 14:27:58
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2019-02-11 14:28:40
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 14:28:40
Artykuł był wyświetlony: 116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na :Budowie sieci elektroenergetycznej –linii kablowej dla zasilania domów jednorodzinnych przewidzianych do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 401, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6 408/7, 408/8, 408/9, 409, 422 w miejscowości Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-11 11:17:12

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na : "Budowie sieci elektroenergetycznej –linii kablowej dla zasilania domów jednorodzinnych przewidzianych do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 401, 486/2, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 511/7, 511/8, 511/9, 511/10, 511/11, 511/12, 511/13, 511/14, 511/15, 511/16, 511/17, 511/18, 511/19, 511/20, 511/21, 511/22, 511/2 w miejscowości Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-11 10:07:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-08 14:18:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2019-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Matuszewski Data wprowadzenia do BIP 2019-02-08 14:18:44
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2019-02-08 14:20:24
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2019-02-08 14:20:23
Artykuł był wyświetlony: 127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu