ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Środki na odbudowę i renowacje Zamku Piastowskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 14:00:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 14:00:20
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 14:00:45
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 14:00:45
Artykuł był wyświetlony: 30 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 10:36:00

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-11 12:49:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
20 października 2017 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XL SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 8. Informacja Burmistrza Krosna Odrzańskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób podlegających obowiązkowi złożenia oświadczenia Burmistrzowi.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za pierwsze półrocze 2017 r.
  oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028;
3) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
4) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
5) w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
6) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
7) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 
     11. Interpelacje i zapytania radnych.
     12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
     13. Informacje i sprawy różne.
     14. Zamknięcie sesji.
                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 12:49:08
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 08:29:21
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 08:30:23
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 75/2017 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-11 14:37:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kulczak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 14:37:23
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 08:57:00
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 08:56:59
Artykuł był wyświetlony: 505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 74/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 15:28:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilla Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 15:28:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 15:30:14
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 15:30:14
Artykuł był wyświetlony: 597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 226/6, 448 w miejscowości Marcinowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 09:32:07

W Y K A Z Nr 73/2017 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-04 15:07:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kulczak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-04 15:07:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-10-04 15:09:45
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-10-04 15:09:45
Artykuł był wyświetlony: 919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, separatorów, zbiorników rozsączających a także osadników i zbiorników retencyjnych w ramach zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 44 WOG Krosno Odrzańskie” przewidzianych do realizacji na działkach geodezyjnie oznaczonych numerami 226/2, 284/1, 297/2, 330/100, 806/7 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Słubicka i Kościuszki, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 08:37:37

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu