ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Problem słabego oznakowania zjazdu z drogi krajowej na miejscowość Wężyska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-21 10:25:25

Ustawienie zabawki na placu zabaw w Radnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-21 10:21:16

Zatoczka przy Szkole Podstawowej Nr 2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-21 10:20:20

Projekty uchwał na LVI sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 26.09.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-20 08:07:58

Petycja w sprawie systemu zarządzania i monitorowania energii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 13:38:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 13:38:12
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 13:40:10
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 13:40:10
Artykuł był wyświetlony: 15 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 26.09.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 12:55:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
26 września 2018 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:                                 
 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja na temat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie Odrzańskim.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2030;
3) w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na działalność bieżącą Szpitala Powiatowego prowadzonego przez Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o.;
4) w sprawie udzielania pomocy finansowej Miastu Gubin na działalność bieżącą Szpitala Powiatowego prowadzonego przez Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o.;
5) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok;
6) w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
7) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców;
9) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty właścicielom lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości przyległej w celu spełnienia wymogów działki budowlanej;
10) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Krosno Odrzańskie;
11) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej;
12) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Łochowice;
13) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;
14) w sprawie zmiany przebiegu ulic Polnej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz nadania nowych nazw ulicom.
 
      10. Rozpatrzenie projektów obwieszczeń w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał:
1) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
2) w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
      11. Interpelacje i zapytania radnych.
      12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
      13. Informacje i sprawy różne.
      14. Zamknięcie sesji.
                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 12:55:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 12:56:03
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 08:17:45
Artykuł był wyświetlony: 25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sporządzanie aktów pełnomocnictw do głosowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-18 10:27:00

Informacja o terminie polowań w obwodzie łowieckim nr 115

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 15:05:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-09-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Matuszewski Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 15:05:57
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 15:10:22
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-09-17 15:10:22
Artykuł był wyświetlony: 60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 13:13:31

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu