ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Wykaz nr 60/2018 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-21 09:18:27

Załączniki

  • wykaz (DOC, 37 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-21 09:19:42 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-21 09:18:27
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 09:19:56
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-11-21 09:19:56
Artykuł był wyświetlony: 31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim - KADENCJA 2018 - 2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-20 12:38:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

KADENCJA 2018-2023
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim:
- Tomasz Rafał Rogowski, tel.  68 4109 709, kom. 512 908 312

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim:
- Kazimiera Potocka, Krystian Forster
Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom;
3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
4) podpisuje uchwały Rady;
5) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
6) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu gminy wykonujących zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych.
Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-20 12:38:03
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-20 12:38:07
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 12:38:06
Artykuł był wyświetlony: 25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki głosowań z I sesji Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-20 10:48:51

Transmisje obrad

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-19 09:00:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Galeria filmów: Transmisje obrad

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-19 09:00:18
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-11-19 09:48:27
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-11-19 10:13:32
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RADNI RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W KADENCJI 2018-2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-19 08:15:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.
  DANUTA CIERPISZ
 
2.
  LESZEK FIJAŁKOWSKI
 
3.
  KRYSTIAN FORSTER
 
4.
  PIOTR GARCZYŃSKI
 
5.
  MAREK GÓRSKI
 
6.
  MARIUSZ GRYCAN
 
7.
  EWA KLEPCZYŃSKA
 
8.
  ARTUR KOZAKIEWICZ
 
9.
  KATARZYNA KULA
 
10.
  DOROTA KWAPISIEWICZ
 
11.
  JAROSŁAW LIPIŃSKI
 
12.
  GRAŻYNA MYŚLIWIEC
 
13.
  KAZIMIERA POTOCKA
 
14.
  TOMASZ ROGOWSKI
 
15.
  BARTOSZ ZABOROWICZ
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-19 08:15:09
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-19 08:15:17
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-19 08:15:17
Artykuł był wyświetlony: 78 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-15 14:35:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku 2018
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie dla Gminy Krosno Odrzańskie na zadanie
pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie” w kwocie 43.356,60 PLN, finansowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
W 2018 roku został osiągnięty efekt ekologiczny – 62,88 Mg
 
Unieszkodliwiono 62,88 Mg czyli 9999 m2 wyrobów zawierających azbest, z demontażem.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Węglik Data wprowadzenia do BIP 2018-11-15 14:35:52
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 14:37:13
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-11-15 14:37:13
Artykuł był wyświetlony: 327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja dotycząca wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 13:23:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 13:23:29
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 13:23:56
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 13:23:56
Artykuł był wyświetlony: 52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup i montaż mebli i wyposażenia w ramach "Rozbudowa z przebudową i Termomodernizacją Budynku Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 08:02:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Słupski Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Słupski Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 08:02:35
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 08:03:26
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 08:03:26
Artykuł był wyświetlony: 981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na LX sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 15.11.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-08 08:48:20

LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 15.11.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-08 09:08:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
15 listopada 2018 r. o godzinie 12.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  LX SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:                                 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.;
2) w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
3) w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2023;
4) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie”;
6) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 
     7. Interpelacje i zapytania radnych.
     8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
     9. Informacje i sprawy różne.
    10. Przyjęcie protokołów z obrad sesji.
    11. Zamknięcie sesji.
 
                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-08 09:08:48
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 09:09:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-08 09:11:35
Artykuł był wyświetlony: 195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 19.11.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-08 08:32:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W DNIU 19.11.2018 r. (w załączeniu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-08 08:32:13
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 08:34:26
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 08:45:20
Artykuł był wyświetlony: 198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 59/2018 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-06 14:25:06

Załączniki

  • wykaz (DOC, 39 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-06 14:26:08 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-06 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-06 14:25:06
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-11-06 14:26:24
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 14:26:24
Artykuł był wyświetlony: 706 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. S.Moniuszki, A.Mickiewicza, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-06 13:23:48

Informacja w sprawie ustalenia opłat za usługi wodne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 14:30:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja w sprawie ustalenia opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Sobolewska Data wytworzenia informacji: 2018-11-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Sobolewska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-05 14:30:32
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-11-05 14:30:41
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-11-05 14:32:00
Artykuł był wyświetlony: 99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na : Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/74 w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 11:33:25

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-26 14:25:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Sobolewska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-26 14:25:15
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-10-26 14:27:15
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-10-26 14:27:15
Artykuł był wyświetlony: 187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na: " Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji działce oznaczonej geodezyjnie numerem 329/137 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Kościuszki, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 08:23:17

Zakup , dostawa i montaż mebli i wyposażenia w ramach zadania „Rozbudowa z przebudową i Termomodernizacją Budynku Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim” w ramach zadania Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Piastów - Program Maluch +

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 20:39:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Słupski Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Słupski Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 20:39:50
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 20:56:33
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 20:56:33
Artykuł był wyświetlony: 2192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku nr 13 z funkcji biurowej na pomieszczenia magazynowe na działce 495 ul. Poprzeczna w Krośnie Odrzańskim w obszarze terenu zamkniętego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 14:02:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bendkowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bendkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 14:02:42
Wprowadził informację do BIP: Sylwia Bendkowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 14:04:01
Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Bendkowska Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 14:04:01
Artykuł był wyświetlony: 296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu