ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Informacji dla hodowców zwierząt o zasadach przeprowadzania w gospodarstwie uboju z konieczności zwierząt kopytnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 13:12:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Matuszewski Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 13:12:12
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 13:13:26
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 13:13:26
Artykuł był wyświetlony: 92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 30 000 zł netto na rok 2019 w Gminie Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-11 14:27:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Słupski Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Słupski Data wprowadzenia do BIP 2019-02-11 14:27:58
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2019-02-11 14:28:40
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 14:28:40
Artykuł był wyświetlony: 82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na :Budowie sieci elektroenergetycznej –linii kablowej dla zasilania domów jednorodzinnych przewidzianych do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 401, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6 408/7, 408/8, 408/9, 409, 422 w miejscowości Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-11 11:17:12

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na : "Budowie sieci elektroenergetycznej –linii kablowej dla zasilania domów jednorodzinnych przewidzianych do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 401, 486/2, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 511/7, 511/8, 511/9, 511/10, 511/11, 511/12, 511/13, 511/14, 511/15, 511/16, 511/17, 511/18, 511/19, 511/20, 511/21, 511/22, 511/2 w miejscowości Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-11 10:07:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-08 14:18:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2019-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Matuszewski Data wprowadzenia do BIP 2019-02-08 14:18:44
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2019-02-08 14:20:24
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2019-02-08 14:20:23
Artykuł był wyświetlony: 93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi krajowej nr 29 w miejscowości Krosno Odrzańskie polegająca na rozbiórce mostu drogowego nad rowem melioracyjnym i budowie nowego obiektu”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-06 15:12:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2019-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Sobolewska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 15:12:34
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 15:14:14
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 15:14:14
Artykuł był wyświetlony: 117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Strona internetowa: www.wybory-europejskie.eu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-05 09:12:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Strona internetowa: www.wybory-europejskie.eu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 09:12:29
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 09:12:32
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-05 09:12:32
Artykuł był wyświetlony: 140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 6/2019 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 14:55:46

Załączniki

 • wykaz (PDF, 41.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-02-01 14:56:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 14:55:46
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 14:57:18
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 14:57:18
Artykuł był wyświetlony: 777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspektor Ochrony Danych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 14:15:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy m.in.:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych;
3) dokonywanie na wniosek GIODO sprawdzeń w zakresie określonym powyżej i składanie sprawozdań ze sprawdzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 14:15:28
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 14:15:31
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 14:15:31
Artykuł był wyświetlony: 118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki głosowań z V sesji Rady Miejskiej - 29.01.2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-29 12:43:18

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.01.2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-22 09:08:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
29 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  V SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:                                 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
 2. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim;
 3. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
 4. o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 5. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 6. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim;
 7. o zmianie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
      8. Informacje i sprawy różne.
      9. Zamknięcie sesji.
 
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2019-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-22 09:08:00
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-22 09:13:41
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-22 09:13:41
Artykuł był wyświetlony: 260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 29.01.2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-22 09:08:58

Opinie Regionalne Izby Obrachunkowej o długu i deficycie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-21 14:54:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Ogiba Data wytworzenia informacji: 2019-01-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba Data wprowadzenia do BIP 2019-01-21 14:54:54
Wprowadził informację do BIP: Ilona Ogiba Data udostępnienia informacji: 2019-01-21 15:00:44
Osoba, która zmieniła informację: Ilona Ogiba Data ostatniej zmiany: 2019-01-21 15:00:44
Artykuł był wyświetlony: 119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu