ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-15 14:35:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku 2018
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie dla Gminy Krosno Odrzańskie na zadanie
pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie” w kwocie 43.356,60 PLN, finansowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
W 2018 roku został osiągnięty efekt ekologiczny – 62,88 Mg
 
Unieszkodliwiono 62,88 Mg czyli 9999 m2 wyrobów zawierających azbest, z demontażem.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Węglik Data wprowadzenia do BIP 2018-11-15 14:35:52
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 14:37:13
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-11-15 14:37:13
Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja dotycząca wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 13:23:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 13:23:29
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 13:23:56
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 13:23:56
Artykuł był wyświetlony: 19 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup i montaż mebli i wyposażenia w ramach "Rozbudowa z przebudową i Termomodernizacją Budynku Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 08:02:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Słupski Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Słupski Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 08:02:35
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 08:03:26
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 08:03:26
Artykuł był wyświetlony: 590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na LX sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 15.11.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-08 08:48:20

LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 15.11.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-08 09:08:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
15 listopada 2018 r. o godzinie 12.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  LX SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:                                 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.;
2) w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
3) w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2023;
4) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie”;
6) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 
     7. Interpelacje i zapytania radnych.
     8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
     9. Informacje i sprawy różne.
    10. Przyjęcie protokołów z obrad sesji.
    11. Zamknięcie sesji.
 
                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-08 09:08:48
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 09:09:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-08 09:11:35
Artykuł był wyświetlony: 147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 19.11.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-08 08:32:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W DNIU 19.11.2018 r. (w załączeniu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-08 08:32:13
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 08:34:26
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 08:45:20
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 59/2018 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-06 14:25:06

Załączniki

  • wykaz (DOC, 39 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-06 14:26:08 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-06 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-06 14:25:06
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-11-06 14:26:24
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 14:26:24
Artykuł był wyświetlony: 480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. S.Moniuszki, A.Mickiewicza, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-06 13:23:48

Informacja w sprawie ustalenia opłat za usługi wodne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 14:30:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja w sprawie ustalenia opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Sobolewska Data wytworzenia informacji: 2018-11-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Sobolewska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-05 14:30:32
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-11-05 14:30:41
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-11-05 14:32:00
Artykuł był wyświetlony: 81 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na : Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/74 w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 11:33:25

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-26 14:25:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Sobolewska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-26 14:25:15
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-10-26 14:27:15
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-10-26 14:27:15
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na: " Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji działce oznaczonej geodezyjnie numerem 329/137 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Kościuszki, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 08:23:17

Zakup , dostawa i montaż mebli i wyposażenia w ramach zadania „Rozbudowa z przebudową i Termomodernizacją Budynku Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim” w ramach zadania Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Piastów - Program Maluch +

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 20:39:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Słupski Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Słupski Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 20:39:50
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 20:56:33
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 20:56:33
Artykuł był wyświetlony: 1813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku nr 13 z funkcji biurowej na pomieszczenia magazynowe na działce 495 ul. Poprzeczna w Krośnie Odrzańskim w obszarze terenu zamkniętego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 14:02:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bendkowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bendkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 14:02:42
Wprowadził informację do BIP: Sylwia Bendkowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 14:04:01
Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Bendkowska Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 14:04:01
Artykuł był wyświetlony: 263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. kiss&drive przy SP-2 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. S.Moniuszki, A.Mickiewicza, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-18 13:20:53

Informacja o terminach polowań zbiorowych na terenie OHZ Bytnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-18 10:14:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Bogdan Matuszewski Data wytworzenia informacji: 2018-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Matuszewski Data wprowadzenia do BIP 2018-10-18 10:14:07
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-10-18 10:14:47
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-10-18 10:14:47
Artykuł był wyświetlony: 204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu