ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-23 08:06:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bendkowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bendkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-23 08:06:16
Wprowadził informację do BIP: Sylwia Bendkowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-23 08:10:21
Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Bendkowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 08:10:21
Artykuł był wyświetlony: 53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 operatora sieci Play obejmująca posadowienie wieży o wysokości 62 m z instalacją systemu antenowego oraz posadowienie urządzeń zasilająco-sterujących posadowionych u podstawy wieży, przyłącza energetycznego i ogrodzenia terenu wieży przewidzianych do realizacji na części działki geodezyjnie oznaczonej numerem 562/13 w miejscowości Radnica, gmina Krosno Odrzańskie, woj. Lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-20 14:05:25

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzeni polegającego na Budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Krosno Odrzańskie przewidziana do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 787/2, 789 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Wiejska, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 14:02:10

Petycja dotycząca uchylenia uchwały nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 15:38:39

Załączniki

 • Petycja (PDF, 4.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-18 15:42:01 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 15:38:39
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 15:39:32
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 15:42:01
Artykuł był wyświetlony: 48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 28/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:13:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:13:58
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:24:11
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:24:11
Artykuł był wyświetlony: 489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 29/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:16:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:16:28
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:24:11
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:24:11
Artykuł był wyświetlony: 488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 30/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:19:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:19:16
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:24:11
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:24:11
Artykuł był wyświetlony: 488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 31/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:22:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:22:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:24:11
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:24:11
Artykuł był wyświetlony: 486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 27/2018 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:10:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kulczak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:10:18
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:12:10
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:12:10
Artykuł był wyświetlony: 490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 437, 440, 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5 w miejscowości Marcinowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 10:13:34

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 20.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 15:14:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
20 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
 
Porządek obrad:                                 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Krosno Odrzańskie.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028;
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 Krosno Odrzańskie;
4) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
5) o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej;
6) o zmianie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej;
7) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
 
   10. Interpelacje i zapytania radnych.
   11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
   12. Informacje i sprawy różne.
   13. Zamknięcie sesji.
 
                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 15:14:46
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 07:50:05
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 07:50:05
Artykuł był wyświetlony: 179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 20.04.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 07:44:15

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 5 kwietnia 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 08:36:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 5 kwietnia 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 08:36:58
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 08:38:00
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 08:38:00
Artykuł był wyświetlony: 553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwagi do oferty Stowarzyszenia Młode Krosno dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „KO Streetball 2018” w trybie pozakonkursowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-06 12:39:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,  2018.04.06
 
W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Młode Krosno w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „KO Streetball 2018” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 13.04.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 12:39:04
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 12:41:06
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 12:41:06
Artykuł był wyświetlony: 781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 09.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-05 13:43:54

Projekty uchwał na XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 09.04.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-05 13:31:49

Wykaz nr 24 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do użyczenia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 15:07:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 15:07:59
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 15:22:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 15:22:09
Artykuł był wyświetlony: 1076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 25 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 15:16:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 15:16:34
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 15:22:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 15:22:09
Artykuł był wyświetlony: 1080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 26 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do najmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 15:20:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 15:20:53
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 15:22:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 15:22:09
Artykuł był wyświetlony: 1078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie oraz w rejonie Jeziora Glibiel w obrębie Łochowice gminy Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 08:25:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bendkowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bendkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 08:25:40
Wprowadził informację do BIP: Sylwia Bendkowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 08:27:40
Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Bendkowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 08:27:40
Artykuł był wyświetlony: 722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na urzędników wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-26 15:34:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z prośbą Krajowego Biura Wyborczego w załączeniu przekazujemy informacje o naborze na urzędników wyborczych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-26 15:34:53
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 15:41:03
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 15:41:03
Artykuł był wyświetlony: 1031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu