ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Postępowanie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego Drukuj informacjęSprawa: Postępowanie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Szczegóły informacji

Postępowanie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:09

Termin załatwienia

• do miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, • do 2 miesiące sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Beata Kujawa

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Telefon kontaktowy

68 4109 754

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji w sprawie

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Wymagane Dokumenty

 • wniosek właściciela lub osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu o wymeldowanie osoby niezamieszkującej,
 • do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (np. umowa cywilno - prawna, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za "wydanie decyzji w sprawach meldunkowych" dokonany w kasie Urzedu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub na rachunek bankowy urzędu,
 • oryginał pełnomocnictwa, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
   

Opłaty

 • opłata skarbowa 10 zł za "wydanie decyzji w sprawach meldunkowych",
 • opłata skarbowa 17 zł za złożone pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.),
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
« powrót do poprzedniej strony