ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podział Nieruchomości

Szczegóły informacji

Podział Nieruchomości

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2018-02-09 12:33:29

Termin załatwienia

w terminie miesiąca od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów

Osoba kontaktowa

Katarzyna Buratyńska

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, budynek B, pok.17

Telefon kontaktowy

68 4109766

Adres e-mail

k.buratynska@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanych bądź z urzędu.
Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu, jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art.93 i art.94 ustawy o gospodarce nieruchomościami) lub niezależnie od ustaleń planu (art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Postepowanie kończy się wydaniem decyzji zatwierdzającej podział

Miejsce odbioru

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, budynek B, pok.1

Wymagane Dokumenty

Wniosek o podział nieruchomości, który powinien zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wszystkich właścicieli lub współużytkowników wieczystych, numer telefonu. Wniosek należy sporządzić samodzielnie, przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta.
Załączniki:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
- ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- postanowienie jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 ww. ustawy,
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykaz zmian gruntowych,
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
- projekt podziału nieruchomości wykonany przez uprawnionego geodetę (4 egzemplarze plus dodatkowo dla każdego współwłaściciela nieruchomości),
- jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział takiej nieruchomości (ostateczna decyzja administracyjna).
 
W przypadku, gdy podział nieruchomości ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art. 95 ww. ustawy, należy we wniosku wskazać cel podziału. 

Czas realizacji

Do 30 dni (przy wnioskach kompletnych nie wymagających dodatkowych uzupełnień), w sprawach trudnych do 2 m-cy

Opłaty

Wniosek wolny od opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                       
Ustawaz dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 12:29:55
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 12:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 14:58:20
Artykuł był wyświetlony: 32 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu