ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie

Szczegóły informacji

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2018-02-09 13:20:16

Termin załatwienia

Termin załatwienia W terminie 7 dni od dnia wpływu do urzędu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis

Osoba kontaktowa

Katarzyna Kuzdrowska, Katarzyna Kaźmierczak

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - budynek B, pokój nr 19

Telefon kontaktowy

68 410 97 77, 68 410 97 79

Adres e-mail

k.kuzdrowska@krosnoodrzanskie.pl
k.kazmierczak@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - budynek B, pokój nr 19

Wymagane Dokumenty

- wypełniony druk wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
- oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł za wpis zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Czas realizacji

W terminie 7 dni dnia wpływu do urzędu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określone w ustawie dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku wezwania przedsiębiorcy o uzupełnienie braków formalnych sprawę załatwia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzupełnienia

Opłaty

- opłata skarbowa w wysokości 50 zł za wpis zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- oplata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Druk wniosku o wpis dostępny jest również do pobrania na stronie www.czyste.krosnoodrzanskie.pl.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kuzdrowska, Katarzyna Kaźmierczak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 13:18:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 13:20:16
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 12:17:27
Artykuł był wyświetlony: 33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu