ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zamówienia publiczneDrukuj informacjęSprawa: Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Zamówienia publiczne

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-14 10:00:57

Termin załatwienia

Do 5 dni – dla postępowań nieprzekraczających swoją wartością kwotę 30 tys. euro netto; Do 30 dni dla postępowań przekraczających swoją wartością kwotę 30 tys. euro netto i prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z możliwością przedłużenia do 60 dniu – procedury krajowe;

Osoba kontaktowa

Ryszard Słupski

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Telefon kontaktowy

tel.: 68/ 4109776

Adres e-mail

r.slupski@krosnoodrzanskie.pl
przetargi@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

 • Wybór Wykonawcy w postępowaniu;
 • Unieważnienie postępowania.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Wymagane Dokumenty

Zgodnie z ustawą Pzp

Czas realizacji

Zgodnie z ustawą Pzp

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 • Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę
 • Określenia warunków udziału w postępowaniu
 • Wykluczeniu odwołującego z postepowania o udzielenie zamówiena
 • Odrzucenia oferty odwołującego
 • Opisu przedmiotu zamówienia
 • Wyboru najkorzystniejszej oferty
Odwołanie składa się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej opatrzone odpowiedni własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp, przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przy udzielaniu takich zamówień nie mają zastosowania przepisy Pzp, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2453);
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479);
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2018.2096);
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-14 10:00:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ryszard Słupski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-14 10:00:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ryszard Słupski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-10 15:18:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony