ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce Drukuj informacjęSprawa: Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

Szczegóły informacji

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono dnia: 2018-06-22 11:04:31

Termin załatwienia

do dwóch miesięcy

Osoba kontaktowa

Aneta Maryniec

Miejsce załatwienia

pok. nr 10, budynek B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Telefon kontaktowy

068-4109782

Adres e-mail

a.maryniec@krosnoodrzańskie.pl

Sposób załatwienia

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego przyznaje Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
Stypendium Burmistrza Krosna Odrzńskiego przyznaje się za okres jednego półrocza. Moze być ono przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki.
 
Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego może otrzymać uczeń, który spełni jeden z następujących warunków:
1) posiada średnią ocen ustaloną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,4 - w półroczu poprzedzającym złożenie wniosku;
2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady przedmiotowej organizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego mają prawo mieszkający na terenie Gminy Krosno Odrzańskie:
1) uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
2) uczniowie klas gimnazjalnych (do czasu wygaszenia gimnazjów).

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie


Budynek B, pokoje: 8, 9, 10


Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego sporządzony na  formularzu wraz z załącznikami - pświadczone przez szkołę kserokopie dokumentów potwierdzających osiagnięcia naukowe, zaświadczenie ze szkoły ze średnią ocen za I lub II półrocze.
 
Wniosek, o którym mowa powyżej, zawierający szczegółowe uzasadnienie udokumentowanych osiągnięć ucznia, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w terminie do 7 dni po zakończeniu I lub II półrocza nauki.
 
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu. Do złożonego wniosku po terminie niezbędne jest pisemne uzasadnienie. O tym, czy przypadek jest uzasadniony decyduje Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Czas realizacji

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego jest wypłacane jednorazowo - w terminie 30 dni roboczych od daty jego przyznawania.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru socjalnego.
 
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Podstawa prawna

1) Uchwała  Nr LI/419/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Uczniów Szkół Podstawowych zamieszkałym w Gminie Krosno Odrzańskie.
2) Uchwała  Nr LI/422/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krośno Odrzańskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-22 10:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-22 11:04:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04 09:55:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony