ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce Drukuj informacjęSprawa: Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

Szczegóły informacji

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono dnia: 2018-06-22 11:04:31

Termin załatwienia

do dwóch miesięcy

Osoba kontaktowa

Aneta Maryniec

Miejsce załatwienia

pok. nr 10, budynek B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Telefon kontaktowy

068-4109782

Adres e-mail

a.maryniec@krosnoodrzańskie.pl

Sposób załatwienia

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego przyznaje Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego mają prawo uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, nadzorowanych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
 
Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego przyznaje się za okres jednego roku, może być ono przyznane uczniowi nie wcześniej niż po jego ukończeniu.
 
 
Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego może otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady przedmiotowej organizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Miejsce odbioru

 
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
 
 
Budynek B, pokoje: 8, 9, 10

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego sporządzony na  formularzu wraz z załącznikami - poświadczone przez szkołę kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.
 
Wniosek, o którym mowa powyżej, zawierający szczegółowe uzasadnienie udokumentowanych osiągnięć ucznia, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w terminie do 7 dni po zakończeniu danego roku szkolnego.

Czas realizacji

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego jest wypłacane jednorazowo - w terminie 30 dni roboczych od daty jego przyznawania.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru socjalnego.
 
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Podstawa prawna

1) Uchwała  Nr LI/419/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Uczniów Szkół Podstawowych zamieszkałym w Gminie Krosno Odrzańskie.
2) Uchwała  Nr XII/121/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-22 10:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-22 11:04:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21 10:18:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony