ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zasiłek szkolny

Szczegóły informacji

Zasiłek szkolny

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:30:29

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Jolanta Adułło-Hoffmann, Marzna Grabowska

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - budynek B,  pok nr 10
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1
- Biuro Obsługi Interesanta (budynek A) w godzinach pracy urzędu.

Telefon kontaktowy

684109780, 684109781

Adres e-mail

j.hoffmann@krosnoodrzanskie.pl
m.grabowska@kkrosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Zasiełek szkolny przyznawany jesty w drodze decyjzji administracyjnej przez Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy KrosnoOdrzańskieskłada się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzeniauzasadniającego przyznanie zasiłku. Do wniosku należy dołączyć:-udokumentowanie zdarzenia losowego
 
Pomoc przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
- ciężki wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu,
- nieuleczalna lub ciężka, długotrwała choroba rodziców lub innych członków rodziny,
- kradzież mienia rodziny,
- pożar lub zalanie mieszkania,
- klęska żywiołowa,
- nagłe, drastyczne zdarzenia powodujące pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny,
- zniszczenie, kradzież lub zgubienie podręczników, pomocy szkolnych.
 
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi tylko jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
Ponadto warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
 

Miejsce odbioru

Nie dotyczy

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krosno Odrzańskie
złożony się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć:
- dokumeny potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego

Czas realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),
2. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2017 r. poz.1257).
3. Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Adułło-Hoffmann Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 19:41:45
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 08:30:29
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 08:30:29
Artykuł był wyświetlony: 123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu