ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zajęcie Pasa Drogowego

Szczegóły informacji

Zajęcie Pasa Drogowego

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-13 13:27:04

Termin załatwienia

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zostanie załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Waldemar Pelec

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13, 14


Telefon kontaktowy

tel. 68/4109771

Adres e-mail

w.pelec@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

- Wydanie decyzji przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13, 14


Wymagane Dokumenty

Wniosek o zawierać:
 1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a jeżeli nie jest on wymagany, informację o sposobie zabezpieczenia robót.
 4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
 5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.
Wniosek należy sporządzić samodzielnie, przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta.

Opłaty

Opłata za zajęcie pasa drogowego – określona Uchwałą Nr XXIV/203/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wnieść do kasy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub na konto nr 91 10901551 0000 0000 5500 1055 Bank Zachodni WBK S.A. (należy podać: nr decyzji, imię, nazwisko, adres).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Podstawa prawna

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia  21 marca 1985  r. (t.j.Dz.U.2017.2222 ze zm.)  
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia  2 marca 1999  r. (t.j. Dz.U.2016.124)
 • Rozporządzenie Rady ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z dnia 1 czerwca 2004  r. (t.j. Dz.U.2016.1264)
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
 • Uchwała Nr XXIV/203/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Hoppen Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Pelec Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 15:25:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Hoppen Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 13:27:04
Osoba, która zmieniła informację: Ryszard Słupski Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 13:45:47
Artykuł był wyświetlony: 41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu