ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

Szczegóły informacji

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono dnia: 2018-02-12 11:25:36

Termin załatwienia

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego przyznaje się za okres jednego semestru szkolnego. Może być ono przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

Osoba kontaktowa

Jolanta Adułło-Hoffmann

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie


Budynek B, pokoje: 8, 9, 10


Telefon kontaktowy

684109780

Adres e-mail

j.hoffmann@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzńskiego przeznaje Burmistrz Krosna Odrzańskiego po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Stypendialną powoływaną corocznie w drodze Zarządzenia.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie


Budynek B, pokoje: 8, 9, 10


Wymagane Dokumenty

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego może być przyznane na wniosek:
1) dyrektora szkoły po zasięgnieciu opini Rady Pedagogicznej,
2) rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
 
Wniosek zawierający szczegółowe uzadadnienie udokumentowanych osiągnięć ucznia należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanyta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańakim ul. Parkowa 1 w terminie do 7 dni po zakończeniu I semestru i do 7 dni po zakończeniu nauki.
Do wniosku należy dołączyć:
1) potwierdzone przez szkołę kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, rekomendacje, opinie itp.,
2) zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające uzyskanie średniej ocen za I lub II semestr.
W przypadku braków formalnych we wniosku wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
 
 

Czas realizacji

Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego bedzie wypłacane jednorazowo za okres semestru szkolnego.
Za osiągnięcia z I lub II semestru w terminie do 30 dni roboczych od daty przyznania.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego mają prawo:
1) uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych,
2) uczniowie klas I, II, III gimnazjów.

Podstawa prawna

1) Uchwała XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie (Dz.Urz.woj.Lubus.z 2016r. poz. 1743)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Hoffmann Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 10:52:45
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-12 11:25:36
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-12 13:43:44
Artykuł był wyświetlony: 11 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu