ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Awans Zawodowy Nauczycieli

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:30:30

Termin załatwienia

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku. Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoba kontaktowa

Jolanta Adułło-Hoffmann, Agnieszka Kaczoruk

Miejsce załatwienia

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1
- Biuro Obsługi Interesanta (budynek A) w godzinach pracy urzędu
 

Telefon kontaktowy

68 4109 780 lub 68 4109 783

Adres e-mail

j.hoffmann@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie, którzy posiadają wymagane kwalifikacje oraz zakończą pomyślnie postępowanie egzaminacyjne nadaje się stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.
 
 

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie


Budynek B, pokoje: 8, 9, 10


Wymagane Dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego na formularzu wraz z załącznikami:
- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
- poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem
- zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydawania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego; dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.

Czas realizacji

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku. Dla  nauczycieli,  którzy  złożą  wnioski  do  dnia  31  października przeprowadza  się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.
 

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nauczycielowi służy odwołanie od wydanej decyzji do Lubuskiego Kuratora Oświaty,przekazywane za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 

Uwagi

Zmiana wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:
- od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku,
- od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.z 2013 r. poz. 393),
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. Uz 2017 r. poz. 1189, 60),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2017 r. poz. 1257).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Adułło-Hoffmann Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 19:00:21
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 08:30:30
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 08:30:29
Artykuł był wyświetlony: 405 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim