ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 3/GN/2018

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3/GN/2018

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/14, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Newtona i Edisona

Ogłoszono dnia: 2018-01-19 00:00:00 przez Robert Węglik

Data przetargu

2018-03-28 11:00:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 20.

Księga wieczysta

KW nr ZG1K/00027512/9 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Cena wywoławcza

581000,00 zł

Wadium

60000,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/14 posiada nieregularny, wielokątny kształt. Powierzchnia terenu zróżnicowana (spadek terenu w kierunku południo-wschodnim), różnica poziomu około 9m. Obszar działki porośnięty wysoką trawą, chwastami oraz samosiejkami drzew liściastych bez wartości użytkowej. Nieruchomość nieogrodzona. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd drogą asfaltową - ul. Edisona. W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Nieruchomość zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta Krosno Odrzańskie w strefie peryferyjnej, w odległości około 1700 m od ścisłego centrum miasta. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami). Nieruchomość 1232/14 posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do dnia 23 marca 2018 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osoby przystępującej do przetargu. Wadium może być również wniesione w postaci obligacji Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 14:05:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 14:07:46
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 14:15:11
Artykuł był wyświetlony: 165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu