ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Przetarg numer: 19/GN/2019Drukuj informację Przetarg numer: 19/GN/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 19/GN/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/17, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Newtona i Edisona.

Ogłoszono dnia: 2019-06-06 00:00:00 przez Katarzyna Buratyńska

Data przetargu

2019-07-18 11:30:00

Miejsce

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 20.

Księga wieczysta

ZG1K/00027512/9

Cena wywoławcza

145 000,00 zł

Wadium

14 500,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/17 o powierzchni 6341 m² posiada nieregularny, wielokątny kształt, rzeźba terenu zróżnicowana. Obszar nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W pobliżu przebiegają sieci elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: centrum logistyczne, działki przeznaczone pod aktywizację gospodarczą, tereny niezagospodarowane, przedsiębiorstwo produkcyjne, zabudowa mieszkaniowa, ogródki działkowe. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UR – tereny usług rzemieślniczych.

Informacje dodatkowe

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 12 lipca 2019 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony