ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 18/GN/2020Drukuj informację Przetarg numer: 18/GN/2020

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 18/GN/2020

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 37/1, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położona w miejscowości Strumienno

Ogłoszono dnia: 2020-09-22 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-10-27 10:40:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 4

Księga wieczysta

KW nr ZG1K/00015726/5.

Cena wywoławcza

56 200,00 zł

Wadium

5 620,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 37/1 o powierzchni 6400 m² położna w Strumiennie. Działka posiada wielokątny kształt zbliżony do litery „L”. Teren porośnięty wysoka trawą, pojedynczymi drzewami liściastymi, iglastymi i owocowymi. Przez obszar działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, w obrębie działki znajdują się 3 słupy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W odległości ok. 70 m. na zachód od działki znajduje się sieć wodociągowa, przy frontowej granicy działki przebiega napowietrzna linia telefoniczna. Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MRU/MNU – strefa rozwoju zabudowy a południowy fragment działki znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem R – tereny rolne wyłączone z zabudowy (łąki, pola i pastwiska).

Informacje dodatkowe

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 22 października 2020 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Buratyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 08:59:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 14:41:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22 14:42:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony