ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Przetarg numer: 37/GN/2018Drukuj informację Przetarg numer: 37/GN/2018

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 37/GN/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 107/1, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Sarbia.

Ogłoszono dnia: 2018-07-26 00:00:00 przez Katarzyna Buratyńska

Data przetargu

2018-08-28 10:00:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 20.

Cena wywoławcza

24 300,00 zł

Wadium

2 500,00

Opis

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 107/1 o powierzchni 2385 m² położna w miejscowości Sarbia. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Rzeźba terenu o nieznacznych zróżnicowaniach, w tylnej części działki teren pofałdowany. Teren porośnięty drzewostanem liściastym. W obrębie działki znajduje się drewniany ganek nietrwale związany z gruntem. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. W pasie drogowym znajdują się sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna. Na nieruchomości zostanie ustanowiona bezpłatna służebność dojścia dla każdoczesnego właściciela budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 108/6. Poza tym faktem nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.

Informacje dodatkowe

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2018 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony