ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Przetarg numer: 39/GN/2018Drukuj informację Przetarg numer: 39/GN/2018

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 39/GN/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: pierwszy ustny przetarg ograniczony na najem budynku transportu i łączności, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej przy ul. Wakacyjnej w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszono dnia: 2018-09-11 00:00:00 przez Katarzyna Buratyńska

Data przetargu

2018-10-11 10:00:00

Miejsce

Siedziba Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, blok B, pokój nr 20.

Cena wywoławcza

31,82 zł

Wadium

4,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem transportu i łączności – garażem, oznaczona działką nr 716/2 o powierzchni do najmu 20,8 m2 położna przy ul. Wakacyjnej w Krośnie Odrzańskim. Przetarg ograniczony do użytkowników budynku nr 2 przy ul. Wakacyjnej w Krośnie Odrzańskim. Przedmiotowy budynek stanowi garaż na podwórku dla użytkowników znajdującego się na powyższej działce budynku mieszkalno-usługowego.

Informacje dodatkowe

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy). Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z niezbędnymi załącznikami) oraz oświadczenie właściciela, że jest użytkownikiem budynku nr 2 przy ul. Wakacyjnej wraz z dowodem osobistym. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 8 października 2018 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim (pok. nr 17, budynek B), ul. Parkowa 1.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony