ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 37/GN/2017

Ogłaszający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Krosno Odrzańskie, położonych w Krośnie Odrzańskim przy ul. Newtona i Edisona.

Ogłoszono dnia: 2017-10-04 00:00:00 przez Robert Węglik

Data przetargu

2017-11-14 12:00:00

Miejsce

siedziba Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 20

Księga wieczysta

KW nr ZG1K/00027512/9

Cena wywoławcza

1. 139 800,00 zł
2. 98 850,00 zł
3. 138 750,00 zł
4. 79 850,00 zł

Wadium

1) 14 000,00 zł
2) 10 000,00 zł
3) 14 000,00 zł
4) 8 000,00 zł

Opis

Nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone działkami nr: 1) 1232/22 o powierzchni 9506 m² 2) 1232/23 o powierzchni 5658 m² 3) 1232/24 o powierzchni 7941m² 4) 1232/25 o powierzchni 4569 m² o regularnych kształtach zbliżonych do trapezu, ukształtowanie terenu zmienne. Niezabudowane tereny porośnięte trawą oraz samosiejkami drzew liściastych. Obszary nieogrodzone, dojazd do poszczególnych działek drogą o nawierzchni utwardzonej, w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz napowietrzna sieć elektryczna. Nieruchomość zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta Krosno Odrzańskie w strefie peryferyjnej, w odległości około 1700 m od ścisłego centrum miasta. Istnieje możliwość przyłączenia ww. działek do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami). Nieruchomości 1232/23, 1232/24, 1232/25 posiadają dostęp do drogi publicznej. Ustanawia się nieodpłatną służebność drogi koniecznej polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1232/24 objętą księgą wieczystą nr ZG1K/00027512/9 położoną w Krośnie Odrzańskim na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1232/22 położonej w Krośnie Odrzańskim. Nieruchomości wolne są od innych niż w/w obciążeń i zobowiązań

Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do dnia 08 listopada 2017 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osoby przystępującej do przetargu. Wadium może być również wniesione w postaci obligacji Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilla Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 15:25:50
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 11:10:37
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 14:15:55
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim