ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:30:41 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Odrzański Szlak Zimorodka” mający na celu ochronę obszarów Natura 2000 poprzez wykonanie odpowiednich dla wybranych siedlisk i gruntów działań przyrodniczych i ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu obniżenia antropopresji na obszary chronione. Monika Kułacz
13:30:41 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 segment B-1;B-2 w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów, działka 501/4 i 501/6 obręb 1 Krosno Odrzańskie Monika Kułacz
13:30:41 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 segment B-1;B-2 w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów, działka 501/4 i 501/6 obręb 1 Krosno Odrzańskie Monika Kułacz
13:30:40 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częściami socjalno-biurowymi wraz z wartownią, budynkiem pompowni ppoż., zbiornikami ppoż. i retencyjno-odparowalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. Monika Kułacz
13:30:40 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częściami socjalno-biurowymi wraz z wartownią, budynkiem pompowni ppoż., zbiornikami ppoż. i retencyjno-odparowalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. Monika Kułacz
13:30:40 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 560/2 (obręb 0005) w miejscowości Czarnowo, Gmina Krosno Odrzańskie". Monika Kułacz
13:30:40 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 560/2 (obręb 0005) w miejscowości Czarnowo, Gmina Krosno Odrzańskie". Monika Kułacz
13:30:40 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja umarzająca postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Głęboka termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim-oddział pediatryczny, oddział położnictwa i ginekologii oraz izba przyjęć" przy ul. Piastów 3. Monika Kułacz
08:29:25 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Budowa dróg i przebudowa ulic w Krośnie Odrzańskim” Ryszard Słupski
08:29:24 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa dróg i przebudowa ulic w Krośnie Odrzańskim” Ryszard Słupski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu