ˆ

Ochrona środowiska

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
11 Formularz A 2017-04-20 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Remont nawierzchni przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim łącznie z odwodnieniem budynku".
12 Formularz B 2017-04-05 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum logistycznego Hillwood Krosno -budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częściami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".
13 Formularz A 2017-03-20 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i restauracja wieży Kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim"
14 Formularz B 2017-03-15 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum logistycznego Hillwood Krosno - budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częściami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"
15 Formularz B 2017-01-25 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Zakup urządzeń do laseroterapii”
16 Formularz A 2017-01-25 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego „Hillwood Krosno” – budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częściami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
17 Formularz A 2017-01-23 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Zakup urządzeń do laseroterapii”
18 Formularz B 2017-01-19 Decyzja zmieniająca w części charakterystykę przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.
19 Formularz B 2017-01-13 Decyzja o umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy w m. Krosno Odrzańskie, dz. nr 603/1, obręb 1 Krosno Odrzańskie.
20 Formularz B 2016-12-28 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno odrzańskie.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu