ˆ

Ochrona środowiska

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
21 Formularz B 2016-12-28 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa hali magazynowej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 16”
22 Formularz B 2016-12-28 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zakup miniładowarki kołowej”
23 Formularz A 2016-12-27 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „ Zakup miniładowarki kołowej”
24 Formularz A 2016-12-21 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa hali magazynowej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 16”
25 Formularz B 2016-12-05 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „ Budowa mobilnego węzła betoniarskiego Mobil 3” –na dz. nr 440/9 obręb 2 Krosno Odrzańskie.
26 Formularz A 2016-11-23 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy w m. Krosno Odrzańskie, dz. nr 603/1, obręb 1 Krosno Odrzańskie.
27 Formularz B 2016-11-17 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „ Budowa mobilnego węzła betoniarskiego Mobil 3” –na dz. nr 440/9 obręb 2 Krosno Odrzańskie.
28 Formularz A 2016-11-10 Wniosek o zmianę w części decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.
29 Formularz B 2016-11-07 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrzańskie-Łochowice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetleniem”.
30 Formularz E 2016-10-25 Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek o całkowitej obsadzie 750 DJP, na działkach o nr ewidencyjnych 465/2 i 465/3 w Radnicy, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. lubuskie.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu