ˆ

Ochrona środowiska

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
31 Formularz B 2016-10-25 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.
32 Formularz B 2016-10-04 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.
33 Formularz A 2016-10-04 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa mobilnego węzła betoniarskiego Mobil 3” –na dz. nr 440/9 obręb 2 Krosno Odrzańskie.
34 Formularz B 2016-09-30 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
35 Formularz A 2016-09-28 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
36 Formularz B 2016-09-22 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrzańskie-Łochowice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetleniem”.
37 Formularz B 2016-09-20 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”
38 Formularz A 2016-09-14 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”
39 Formularz B 2016-08-31 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odrzański Szlak Zimorodka” mający na celu ochronę obszarów Natura 2000 poprzez wykonanie odpowiednich dla wybranych siedlisk i gruntów działań przyrodniczych i ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu obniżenia antropopresji na obszary chronione.
40 Formularz A 2016-08-04 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów w ciągu roku na terenie działek ewidencyjnych nr 338/3, 339/1, 341, 342 w miejscowości Krosno Odrzańskie.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu