ˆ

Ochrona środowiska

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
41 Formularz A 2016-08-01 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Odrzański Szlak Zimorodka” mający na celu ochronę obszarów Natura 2000 poprzez wykonanie odpowiednich dla wybranych siedlisk i gruntów działań przyrodniczych i ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu obniżenia antropopresji na obszary chronione.
42 Formularz A 2016-07-22 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrzańskie-Łochowice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetleniem”.
43 Formularz B 2016-06-08 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 segment B-1;B-2 w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów, działka 501/4 i 501/6 obręb 1 Krosno Odrzańskie
44 Formularz A 2016-05-31 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 segment B-1;B-2 w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów, działka 501/4 i 501/6 obręb 1 Krosno Odrzańskie
45 Formularz A 2016-04-27 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek o całkowitej obsadzie 750 DJP, na działkach o nr ewidencyjnych 465/2 i 465/3 w Radnicy, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
46 Formularz E 2016-04-27 Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek o całkowitej obsadzie 750 DJP, na działkach o nr ewidencyjnych 465/2 i 465/3 w Radnicy, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
47 Formularz B 2016-03-31 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca postoju pojazdów z utwardzeniem powierzchni tłuczniem kamiennym o pow. ok. 450 m2, z wydzieleniem 10-ciu miejsc postojowych oraz wygrodzeniem o wysokości 1,2 m miejsca odpoczynku dla podróżnych z czterema stołami w tym jeden zadaszony wiatą o pow. ok. 14 m2, na części działki 174 i 175/1 obręb Osiecznica, użytek lasy przy istniejącym zjeździe.
48 Formularz B 2016-03-13 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – linii kablowej oświetlenia drogowego dz. o nr ewid. 1227, obręb 1 Krosno Odrzańskie w pasie drogowym drogi krajowej nr 29, ul. Poznańska w miejscowości Krosno Odrzańskie oraz wymiana opraw oświetlenia drogowego, należących do Gminy Krosno Odrzańskie, zlokalizowanych na terenie miejscowości Krosno Odrzańskie”.
49 Formularz A 2016-03-11 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – linii kablowej oświetlenia drogowego dz. o nr ewid. 1227, obręb 1 Krosno Odrzańskie w pasie drogowym drogi krajowej nr 29, ul. Poznańska w miejscowości Krosno Odrzańskie oraz wymiana opraw oświetlenia drogowego, należących do Gminy Krosno Odrzańskie, zlokalizowanych na terenie miejscowości Krosno Odrzańskie”.
50 Formularz A 2016-02-28 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca postoju pojazdów z utwardzeniem powierzchni tłuczniem kamiennym o pow. ok. 450 m2, z wydzieleniem 10-ciu miejsc postojowych oraz wygrodzeniem o wysokości 1,2 m miejsca odpoczynku dla podróżnych z czterema stołami w tym jeden zadaszony wiatą o pow. ok. 14 m2, na części działki 174 i 175/1 obręb Osiecznica, użytek lasy przy istniejącym zjeździe.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu