ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 9286
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5695
Rejestr zmian 424520
Zespół redakcyjny 16541
Kontakt 17223

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 13163
Wspólnota samorządowa 3101
Podstawy prawne działania samorządu 3698
Zadania Gminy 3385
Stanowienie aktów prawnych 3291
Organy Gminy 20060
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5296
Burmistrz 9658
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 16131
Rada Miejska 18219
Przewodniczący Rady Miejskiej 8931
Komisje Rady Miejskiej 8353
Radni Rady Miejskiej 20118
Dyżury radnych 12309
Protokoły z sesji Rady 20368
Protokoły z posiedzeń Komisji 24814
Informacje o terminach sesji 96439
Interpelacje i zapytania radnych 8217
Kadencja 2010-2014 658
Wojciech Dębiński 5984
Krystian Forster 8318
Mariusz Grycan 8268
Ewa Klepczyńska 8741
Robert Maciąg 7916
Grzegorz Magdziak 1841
Tomasz Miechowicz 9788
Grzegorz Noga 8025
Kazimiera Potocka 8646
Adam Przybysz 8085
Kazimierz Rauba 7208
Tomasz Rogowski 6968
Radosław Sujak 7662
Bogdan Śnieżek 9108
Magdalena Wlazło 7518
Wyciagi z protokołów 3501
Kadencja 2014-2018 1070
Danuta Cierpisz 4943
Leszek Fijałkowski 9043
Krystian Forster 10998
Piotr Garczyński 6090
Marek Górski 5850
Mariusz Grycan 23441
Ewa Klepczyńska 10994
Katarzyna Kula 4540
Artur Kozakiewicz 6156
Dorota Kwapisiewicz 9098
Robert Narkun 5063
Kazimiera Potocka 17171
Kazimierz Rauba 12103
Tomasz Rogowski 12643
Radosław Sujak 7482
Bartosz Zaborowicz 8767
Kadencja 2018-2023 489
Cierpisz Danuta 904
Fijałkowski Leszek 215
Forster Krystian 656
Garczyński Piotr 427
Górski Marek 171
Grycan Mariusz 854
Klepczyńska Ewa 448
Kozakiewicz Artur 419
Kula Katarzyna 190
Kwapisiewicz Dorota 182
Lipiński Jarosław 706
Myśliwiec Grażyna 819
Potocka Kazimiera 176
Rogowski Tomasz 445
Zaborowicz Bartosz 451
Transmisje obrad 2990
Wyniki głosowań 4881
Jednostki pomocnicze 11665
Sołectwa 26737
Komitety Osiedlowe 11227
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 62597
Wydziały Urzędu Miasta 24542
Wydział Organizacyjny 10031
Wydział Finansowy 12514
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 10322
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 14655
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 11386
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 14300
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 6173
Straż Miejska 8912
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 7374
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4483
Inspektor Ochrony Danych 671
Centrum Uslug Wspólnych 294
Żłobek Miejski 534
Przedszkole nr 1 460
Przedszkole nr 3 370
Przedszkole nr 4 546
Przedszkole nr 2 337
Zespół Szkolno-Przedszkolny 301
Szkoła Podstawowa nr 3 603
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 322
Szkoła Podstawowa nr 2 269
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 321
Szkoła Podstawowa w Radnicy 281
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 895
Regulamin organizacyjny 7546
Schemat organizacyjny 7446
Podział kompetencji 5139
Dane adresowe 6829
Dni i godziny otwarcia 7526
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4483
Numery kont bankowych 7738
Prawo lokalne 391910
Uchwały Rady od I.2008 295466
Uchwały Rady do XII.2007 57046
Obwieszczenia Rady 96205
Projekty Uchwał Rady 74298
Zarządzenia Burmistrza 273439
Rok 2012 184814
Rok 2011 9932
Rok 2010 5368
Rok 2009 7752
Rok 2008 7223
Rok 2007 4490
Rok 2006 3234
Rok 2005 4837
Rok 2004 4289
Rok 2003 3183
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 27557
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 4041
Interpretacja indywidualna 1796
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 5015
Raport o stanie Gminy 1034
Budżet i Finanse 9709
Budżet Gminy 25976
Sprawozdania z realizacji budżetu 28244
Sprawozdania finansowe 518
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 11349
Kontrole 5839
Plan kontroli 3094
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2232
2012 3120
2013 2112
2014 1075
2015 1576
2016 2394
2017 808
2018 335
2019 83
Kontrole jednostek podległych 3088
2012 3048
2013 5754
2014 2289
2015 2781
2016 2837
2017 1454
2018 1204
2019 1628
Kontrole zewnętrzne 507
2015 2206
2016 2074
2017 1821
2018 1015
2019 292
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2859
Komunikaty i ogłoszenia 423480
Zamówienia publiczne 219445
Do 30.000 euro 269907
Plan zamówień 3211
Wybory 12964
Wybory Prezydenta RP 2020 3366
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 9707
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 10999
Wybory samorządowe 2018 30907
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 7238
Wybory 2015 - Sejm, Senat 12548
Wybory Prezydenckie 2015 19435
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17578
Wybory Samorządowe 2014 37466
Wybory do komitetów osiedlowych 2197
Przetargi 290560
Archiwalne przetargi 8179
Ogłoszenia o przetargach 146748
Ogłoszenia o wyniku przetargu 111662
Nabór kandydatów 90884
Ogłoszenia o naborze 197806
Ogłoszenia o naborze do II.2013 138347
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 79992
Regulamin naborów 3354
Co i jak załatwić 102719
Współpraca Gminy 6848
Współpraca zagraniczna 2994
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4390
Oświadczenia majątkowe 211680
Ochrona środowiska 34828
Karty A 12981
Karty B 10907
Karty E 6320
Obwieszczenia i ogłoszenia 124829
Opłaty za usługi wodne 475
Jednostki organizacyjne Gminy 18565
Rejestr instytucji kultury 1708
Obwieszczenia 281330
Finanse i majątek Gminy 6029
Dług publiczny 4599
Mienie Komunalne 3101
Spółki handlowe 391
Referenda 4361
Referendum 2012 13625
Referendum ogólnokrajowe 2015 9294
Wybory ławników 7837
Rejestry i ewidencje 9567
Zgromadzenia publiczne 3295
Petycje 2595
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 2360
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 9161
Zbiorcza informacja o petycjach 1616
Informacja publiczna 2094
Udostępnianie informacji publicznej 921
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 607

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6045
O biuletynie 15911
Mapa biuletynu 5469
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony