ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 9093
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5582
Rejestr zmian 408311
Zespół redakcyjny 16220
Kontakt 16243

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 12916
Wspólnota samorządowa 3003
Podstawy prawne działania samorządu 3621
Zadania Gminy 3292
Stanowienie aktów prawnych 3163
Organy Gminy 19688
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5142
Burmistrz 7937
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15801
Rada Miejska 18191
Przewodniczący Rady Miejskiej 8689
Komisje Rady Miejskiej 8096
Radni Rady Miejskiej 19490
Dyżury radnych 10147
Protokoły z sesji Rady 19810
Protokoły z posiedzeń Komisji 22632
Informacje o terminach sesji 89653
Interpelacje i zapytania radnych 8126
Kadencja 2010-2014 615
Wojciech Dębiński 5464
Krystian Forster 6113
Mariusz Grycan 5507
Ewa Klepczyńska 6451
Robert Maciąg 6211
Grzegorz Magdziak 1671
Tomasz Miechowicz 7964
Grzegorz Noga 5699
Kazimiera Potocka 5725
Adam Przybysz 5745
Kazimierz Rauba 5032
Tomasz Rogowski 6495
Radosław Sujak 5319
Bogdan Śnieżek 6265
Magdalena Wlazło 5285
Wyciagi z protokołów 3227
Kadencja 2014-2018 1025
Danuta Cierpisz 3896
Leszek Fijałkowski 8034
Krystian Forster 9731
Piotr Garczyński 5375
Marek Górski 5173
Mariusz Grycan 20422
Ewa Klepczyńska 9560
Katarzyna Kula 3901
Artur Kozakiewicz 5110
Dorota Kwapisiewicz 7880
Robert Narkun 4514
Kazimiera Potocka 15047
Kazimierz Rauba 10473
Tomasz Rogowski 10807
Radosław Sujak 6693
Bartosz Zaborowicz 7558
Kadencja 2018-2023 421
Cierpisz Danuta 580
Fijałkowski Leszek 171
Forster Krystian 489
Garczyński Piotr 338
Górski Marek 137
Grycan Mariusz 591
Klepczyńska Ewa 331
Kozakiewicz Artur 285
Kula Katarzyna 151
Kwapisiewicz Dorota 142
Lipiński Jarosław 542
Myśliwiec Grażyna 614
Potocka Kazimiera 142
Rogowski Tomasz 343
Zaborowicz Bartosz 380
Transmisje obrad 2333
Wyniki głosowań 3021
Jednostki pomocnicze 11456
Sołectwa 25477
Komitety Osiedlowe 9251
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 61232
Wydziały Urzędu Miasta 24193
Wydział Organizacyjny 9401
Wydział Finansowy 11922
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 9751
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 13921
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 10795
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 13534
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5871
Straż Miejska 8391
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 5434
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4219
Inspektor Ochrony Danych 519
Centrum Uslug Wspólnych 214
Żłobek Miejski 334
Przedszkole nr 1 282
Przedszkole nr 3 219
Przedszkole nr 4 284
Przedszkole nr 2 162
Zespół Szkolno-Przedszkolny 171
Szkoła Podstawowa nr 3 166
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 184
Szkoła Podstawowa nr 2 168
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 175
Szkoła Podstawowa w Radnicy 177
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 12
Regulamin organizacyjny 7256
Schemat organizacyjny 7203
Podział kompetencji 4988
Dane adresowe 6639
Dni i godziny otwarcia 7136
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4300
Numery kont bankowych 6744
Prawo lokalne 359874
Uchwały Rady od I.2008 273302
Uchwały Rady do XII.2007 56721
Obwieszczenia Rady 79659
Projekty Uchwał Rady 69618
Zarządzenia Burmistrza 249548
Rok 2012 165297
Rok 2011 9811
Rok 2010 5287
Rok 2009 7600
Rok 2008 7076
Rok 2007 4418
Rok 2006 3158
Rok 2005 4763
Rok 2004 4206
Rok 2003 3088
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 26809
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 3614
Interpretacja indywidualna 1621
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3207
Raport o stanie Gminy 715
Budżet i Finanse 9387
Budżet Gminy 22825
Sprawozdania z realizacji budżetu 24746
Sprawozdania finansowe 330
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8746
Kontrole 5614
Plan kontroli 2852
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2170
2012 1357
2013 1941
2014 913
2015 1321
2016 2082
2017 635
2018 176
Kontrole jednostek podległych 3029
2012 2777
2013 3847
2014 1914
2015 2444
2016 2501
2017 1182
2018 1018
Kontrole zewnętrzne 455
2015 1948
2016 1840
2017 1398
2018 741
2019 166
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2734
Komunikaty i ogłoszenia 405729
Zamówienia publiczne 208073
Do 30.000 euro 259253
Plan zamówień 2405
Wybory 12938
Wybory Prezydenta RP 2020 241
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 6629
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 9621
Wybory samorządowe 2018 28624
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6609
Wybory 2015 - Sejm, Senat 11674
Wybory Prezydenckie 2015 18508
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16781
Wybory Samorządowe 2014 34844
Wybory do komitetów osiedlowych 2109
Przetargi 280213
Archiwalne przetargi 7984
Ogłoszenia o przetargach 141306
Ogłoszenia o wyniku przetargu 104845
Nabór kandydatów 88969
Ogłoszenia o naborze 191206
Ogłoszenia o naborze do II.2013 134622
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 76687
Regulamin naborów 3240
Co i jak załatwić 82387
Współpraca Gminy 6715
Współpraca zagraniczna 2842
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3936
Oświadczenia majątkowe 197397
Ochrona środowiska 30742
Karty A 12714
Karty B 10619
Karty E 6208
Obwieszczenia i ogłoszenia 119483
Opłaty za usługi wodne 359
Jednostki organizacyjne Gminy 17812
Rejestr instytucji kultury 1515
Obwieszczenia 269286
Finanse i majątek Gminy 5890
Dług publiczny 4112
Mienie Komunalne 2818
Spółki handlowe 309
Referenda 4258
Referendum 2012 11510
Referendum ogólnokrajowe 2015 8842
Wybory ławników 7338
Rejestry i ewidencje 9106
Zgromadzenia publiczne 3058
Petycje 2390
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 496
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 8126
Zbiorcza informacja o petycjach 1372
Informacja publiczna 1970
Udostępnianie informacji publicznej 847
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 552

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5845
O biuletynie 15661
Mapa biuletynu 5377
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony