ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8706
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5318
Rejestr zmian 368938
Zespół redakcyjny 15747
Kontakt 13989

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 12307
Wspólnota samorządowa 2845
Podstawy prawne działania samorządu 3475
Zadania Gminy 3114
Stanowienie aktów prawnych 3000
Organy Gminy 18680
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4876
Burmistrz 7234
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15034
Rada Miejska 18141
Przewodniczący Rady Miejskiej 8232
Komisje Rady Miejskiej 7728
Radni Rady Miejskiej 17872
Dyżury radnych 8067
Protokoły z sesji Rady 17440
Protokoły z posiedzeń Komisji 21652
Informacje o terminach sesji 80544
Interpelacje i zapytania radnych 7931
Kadencja 2010-2014 543
Wojciech Dębiński 4905
Krystian Forster 4379
Mariusz Grycan 4959
Ewa Klepczyńska 5013
Robert Maciąg 5597
Grzegorz Magdziak 1452
Tomasz Miechowicz 7246
Grzegorz Noga 5231
Kazimiera Potocka 5000
Adam Przybysz 5124
Kazimierz Rauba 4535
Tomasz Rogowski 5016
Radosław Sujak 4344
Bogdan Śnieżek 5646
Magdalena Wlazło 4280
Wyciagi z protokołów 2863
Kadencja 2014-2018 956
Danuta Cierpisz 2670
Leszek Fijałkowski 5946
Krystian Forster 8133
Piotr Garczyński 3257
Marek Górski 4473
Mariusz Grycan 15236
Ewa Klepczyńska 7962
Katarzyna Kula 3268
Artur Kozakiewicz 3932
Dorota Kwapisiewicz 5149
Robert Narkun 3698
Kazimiera Potocka 11458
Kazimierz Rauba 7292
Tomasz Rogowski 8536
Radosław Sujak 5838
Bartosz Zaborowicz 5240
Kadencja 2018-2023 287
Cierpisz Danuta 297
Fijałkowski Leszek 98
Forster Krystian 239
Garczyński Piotr 197
Górski Marek 77
Grycan Mariusz 158
Klepczyńska Ewa 172
Kozakiewicz Artur 81
Kula Katarzyna 88
Kwapisiewicz Dorota 80
Lipiński Jarosław 275
Myśliwiec Grażyna 256
Potocka Kazimiera 82
Rogowski Tomasz 198
Zaborowicz Bartosz 228
Transmisje obrad 1282
Wyniki głosowań 893
Jednostki pomocnicze 10911
Sołectwa 22449
Komitety Osiedlowe 8814
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 57492
Wydziały Urzędu Miasta 23333
Wydział Organizacyjny 8450
Wydział Finansowy 9913
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 8699
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 12426
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 9477
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 11809
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5440
Straż Miejska 7378
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 4908
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3816
Inspektor Ochrony Danych 247
Centrum Uslug Wspólnych 72
Żłobek Miejski 27
Przedszkole nr 1 66
Przedszkole nr 3 30
Przedszkole nr 4 36
Przedszkole nr 2 44
Zespół Szkolno-Przedszkolny 43
Szkoła Podstawowa nr 3 41
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 44
Szkoła Podstawowa nr 2 32
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 35
Szkoła Podstawowa w Radnicy 42
Regulamin organizacyjny 6838
Schemat organizacyjny 6872
Podział kompetencji 4761
Dane adresowe 6288
Dni i godziny otwarcia 6481
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4094
Numery kont bankowych 5378
Prawo lokalne 301336
Uchwały Rady od I.2008 236358
Uchwały Rady do XII.2007 56243
Obwieszczenia Rady 52787
Projekty Uchwał Rady 61721
Zarządzenia Burmistrza 209558
Rok 2012 131036
Rok 2011 9528
Rok 2010 5117
Rok 2009 7401
Rok 2008 6877
Rok 2007 4304
Rok 2006 3023
Rok 2005 4620
Rok 2004 4070
Rok 2003 2983
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 25710
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 2793
Interpretacja indywidualna 1396
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 2027
Raport o stanie Gminy 115
Budżet i Finanse 8748
Budżet Gminy 20246
Sprawozdania z realizacji budżetu 20387
Sprawozdania finansowe 100
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6970
Kontrole 5169
Plan kontroli 2365
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2045
2012 1213
2013 1724
2014 735
2015 1068
2016 1731
2017 432
2018 41
Kontrole jednostek podległych 2916
2012 2491
2013 3563
2014 1396
2015 1920
2016 1169
2017 829
2018 84
Kontrole zewnętrzne 339
2015 1627
2016 1515
2017 1015
2018 450
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2476
Komunikaty i ogłoszenia 375146
Zamówienia publiczne 187042
Do 30.000 euro 227227
Plan zamówień 1231
Wybory 12855
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 4981
Wybory samorządowe 2018 23385
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6034
Wybory 2015 - Sejm, Senat 10395
Wybory Prezydenckie 2015 17128
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15757
Wybory 2011 - Sejm, Senat 16834
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17651
Wybory Samorządowe 2010 22302
Wybory prezydenckie 2010 12139
Kalendarz wyborczy 1963
Ordynacja wyborcza 2098
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8831
Wybory Samorządowe 2014 33702
Wybory uzupełniające - 2008 13124
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 18910
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4981
Wybory Samorządowe 2006 24824
Prawo wyborcze 2269
Wybory do komitetów osiedlowych 1975
Przetargi 258269
Archiwalne przetargi 7618
Ogłoszenia o przetargach 131656
Ogłoszenia o wyniku przetargu 99696
Nabór kandydatów 86566
Ogłoszenia o naborze 173932
Ogłoszenia o naborze do II.2013 131516
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 75017
Regulamin naborów 2985
Co i jak załatwić 54463
Współpraca Gminy 6406
Współpraca zagraniczna 2695
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3738
Oświadczenia majątkowe 168751
Archiwum 1173
Radni Rady Miejskiej 5194
Pracownicy Urzędu Miasta 5383
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 8081
Ochrona środowiska 27472
Karty A 12330
Karty B 10260
Karty E 5862
Obwieszczenia i ogłoszenia 111344
Opłaty za usługi wodne 189
Jednostki organizacyjne Gminy 16436
Rejestr instytucji kultury 1280
Obwieszczenia 251749
Finanse i majątek Gminy 5593
Dług publiczny 3552
Mienie Komunalne 2450
Spółki handlowe 180
Referenda 4054
Referendum 2012 10906
Referendum ogólnokrajowe 2015 8349
Wybory ławników 6281
Rejestry i ewidencje 7889
Zgromadzenia publiczne 2563
Petycje 1988
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 310
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 4320
Zbiorcza informacja o petycjach 1015
Informacja publiczna 1667
Udostępnianie informacji publicznej 682
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 448

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5476
O biuletynie 14857
Mapa biuletynu 5164
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony