ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 9159
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5636
Rejestr zmian 413270
Zespół redakcyjny 16349
Kontakt 16637

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 13017
Wspólnota samorządowa 3044
Podstawy prawne działania samorządu 3641
Zadania Gminy 3335
Stanowienie aktów prawnych 3215
Organy Gminy 19839
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5211
Burmistrz 8076
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15918
Rada Miejska 18203
Przewodniczący Rady Miejskiej 8772
Komisje Rady Miejskiej 8186
Radni Rady Miejskiej 19783
Dyżury radnych 10404
Protokoły z sesji Rady 19993
Protokoły z posiedzeń Komisji 22787
Informacje o terminach sesji 92110
Interpelacje i zapytania radnych 8166
Kadencja 2010-2014 633
Wojciech Dębiński 5654
Krystian Forster 6317
Mariusz Grycan 7346
Ewa Klepczyńska 6668
Robert Maciąg 6440
Grzegorz Magdziak 1735
Tomasz Miechowicz 8255
Grzegorz Noga 5958
Kazimiera Potocka 7600
Adam Przybysz 6153
Kazimierz Rauba 5202
Tomasz Rogowski 6655
Radosław Sujak 5561
Bogdan Śnieżek 8077
Magdalena Wlazło 5425
Wyciagi z protokołów 3316
Kadencja 2014-2018 1045
Danuta Cierpisz 4297
Leszek Fijałkowski 8406
Krystian Forster 10060
Piotr Garczyński 5571
Marek Górski 5370
Mariusz Grycan 21251
Ewa Klepczyńska 10053
Katarzyna Kula 4114
Artur Kozakiewicz 5502
Dorota Kwapisiewicz 8308
Robert Narkun 4707
Kazimiera Potocka 15811
Kazimierz Rauba 11005
Tomasz Rogowski 11440
Radosław Sujak 6984
Bartosz Zaborowicz 8011
Kadencja 2018-2023 461
Cierpisz Danuta 680
Fijałkowski Leszek 191
Forster Krystian 539
Garczyński Piotr 370
Górski Marek 148
Grycan Mariusz 699
Klepczyńska Ewa 382
Kozakiewicz Artur 331
Kula Katarzyna 166
Kwapisiewicz Dorota 156
Lipiński Jarosław 605
Myśliwiec Grażyna 682
Potocka Kazimiera 158
Rogowski Tomasz 376
Zaborowicz Bartosz 414
Transmisje obrad 2602
Wyniki głosowań 3315
Jednostki pomocnicze 11548
Sołectwa 25980
Komitety Osiedlowe 9398
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 61726
Wydziały Urzędu Miasta 24348
Wydział Organizacyjny 9566
Wydział Finansowy 12109
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 9986
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 14176
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 11000
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 13810
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5969
Straż Miejska 8586
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 5532
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4309
Inspektor Ochrony Danych 585
Centrum Uslug Wspólnych 245
Żłobek Miejski 378
Przedszkole nr 1 338
Przedszkole nr 3 273
Przedszkole nr 4 378
Przedszkole nr 2 201
Zespół Szkolno-Przedszkolny 214
Szkoła Podstawowa nr 3 198
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 223
Szkoła Podstawowa nr 2 200
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 212
Szkoła Podstawowa w Radnicy 212
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 31
Regulamin organizacyjny 7354
Schemat organizacyjny 7283
Podział kompetencji 5036
Dane adresowe 6699
Dni i godziny otwarcia 7308
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4354
Numery kont bankowych 7159
Prawo lokalne 367870
Uchwały Rady od I.2008 276755
Uchwały Rady do XII.2007 56844
Obwieszczenia Rady 82710
Projekty Uchwał Rady 70827
Zarządzenia Burmistrza 253620
Rok 2012 167779
Rok 2011 9855
Rok 2010 5311
Rok 2009 7645
Rok 2008 7112
Rok 2007 4447
Rok 2006 3187
Rok 2005 4793
Rok 2004 4243
Rok 2003 3133
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 27090
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 3772
Interpretacja indywidualna 1681
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3413
Raport o stanie Gminy 853
Budżet i Finanse 9514
Budżet Gminy 23415
Sprawozdania z realizacji budżetu 25248
Sprawozdania finansowe 379
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 9056
Kontrole 5696
Plan kontroli 2944
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2193
2012 1390
2013 1987
2014 971
2015 1404
2016 2180
2017 699
2018 218
Kontrole jednostek podległych 3054
2012 2885
2013 3973
2014 2041
2015 2551
2016 2610
2017 1293
2018 1072
Kontrole zewnętrzne 479
2015 1999
2016 1900
2017 1532
2018 848
2019 199
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2784
Komunikaty i ogłoszenia 412287
Zamówienia publiczne 211972
Do 30.000 euro 262152
Plan zamówień 2816
Wybory 12951
Wybory Prezydenta RP 2020 849
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 7232
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 10210
Wybory samorządowe 2018 29789
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6783
Wybory 2015 - Sejm, Senat 11984
Wybory Prezydenckie 2015 18846
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17067
Wybory Samorządowe 2014 35196
Wybory do komitetów osiedlowych 2150
Przetargi 283706
Archiwalne przetargi 8057
Ogłoszenia o przetargach 142609
Ogłoszenia o wyniku przetargu 107152
Nabór kandydatów 89155
Ogłoszenia o naborze 193580
Ogłoszenia o naborze do II.2013 135347
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 77867
Regulamin naborów 3292
Co i jak załatwić 88892
Współpraca Gminy 6771
Współpraca zagraniczna 2890
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4006
Oświadczenia majątkowe 203411
Ochrona środowiska 31622
Karty A 12816
Karty B 10722
Karty E 6254
Obwieszczenia i ogłoszenia 120856
Opłaty za usługi wodne 411
Jednostki organizacyjne Gminy 18094
Rejestr instytucji kultury 1596
Obwieszczenia 272881
Finanse i majątek Gminy 5951
Dług publiczny 4249
Mienie Komunalne 2919
Spółki handlowe 340
Referenda 4299
Referendum 2012 11769
Referendum ogólnokrajowe 2015 8998
Wybory ławników 7533
Rejestry i ewidencje 9292
Zgromadzenia publiczne 3143
Petycje 2472
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 542
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 8513
Zbiorcza informacja o petycjach 1458
Informacja publiczna 2025
Udostępnianie informacji publicznej 870
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 570

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5914
O biuletynie 15770
Mapa biuletynu 5405
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony