ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 10466
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5798
Rejestr zmian 434461
Zespół redakcyjny 16868
Kontakt 17996

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 13432
Wspólnota samorządowa 3202
Podstawy prawne działania samorządu 3788
Zadania Gminy 3474
Stanowienie aktów prawnych 3387
Organy Gminy 20422
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5425
Burmistrz 9950
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 16479
Rada Miejska 18258
Przewodniczący Rady Miejskiej 9183
Komisje Rady Miejskiej 10521
Radni Rady Miejskiej 20776
Dyżury radnych 14220
Protokoły z sesji Rady 21481
Protokoły z posiedzeń Komisji 28098
Informacje o terminach sesji 106183
Interpelacje i zapytania radnych 8321
Kadencja 2010-2014 694
Wojciech Dębiński 6614
Krystian Forster 8957
Mariusz Grycan 8814
Ewa Klepczyńska 9581
Robert Maciąg 8567
Grzegorz Magdziak 2019
Tomasz Miechowicz 10471
Grzegorz Noga 8550
Kazimiera Potocka 9321
Adam Przybysz 8817
Kazimierz Rauba 7755
Tomasz Rogowski 7684
Radosław Sujak 8408
Bogdan Śnieżek 9758
Magdalena Wlazło 8106
Wyciagi z protokołów 3758
Kadencja 2014-2018 1118
Danuta Cierpisz 7363
Leszek Fijałkowski 11028
Krystian Forster 14092
Piotr Garczyński 8579
Marek Górski 8268
Mariusz Grycan 28160
Ewa Klepczyńska 12944
Katarzyna Kula 5070
Artur Kozakiewicz 8728
Dorota Kwapisiewicz 10365
Robert Narkun 7665
Kazimiera Potocka 20214
Kazimierz Rauba 14141
Tomasz Rogowski 15976
Radosław Sujak 8314
Bartosz Zaborowicz 10853
Kadencja 2018-2023 556
Cierpisz Danuta 2354
Fijałkowski Leszek 249
Forster Krystian 3474
Garczyński Piotr 504
Górski Marek 203
Grycan Mariusz 2591
Klepczyńska Ewa 519
Kozakiewicz Artur 527
Kula Katarzyna 231
Kwapisiewicz Dorota 214
Lipiński Jarosław 939
Myśliwiec Grażyna 2257
Potocka Kazimiera 220
Rogowski Tomasz 538
Zaborowicz Bartosz 531
Transmisja obrad sesji na żywo 0
Archiwum obrad sesji 3476
Wyniki głosowań 7443
Jednostki pomocnicze 11882
Sołectwa 30444
Komitety Osiedlowe 11516
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 63867
Wydziały Urzędu Miasta 24898
Wydział Organizacyjny 10483
Wydział Finansowy 13055
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 11566
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 15352
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 11967
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 15090
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 6711
Straż Miejska 9264
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 7643
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4709
Inspektor Ochrony Danych 3076
Centrum Uslug Wspólnych 371
Żłobek Miejski 700
Przedszkole nr 1 595
Przedszkole nr 3 3333
Przedszkole nr 4 1994
Przedszkole nr 2 453
Zespół Szkolno-Przedszkolny 486
Szkoła Podstawowa nr 3 3200
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 1502
Szkoła Podstawowa nr 2 1661
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 2158
Szkoła Podstawowa w Radnicy 402
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 972
Regulamin organizacyjny 7795
Schemat organizacyjny 7639
Podział kompetencji 5239
Dane adresowe 6965
Dni i godziny otwarcia 7855
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4688
Numery kont bankowych 8355
Prawo lokalne 438166
Uchwały Rady od I.2008 338964
Uchwały Rady do XII.2007 57366
Obwieszczenia Rady 119336
Projekty Uchwał Rady 80678
Zarządzenia Burmistrza 315378
Rok 2012 223702
Rok 2011 10102
Rok 2010 6556
Rok 2009 8508
Rok 2008 8609
Rok 2007 5224
Rok 2006 3299
Rok 2005 4900
Rok 2004 4362
Rok 2003 3281
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 31239
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 5930
Interpretacja indywidualna 2877
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 6514
Raport o stanie Gminy 1456
Budżet i Finanse 9951
Budżet Gminy 30058
Sprawozdania z realizacji budżetu 33499
Sprawozdania finansowe 3553
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 14580
Kontrole 6013
Plan kontroli 3364
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2298
2012 3262
2013 2318
2014 1221
2015 1851
2016 2840
2017 1810
2018 2924
2019 2801
Kontrole jednostek podległych 3141
2012 3300
2013 5979
2014 4039
2015 4507
2016 4068
2017 2403
2018 2466
2019 1809
Kontrole zewnętrzne 569
2015 2496
2016 2289
2017 2207
2018 1950
2019 2998
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 3012
Komunikaty i ogłoszenia 441397
Organizacje pozarządowe 147
Zamówienia publiczne 234859
Do 30.000 euro 281949
Plan zamówień 5289
Wybory 12982
Wybory Prezydenta RP 2020 12002
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 13818
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 15293
Wybory samorządowe 2018 34682
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 7837
Wybory 2015 - Sejm, Senat 13391
Wybory Prezydenckie 2015 20543
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18313
Wybory Samorządowe 2014 38548
Wybory do komitetów osiedlowych 2281
Przetargi 302869
Archiwalne przetargi 8338
Ogłoszenia o przetargach 157380
Ogłoszenia o wyniku przetargu 121421
Nabór kandydatów 93941
Ogłoszenia o naborze 204287
Ogłoszenia o naborze do II.2013 143704
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 82495
Regulamin naborów 3504
Co i jak załatwić 119797
Oświadczenia majątkowe 227685
Współpraca Gminy 6966
Współpraca zagraniczna 3111
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4509
Ochrona środowiska 39502
Karty A 14996
Karty B 11165
Karty E 6512
Obwieszczenia i ogłoszenia 135280
Opłaty za usługi wodne 538
Jednostki organizacyjne Gminy 19095
Rejestr instytucji kultury 1836
Obwieszczenia 300256
Finanse i majątek Gminy 6141
Dług publiczny 5758
Mienie Komunalne 3370
Spółki handlowe 475
Referenda 4462
Referendum 2012 14192
Referendum ogólnokrajowe 2015 9813
Wybory ławników 9790
Rejestry i ewidencje 10063
Zgromadzenia publiczne 3557
Petycje 2752
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 4280
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 12545
Zbiorcza informacja o petycjach 2882
Informacja publiczna 2223
Udostępnianie informacji publicznej 994
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 676

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6224
O biuletynie 16180
Mapa biuletynu 5599
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony