ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8809
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5391
Rejestr zmian 385744
Zespół redakcyjny 15889
Kontakt 14482

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 12462
Wspólnota samorządowa 2894
Podstawy prawne działania samorządu 3511
Zadania Gminy 3167
Stanowienie aktów prawnych 3037
Organy Gminy 18970
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4953
Burmistrz 7436
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15235
Rada Miejska 18152
Przewodniczący Rady Miejskiej 8362
Komisje Rady Miejskiej 7822
Radni Rady Miejskiej 18269
Dyżury radnych 8221
Protokoły z sesji Rady 17734
Protokoły z posiedzeń Komisji 22008
Informacje o terminach sesji 82292
Interpelacje i zapytania radnych 7992
Kadencja 2010-2014 562
Wojciech Dębiński 5025
Krystian Forster 4505
Mariusz Grycan 5088
Ewa Klepczyńska 5186
Robert Maciąg 5754
Grzegorz Magdziak 1491
Tomasz Miechowicz 7413
Grzegorz Noga 5382
Kazimiera Potocka 5139
Adam Przybysz 5277
Kazimierz Rauba 4651
Tomasz Rogowski 5159
Radosław Sujak 4470
Bogdan Śnieżek 5787
Magdalena Wlazło 4409
Wyciagi z protokołów 2957
Kadencja 2014-2018 974
Danuta Cierpisz 3033
Leszek Fijałkowski 6122
Krystian Forster 8618
Piotr Garczyński 3426
Marek Górski 4666
Mariusz Grycan 16248
Ewa Klepczyńska 8378
Katarzyna Kula 3410
Artur Kozakiewicz 4243
Dorota Kwapisiewicz 5505
Robert Narkun 3883
Kazimiera Potocka 11993
Kazimierz Rauba 7779
Tomasz Rogowski 9070
Radosław Sujak 6008
Bartosz Zaborowicz 5536
Kadencja 2018-2023 327
Cierpisz Danuta 357
Fijałkowski Leszek 121
Forster Krystian 305
Garczyński Piotr 237
Górski Marek 97
Grycan Mariusz 258
Klepczyńska Ewa 208
Kozakiewicz Artur 101
Kula Katarzyna 106
Kwapisiewicz Dorota 96
Lipiński Jarosław 335
Myśliwiec Grażyna 340
Potocka Kazimiera 99
Rogowski Tomasz 236
Zaborowicz Bartosz 270
Transmisje obrad 1569
Wyniki głosowań 1168
Jednostki pomocnicze 11065
Sołectwa 23257
Komitety Osiedlowe 8932
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 58696
Wydziały Urzędu Miasta 23606
Wydział Organizacyjny 8707
Wydział Finansowy 10193
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 9027
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 12915
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 9918
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 12334
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5548
Straż Miejska 7635
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 5049
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3913
Inspektor Ochrony Danych 328
Centrum Uslug Wspólnych 109
Żłobek Miejski 81
Przedszkole nr 1 107
Przedszkole nr 3 57
Przedszkole nr 4 74
Przedszkole nr 2 70
Zespół Szkolno-Przedszkolny 72
Szkoła Podstawowa nr 3 69
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 74
Szkoła Podstawowa nr 2 59
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 64
Szkoła Podstawowa w Radnicy 65
Regulamin organizacyjny 6930
Schemat organizacyjny 6944
Podział kompetencji 4818
Dane adresowe 6383
Dni i godziny otwarcia 6631
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4133
Numery kont bankowych 5730
Prawo lokalne 320383
Uchwały Rady od I.2008 250346
Uchwały Rady do XII.2007 56387
Obwieszczenia Rady 64014
Projekty Uchwał Rady 63088
Zarządzenia Burmistrza 222867
Rok 2012 145052
Rok 2011 9597
Rok 2010 5169
Rok 2009 7447
Rok 2008 6941
Rok 2007 4336
Rok 2006 3056
Rok 2005 4667
Rok 2004 4123
Rok 2003 3012
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 26007
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 3053
Interpretacja indywidualna 1441
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 2316
Raport o stanie Gminy 303
Budżet i Finanse 8889
Budżet Gminy 20590
Sprawozdania z realizacji budżetu 20752
Sprawozdania finansowe 133
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 7187
Kontrole 5284
Plan kontroli 2448
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2080
2012 1249
2013 1781
2014 781
2015 1119
2016 1824
2017 490
2018 76
Kontrole jednostek podległych 2945
2012 2548
2013 3630
2014 1519
2015 2051
2016 1238
2017 922
2018 119
Kontrole zewnętrzne 362
2015 1703
2016 1587
2017 1102
2018 542
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2525
Komunikaty i ogłoszenia 382534
Zamówienia publiczne 194268
Do 30.000 euro 234419
Plan zamówień 1343
Wybory 12883
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 111
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 5729
Wybory samorządowe 2018 24676
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6212
Wybory 2015 - Sejm, Senat 10662
Wybory Prezydenckie 2015 17504
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15945
Wybory 2011 - Sejm, Senat 17024
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17822
Wybory Samorządowe 2010 22485
Wybory prezydenckie 2010 12233
Kalendarz wyborczy 1976
Ordynacja wyborcza 2109
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8952
Wybory Samorządowe 2014 34047
Wybory uzupełniające - 2008 13322
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 19184
Wybory 2007 - Sejm, Senat 5039
Wybory Samorządowe 2006 25066
Prawo wyborcze 2296
Wybory do komitetów osiedlowych 2005
Przetargi 263970
Archiwalne przetargi 7724
Ogłoszenia o przetargach 132629
Ogłoszenia o wyniku przetargu 100687
Nabór kandydatów 87292
Ogłoszenia o naborze 178964
Ogłoszenia o naborze do II.2013 132172
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 75416
Regulamin naborów 3025
Co i jak załatwić 60874
Współpraca Gminy 6487
Współpraca zagraniczna 2735
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3791
Oświadczenia majątkowe 176133
Archiwum 1231
Radni Rady Miejskiej 5297
Pracownicy Urzędu Miasta 5533
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 8272
Ochrona środowiska 28390
Karty A 12464
Karty B 10343
Karty E 5997
Obwieszczenia i ogłoszenia 112929
Opłaty za usługi wodne 246
Jednostki organizacyjne Gminy 16775
Rejestr instytucji kultury 1328
Obwieszczenia 255824
Finanse i majątek Gminy 5651
Dług publiczny 3665
Mienie Komunalne 2545
Spółki handlowe 206
Referenda 4114
Referendum 2012 11012
Referendum ogólnokrajowe 2015 8433
Wybory ławników 6621
Rejestry i ewidencje 8060
Zgromadzenia publiczne 2681
Petycje 2100
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 377
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 4686
Zbiorcza informacja o petycjach 1119
Informacja publiczna 1750
Udostępnianie informacji publicznej 713
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 467

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5572
O biuletynie 15060
Mapa biuletynu 5224
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony