ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8902
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5449
Rejestr zmian 390421
Zespół redakcyjny 15957
Kontakt 15150

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 12589
Wspólnota samorządowa 2912
Podstawy prawne działania samorządu 3530
Zadania Gminy 3192
Stanowienie aktów prawnych 3057
Organy Gminy 19221
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4996
Burmistrz 7569
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15343
Rada Miejska 18161
Przewodniczący Rady Miejskiej 8432
Komisje Rady Miejskiej 7868
Radni Rady Miejskiej 18565
Dyżury radnych 8290
Protokoły z sesji Rady 17922
Protokoły z posiedzeń Komisji 22183
Informacje o terminach sesji 83385
Interpelacje i zapytania radnych 8025
Kadencja 2010-2014 569
Wojciech Dębiński 5070
Krystian Forster 4542
Mariusz Grycan 5133
Ewa Klepczyńska 5248
Robert Maciąg 5823
Grzegorz Magdziak 1511
Tomasz Miechowicz 7505
Grzegorz Noga 5472
Kazimiera Potocka 5192
Adam Przybysz 5341
Kazimierz Rauba 4697
Tomasz Rogowski 5226
Radosław Sujak 4515
Bogdan Śnieżek 5826
Magdalena Wlazło 4452
Wyciagi z protokołów 2993
Kadencja 2014-2018 983
Danuta Cierpisz 3160
Leszek Fijałkowski 6235
Krystian Forster 8866
Piotr Garczyński 3500
Marek Górski 4782
Mariusz Grycan 16560
Ewa Klepczyńska 8508
Katarzyna Kula 3458
Artur Kozakiewicz 4339
Dorota Kwapisiewicz 5635
Robert Narkun 3957
Kazimiera Potocka 12154
Kazimierz Rauba 7962
Tomasz Rogowski 9302
Radosław Sujak 6102
Bartosz Zaborowicz 5659
Kadencja 2018-2023 345
Cierpisz Danuta 400
Fijałkowski Leszek 130
Forster Krystian 363
Garczyński Piotr 262
Górski Marek 105
Grycan Mariusz 341
Klepczyńska Ewa 235
Kozakiewicz Artur 118
Kula Katarzyna 115
Kwapisiewicz Dorota 104
Lipiński Jarosław 389
Myśliwiec Grażyna 412
Potocka Kazimiera 105
Rogowski Tomasz 263
Zaborowicz Bartosz 302
Transmisje obrad 1733
Wyniki głosowań 1372
Jednostki pomocnicze 11171
Sołectwa 23824
Komitety Osiedlowe 8987
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 59623
Wydziały Urzędu Miasta 23775
Wydział Organizacyjny 8886
Wydział Finansowy 10358
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 9185
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 13217
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 10148
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 12667
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5608
Straż Miejska 7806
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 5133
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3993
Inspektor Ochrony Danych 366
Centrum Uslug Wspólnych 127
Żłobek Miejski 162
Przedszkole nr 1 137
Przedszkole nr 3 92
Przedszkole nr 4 128
Przedszkole nr 2 88
Zespół Szkolno-Przedszkolny 96
Szkoła Podstawowa nr 3 89
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 96
Szkoła Podstawowa nr 2 80
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 92
Szkoła Podstawowa w Radnicy 83
Regulamin organizacyjny 7014
Schemat organizacyjny 7016
Podział kompetencji 4857
Dane adresowe 6434
Dni i godziny otwarcia 6773
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4178
Numery kont bankowych 6021
Prawo lokalne 329916
Uchwały Rady od I.2008 254856
Uchwały Rady do XII.2007 56498
Obwieszczenia Rady 66836
Projekty Uchwał Rady 64050
Zarządzenia Burmistrza 228836
Rok 2012 150495
Rok 2011 9640
Rok 2010 5181
Rok 2009 7462
Rok 2008 6966
Rok 2007 4348
Rok 2006 3068
Rok 2005 4679
Rok 2004 4142
Rok 2003 3031
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 26206
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 3203
Interpretacja indywidualna 1470
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 2516
Raport o stanie Gminy 409
Budżet i Finanse 9032
Budżet Gminy 20772
Sprawozdania z realizacji budżetu 21022
Sprawozdania finansowe 179
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 7324
Kontrole 5393
Plan kontroli 2506
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2098
2012 1264
2013 1803
2014 804
2015 1154
2016 1852
2017 508
2018 105
Kontrole jednostek podległych 2961
2012 2582
2013 3669
2014 1614
2015 2134
2016 1277
2017 970
2018 141
Kontrole zewnętrzne 393
2015 1744
2016 1626
2017 1161
2018 582
2019 91
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2555
Komunikaty i ogłoszenia 387203
Zamówienia publiczne 197839
Do 30.000 euro 240345
Plan zamówień 1448
Wybory 12905
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2979
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 8211
Wybory samorządowe 2018 25562
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6275
Wybory 2015 - Sejm, Senat 10794
Wybory Prezydenckie 2015 17667
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16034
Wybory 2011 - Sejm, Senat 17146
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17904
Wybory Samorządowe 2010 22556
Wybory prezydenckie 2010 12290
Kalendarz wyborczy 1989
Ordynacja wyborcza 2114
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9013
Wybory Samorządowe 2014 34206
Wybory uzupełniające - 2008 13408
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 19446
Wybory 2007 - Sejm, Senat 5053
Wybory Samorządowe 2006 25172
Prawo wyborcze 2304
Wybory do komitetów osiedlowych 2029
Przetargi 269353
Archiwalne przetargi 7833
Ogłoszenia o przetargach 133155
Ogłoszenia o wyniku przetargu 101270
Nabór kandydatów 87777
Ogłoszenia o naborze 181382
Ogłoszenia o naborze do II.2013 132554
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 75603
Regulamin naborów 3045
Co i jak załatwić 65943
Współpraca Gminy 6557
Współpraca zagraniczna 2749
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3813
Oświadczenia majątkowe 180879
Archiwum 1286
Radni Rady Miejskiej 5322
Pracownicy Urzędu Miasta 5592
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 8385
Ochrona środowiska 28984
Karty A 12502
Karty B 10376
Karty E 6043
Obwieszczenia i ogłoszenia 113831
Opłaty za usługi wodne 272
Jednostki organizacyjne Gminy 17034
Rejestr instytucji kultury 1360
Obwieszczenia 258481
Finanse i majątek Gminy 5713
Dług publiczny 3770
Mienie Komunalne 2607
Spółki handlowe 226
Referenda 4149
Referendum 2012 11054
Referendum ogólnokrajowe 2015 8472
Wybory ławników 6825
Rejestry i ewidencje 8241
Zgromadzenia publiczne 2739
Petycje 2177
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 417
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 4928
Zbiorcza informacja o petycjach 1176
Informacja publiczna 1818
Udostępnianie informacji publicznej 746
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 482

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5639
O biuletynie 15210
Mapa biuletynu 5263
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony