ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 12452
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5895
Rejestr zmian 448953
Zespół redakcyjny 17136
Kontakt 20109

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 13635
Wspólnota samorządowa 3272
Podstawy prawne działania samorządu 3872
Zadania Gminy 3552
Stanowienie aktów prawnych 3466
Organy Gminy 20709
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5540
Burmistrz 11849
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 16754
Rada Miejska 18290
Przewodniczący Rady Miejskiej 9439
Komisje Rady Miejskiej 12864
Radni Rady Miejskiej 21270
Dyżury radnych 16417
Protokoły z sesji Rady 22414
Protokoły z posiedzeń Komisji 31417
Informacje o terminach sesji 116318
Interpelacje i zapytania radnych 8377
Kadencja 2010-2014 716
Wojciech Dębiński 7298
Krystian Forster 11633
Mariusz Grycan 11111
Ewa Klepczyńska 12197
Robert Maciąg 9184
Grzegorz Magdziak 2128
Tomasz Miechowicz 12458
Grzegorz Noga 10296
Kazimiera Potocka 11972
Adam Przybysz 11413
Kazimierz Rauba 10188
Tomasz Rogowski 8456
Radosław Sujak 11251
Bogdan Śnieżek 12136
Magdalena Wlazło 10632
Wyciagi z protokołów 4006
Kadencja 2014-2018 1145
Danuta Cierpisz 10453
Leszek Fijałkowski 13875
Krystian Forster 17819
Piotr Garczyński 10953
Marek Górski 10841
Mariusz Grycan 33614
Ewa Klepczyńska 16238
Katarzyna Kula 5535
Artur Kozakiewicz 11248
Dorota Kwapisiewicz 12369
Robert Narkun 10378
Kazimiera Potocka 24067
Kazimierz Rauba 17437
Tomasz Rogowski 19980
Radosław Sujak 9200
Bartosz Zaborowicz 13605
Kadencja 2018-2023 583
Cierpisz Danuta 4228
Fijałkowski Leszek 272
Forster Krystian 6012
Garczyński Piotr 553
Górski Marek 224
Grycan Mariusz 4497
Klepczyńska Ewa 593
Kozakiewicz Artur 590
Kula Katarzyna 257
Kwapisiewicz Dorota 235
Lipiński Jarosław 1132
Myśliwiec Grażyna 4101
Potocka Kazimiera 242
Rogowski Tomasz 637
Zaborowicz Bartosz 588
Transmisja obrad sesji na żywo 0
Archiwum obrad sesji 3988
Wyniki głosowań 10282
Jednostki pomocnicze 12045
Sołectwa 33827
Komitety Osiedlowe 14122
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 64933
Wydziały Urzędu Miasta 25219
Wydział Organizacyjny 10899
Wydział Finansowy 14197
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 14018
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 19151
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 12515
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 15720
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 8362
Straż Miejska 9583
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 9822
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4880
Inspektor Ochrony Danych 5498
Koordynator do spraw dostępności 30
Centrum Uslug Wspólnych 413
Żłobek Miejski 882
Przedszkole nr 1 2991
Przedszkole nr 3 5877
Przedszkole nr 4 3947
Przedszkole nr 2 2343
Zespół Szkolno-Przedszkolny 641
Szkoła Podstawowa nr 3 5637
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 3217
Szkoła Podstawowa nr 2 3505
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 4000
Szkoła Podstawowa w Radnicy 477
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 1030
Regulamin organizacyjny 8023
Schemat organizacyjny 7827
Podział kompetencji 5327
Dane adresowe 7084
Dni i godziny otwarcia 8113
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 5106
Numery kont bankowych 8937
Prawo lokalne 488241
Uchwały Rady od I.2008 384391
Uchwały Rady do XII.2007 59225
Obwieszczenia Rady 150782
Projekty Uchwał Rady 88082
Zarządzenia Burmistrza 361925
Rok 2012 264621
Rok 2011 10264
Rok 2010 8203
Rok 2009 10333
Rok 2008 10463
Rok 2007 7060
Rok 2006 3352
Rok 2005 4968
Rok 2004 4437
Rok 2003 3335
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 34472
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 7954
Interpretacja indywidualna 4591
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 9022
Raport o stanie Gminy 4597
Budżet i Finanse 10112
Budżet Gminy 33679
Sprawozdania z realizacji budżetu 38151
Sprawozdania finansowe 6251
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 17551
Kontrole 6188
Plan kontroli 3562
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2334
2012 3359
2013 2471
2014 1458
2015 2052
2016 3227
2017 3375
2018 5320
2019 5195
Kontrole jednostek podległych 3172
2012 3455
2013 6192
2014 5697
2015 6125
2016 5088
2017 4124
2018 4218
2019 4168
Kontrole zewnętrzne 609
2015 2816
2016 2604
2017 4468
2018 3831
2019 5514
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 3151
Komunikaty i ogłoszenia 462888
Organizacje pozarządowe 297
Zamówienia publiczne 245111
Do 30.000 euro 294416
Plan zamówień 7659
Platforma Zakupowa 0
Wybory 13000
Wybory Prezydenta RP 2020 17218
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 17254
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 18991
Wybory samorządowe 2018 38597
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 8427
Wybory 2015 - Sejm, Senat 14194
Wybory Prezydenckie 2015 21577
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 19076
Wybory Samorządowe 2014 39610
Wybory do komitetów osiedlowych 2351
Przetargi 313979
Archiwalne przetargi 8458
Ogłoszenia o przetargach 168745
Ogłoszenia o wyniku przetargu 131451
Nabór kandydatów 96875
Ogłoszenia o naborze 211611
Ogłoszenia o naborze do II.2013 149488
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 86167
Regulamin naborów 3625
Co i jak załatwić 134342
Oświadczenia majątkowe 244393
Współpraca Gminy 7074
Współpraca zagraniczna 3209
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4629
Ochrona środowiska 43878
Karty A 17721
Karty B 11443
Karty E 6844
Obwieszczenia i ogłoszenia 146428
Opłaty za usługi wodne 593
Jednostki organizacyjne Gminy 19646
Rejestr instytucji kultury 1937
Obwieszczenia 320262
Finanse i majątek Gminy 6217
Dług publiczny 8059
Mienie Komunalne 5730
Spółki handlowe 1054
Referenda 4518
Referendum 2012 16520
Referendum ogólnokrajowe 2015 10296
Wybory ławników 12063
Rejestry i ewidencje 10538
Zgromadzenia publiczne 3835
Petycje 2862
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 6251
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 16164
Zbiorcza informacja o petycjach 4653
Informacja publiczna 2307
Udostępnianie informacji publicznej 1055
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 735

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6464
O biuletynie 16296
Deklaracja dostępności 634
Mapa biuletynu 5672
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony