ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8958
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5490
Rejestr zmian 393299
Zespół redakcyjny 16033
Kontakt 15533

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 12688
Wspólnota samorządowa 2935
Podstawy prawne działania samorządu 3553
Zadania Gminy 3220
Stanowienie aktów prawnych 3079
Organy Gminy 19357
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5032
Burmistrz 7659
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15458
Rada Miejska 18163
Przewodniczący Rady Miejskiej 8513
Komisje Rady Miejskiej 7919
Radni Rady Miejskiej 18811
Dyżury radnych 8349
Protokoły z sesji Rady 18055
Protokoły z posiedzeń Komisji 22315
Informacje o terminach sesji 84075
Interpelacje i zapytania radnych 8041
Kadencja 2010-2014 580
Wojciech Dębiński 5113
Krystian Forster 4604
Mariusz Grycan 5169
Ewa Klepczyńska 5319
Robert Maciąg 5887
Grzegorz Magdziak 1532
Tomasz Miechowicz 7570
Grzegorz Noga 5528
Kazimiera Potocka 5260
Adam Przybysz 5433
Kazimierz Rauba 4762
Tomasz Rogowski 5277
Radosław Sujak 4582
Bogdan Śnieżek 5887
Magdalena Wlazło 4502
Wyciagi z protokołów 3031
Kadencja 2014-2018 993
Danuta Cierpisz 3269
Leszek Fijałkowski 6317
Krystian Forster 9006
Piotr Garczyński 3559
Marek Górski 4855
Mariusz Grycan 16854
Ewa Klepczyńska 8684
Katarzyna Kula 3550
Artur Kozakiewicz 4489
Dorota Kwapisiewicz 5795
Robert Narkun 4040
Kazimiera Potocka 12342
Kazimierz Rauba 8090
Tomasz Rogowski 9498
Radosław Sujak 6181
Bartosz Zaborowicz 5764
Kadencja 2018-2023 363
Cierpisz Danuta 415
Fijałkowski Leszek 141
Forster Krystian 382
Garczyński Piotr 276
Górski Marek 111
Grycan Mariusz 380
Klepczyńska Ewa 251
Kozakiewicz Artur 156
Kula Katarzyna 118
Kwapisiewicz Dorota 109
Lipiński Jarosław 409
Myśliwiec Grażyna 454
Potocka Kazimiera 108
Rogowski Tomasz 275
Zaborowicz Bartosz 317
Transmisje obrad 1877
Wyniki głosowań 1485
Jednostki pomocnicze 11248
Sołectwa 24163
Komitety Osiedlowe 9045
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 60069
Wydziały Urzędu Miasta 23888
Wydział Organizacyjny 9036
Wydział Finansowy 10546
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 9327
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 13417
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 10324
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 12873
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5670
Straż Miejska 7977
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 5222
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4057
Inspektor Ochrony Danych 407
Centrum Uslug Wspólnych 151
Żłobek Miejski 206
Przedszkole nr 1 165
Przedszkole nr 3 120
Przedszkole nr 4 160
Przedszkole nr 2 109
Zespół Szkolno-Przedszkolny 122
Szkoła Podstawowa nr 3 109
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 121
Szkoła Podstawowa nr 2 99
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 114
Szkoła Podstawowa w Radnicy 105
Regulamin organizacyjny 7057
Schemat organizacyjny 7070
Podział kompetencji 4888
Dane adresowe 6483
Dni i godziny otwarcia 6865
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4203
Numery kont bankowych 6172
Prawo lokalne 336485
Uchwały Rady od I.2008 258719
Uchwały Rady do XII.2007 56552
Obwieszczenia Rady 69449
Projekty Uchwał Rady 64588
Zarządzenia Burmistrza 233443
Rok 2012 155245
Rok 2011 9657
Rok 2010 5196
Rok 2009 7482
Rok 2008 6982
Rok 2007 4364
Rok 2006 3083
Rok 2005 4697
Rok 2004 4154
Rok 2003 3040
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 26329
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 3295
Interpretacja indywidualna 1494
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 2703
Raport o stanie Gminy 480
Budżet i Finanse 9118
Budżet Gminy 20948
Sprawozdania z realizacji budżetu 21194
Sprawozdania finansowe 206
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 7427
Kontrole 5449
Plan kontroli 2543
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2117
2012 1273
2013 1816
2014 815
2015 1163
2016 1904
2017 522
2018 116
Kontrole jednostek podległych 2977
2012 2599
2013 3701
2014 1654
2015 2168
2016 1314
2017 1001
2018 157
Kontrole zewnętrzne 406
2015 1771
2016 1670
2017 1211
2018 612
2019 105
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2583
Komunikaty i ogłoszenia 390333
Zamówienia publiczne 200047
Do 30.000 euro 243256
Plan zamówień 1501
Wybory 12917
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 3669
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 8484
Wybory samorządowe 2018 25840
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6367
Wybory 2015 - Sejm, Senat 10889
Wybory Prezydenckie 2015 17875
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16101
Wybory Samorządowe 2014 34351
Wybory do komitetów osiedlowych 2047
Przetargi 272321
Archiwalne przetargi 7887
Ogłoszenia o przetargach 133527
Ogłoszenia o wyniku przetargu 101692
Nabór kandydatów 88301
Ogłoszenia o naborze 184656
Ogłoszenia o naborze do II.2013 132819
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 75809
Regulamin naborów 3069
Co i jak załatwić 68817
Współpraca Gminy 6603
Współpraca zagraniczna 2767
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3836
Oświadczenia majątkowe 183782
Ochrona środowiska 29360
Karty A 12532
Karty B 10408
Karty E 6081
Obwieszczenia i ogłoszenia 114526
Opłaty za usługi wodne 288
Jednostki organizacyjne Gminy 17223
Rejestr instytucji kultury 1387
Obwieszczenia 259900
Finanse i majątek Gminy 5763
Dług publiczny 3833
Mienie Komunalne 2664
Spółki handlowe 247
Referenda 4176
Referendum 2012 11109
Referendum ogólnokrajowe 2015 8516
Wybory ławników 6969
Rejestry i ewidencje 8318
Zgromadzenia publiczne 2824
Petycje 2230
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 436
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 5109
Zbiorcza informacja o petycjach 1228
Informacja publiczna 1857
Udostępnianie informacji publicznej 770
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 495

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5683
O biuletynie 15296
Mapa biuletynu 5289
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony