ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 9032
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5543
Rejestr zmian 403624
Zespół redakcyjny 16131
Kontakt 15955

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 12809
Wspólnota samorządowa 2980
Podstawy prawne działania samorządu 3593
Zadania Gminy 3262
Stanowienie aktów prawnych 3136
Organy Gminy 19528
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5091
Burmistrz 7838
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15670
Rada Miejska 18174
Przewodniczący Rady Miejskiej 8596
Komisje Rady Miejskiej 8039
Radni Rady Miejskiej 19211
Dyżury radnych 10025
Protokoły z sesji Rady 19651
Protokoły z posiedzeń Komisji 22567
Informacje o terminach sesji 88717
Interpelacje i zapytania radnych 8087
Kadencja 2010-2014 601
Wojciech Dębiński 5406
Krystian Forster 6011
Mariusz Grycan 5404
Ewa Klepczyńska 6290
Robert Maciąg 6132
Grzegorz Magdziak 1619
Tomasz Miechowicz 7885
Grzegorz Noga 5644
Kazimiera Potocka 5622
Adam Przybysz 5658
Kazimierz Rauba 4986
Tomasz Rogowski 6400
Radosław Sujak 5241
Bogdan Śnieżek 6146
Magdalena Wlazło 5144
Wyciagi z protokołów 3175
Kadencja 2014-2018 1008
Danuta Cierpisz 3749
Leszek Fijałkowski 7886
Krystian Forster 9629
Piotr Garczyński 5190
Marek Górski 5094
Mariusz Grycan 20016
Ewa Klepczyńska 9280
Katarzyna Kula 3752
Artur Kozakiewicz 4869
Dorota Kwapisiewicz 7622
Robert Narkun 4343
Kazimiera Potocka 14789
Kazimierz Rauba 10239
Tomasz Rogowski 10601
Radosław Sujak 6595
Bartosz Zaborowicz 7304
Kadencja 2018-2023 384
Cierpisz Danuta 492
Fijałkowski Leszek 154
Forster Krystian 442
Garczyński Piotr 307
Górski Marek 123
Grycan Mariusz 528
Klepczyńska Ewa 288
Kozakiewicz Artur 247
Kula Katarzyna 137
Kwapisiewicz Dorota 125
Lipiński Jarosław 493
Myśliwiec Grażyna 559
Potocka Kazimiera 125
Rogowski Tomasz 311
Zaborowicz Bartosz 350
Transmisje obrad 2217
Wyniki głosowań 2856
Jednostki pomocnicze 11337
Sołectwa 24974
Komitety Osiedlowe 9188
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 60670
Wydziały Urzędu Miasta 24065
Wydział Organizacyjny 9264
Wydział Finansowy 11721
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 9592
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 13712
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 10608
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 13295
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5768
Straż Miejska 8237
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 5341
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4145
Inspektor Ochrony Danych 471
Centrum Uslug Wspólnych 184
Żłobek Miejski 281
Przedszkole nr 1 244
Przedszkole nr 3 180
Przedszkole nr 4 226
Przedszkole nr 2 138
Zespół Szkolno-Przedszkolny 148
Szkoła Podstawowa nr 3 140
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 161
Szkoła Podstawowa nr 2 146
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 145
Szkoła Podstawowa w Radnicy 149
Regulamin organizacyjny 7198
Schemat organizacyjny 7153
Podział kompetencji 4948
Dane adresowe 6599
Dni i godziny otwarcia 7038
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4269
Numery kont bankowych 6501
Prawo lokalne 351894
Uchwały Rady od I.2008 270131
Uchwały Rady do XII.2007 56633
Obwieszczenia Rady 77969
Projekty Uchwał Rady 67402
Zarządzenia Burmistrza 246747
Rok 2012 163533
Rok 2011 9751
Rok 2010 5257
Rok 2009 7562
Rok 2008 7049
Rok 2007 4400
Rok 2006 3125
Rok 2005 4742
Rok 2004 4188
Rok 2003 3066
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 26655
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 3509
Interpretacja indywidualna 1585
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3016
Raport o stanie Gminy 630
Budżet i Finanse 9256
Budżet Gminy 22624
Sprawozdania z realizacji budżetu 24355
Sprawozdania finansowe 288
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8457
Kontrole 5526
Plan kontroli 2749
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2144
2012 1317
2013 1887
2014 894
2015 1263
2016 2024
2017 602
2018 155
Kontrole jednostek podległych 3003
2012 2694
2013 3810
2014 1803
2015 2346
2016 2456
2017 1137
2018 973
Kontrole zewnętrzne 426
2015 1916
2016 1784
2017 1360
2018 703
2019 137
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2680
Komunikaty i ogłoszenia 400878
Zamówienia publiczne 205048
Do 30.000 euro 255116
Plan zamówień 1955
Wybory 12930
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 6135
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 9324
Wybory samorządowe 2018 28122
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6498
Wybory 2015 - Sejm, Senat 11531
Wybory Prezydenckie 2015 18267
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16660
Wybory Samorządowe 2014 34721
Wybory do komitetów osiedlowych 2088
Przetargi 277313
Archiwalne przetargi 7941
Ogłoszenia o przetargach 139540
Ogłoszenia o wyniku przetargu 104297
Nabór kandydatów 88693
Ogłoszenia o naborze 189180
Ogłoszenia o naborze do II.2013 134342
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 76505
Regulamin naborów 3210
Co i jak załatwić 76959
Współpraca Gminy 6669
Współpraca zagraniczna 2817
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3898
Oświadczenia majątkowe 193989
Ochrona środowiska 30337
Karty A 12681
Karty B 10583
Karty E 6184
Obwieszczenia i ogłoszenia 118581
Opłaty za usługi wodne 339
Jednostki organizacyjne Gminy 17580
Rejestr instytucji kultury 1476
Obwieszczenia 267318
Finanse i majątek Gminy 5826
Dług publiczny 4034
Mienie Komunalne 2775
Spółki handlowe 284
Referenda 4212
Referendum 2012 11387
Referendum ogólnokrajowe 2015 8783
Wybory ławników 7180
Rejestry i ewidencje 8977
Zgromadzenia publiczne 2960
Petycje 2314
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 479
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 7904
Zbiorcza informacja o petycjach 1320
Informacja publiczna 1922
Udostępnianie informacji publicznej 811
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 529

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5762
O biuletynie 15508
Mapa biuletynu 5333
Strona Podmiotu 0
« powrót do poprzedniej strony