ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8404
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5098
Rejestr zmian 347416
Zespół redakcyjny 15417
Kontakt 12598

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 11552
Wspólnota samorządowa 2727
Podstawy prawne działania samorządu 3368
Zadania Gminy 2992
Stanowienie aktów prawnych 2875
Organy Gminy 17625
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4638
Burmistrz 6693
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 14429
Rada Miejska 18104
Przewodniczący Rady Miejskiej 7785
Komisje Rady Miejskiej 7388
Radni Rady Miejskiej 16303
Dyżury radnych 7652
Protokoły z sesji Rady 16529
Protokoły z posiedzeń Komisji 20672
Informacje o terminach sesji 76473
Interpelacje i zapytania radnych 7709
Kadencja 2010-2014 494
Wojciech Dębiński 4657
Krystian Forster 3983
Mariusz Grycan 4734
Ewa Klepczyńska 4634
Robert Maciąg 5179
Grzegorz Magdziak 1380
Tomasz Miechowicz 6905
Grzegorz Noga 4824
Kazimiera Potocka 4640
Adam Przybysz 4705
Kazimierz Rauba 4301
Tomasz Rogowski 4734
Radosław Sujak 4062
Bogdan Śnieżek 5314
Magdalena Wlazło 4067
Wyciagi z protokołów 2628
Kadencja 2014-2018 899
Danuta Cierpisz 2116
Leszek Fijałkowski 5426
Krystian Forster 7146
Piotr Garczyński 2936
Marek Górski 4111
Mariusz Grycan 13094
Ewa Klepczyńska 7030
Katarzyna Kula 2920
Artur Kozakiewicz 3431
Dorota Kwapisiewicz 4404
Robert Narkun 3195
Kazimiera Potocka 10165
Kazimierz Rauba 6288
Tomasz Rogowski 7654
Radosław Sujak 5301
Bartosz Zaborowicz 4552
Kadencja 2018-2023 25
Cierpisz Danuta 7
Fijałkowski Leszek 7
Forster Krystian 9
Garczyński Piotr 5
Górski Marek 5
Grycan Mariusz 7
Klepczyńska Ewa 5
Kozakiewicz Artur 7
Kula Katarzyna 5
Kwapisiewicz Dorota 4
Lipiński Jarosław 43
Myśliwiec Grażyna 5
Potocka Kazimiera 5
Rogowski Tomasz 6
Zaborowicz Bartosz 43
Transmisje obrad 442
Wyniki głosowań 162
Jednostki pomocnicze 10407
Sołectwa 19911
Komitety Osiedlowe 8510
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 53415
Wydziały Urzędu Miasta 22504
Wydział Organizacyjny 7481
Wydział Finansowy 8889
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 7823
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 11202
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 8577
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 10737
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5063
Straż Miejska 6853
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 4417
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3520
Regulamin organizacyjny 6541
Schemat organizacyjny 6560
Podział kompetencji 4561
Dane adresowe 6018
Dni i godziny otwarcia 5993
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3952
Numery kont bankowych 4424
Prawo lokalne 264128
Uchwały Rady od I.2008 211531
Uchwały Rady do XII.2007 55742
Obwieszczenia Rady 42276
Projekty Uchwał Rady 57737
Zarządzenia Burmistrza 182937
Rok 2012 106993
Rok 2011 9280
Rok 2010 5040
Rok 2009 7273
Rok 2008 6716
Rok 2007 4193
Rok 2006 2952
Rok 2005 4516
Rok 2004 4003
Rok 2003 2921
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 24883
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 2182
Interpretacja indywidualna 1218
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 1176
Budżet i Finanse 8109
Budżet Gminy 19203
Sprawozdania z realizacji budżetu 19258
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6314
Kontrole 4822
Plan kontroli 2166
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 1970
2012 1157
2013 1641
2014 594
2015 902
2016 1473
2017 225
Kontrole jednostek podległych 2842
2012 2354
2013 3333
2014 1082
2015 1599
2016 951
2017 527
Kontrole zewnętrzne 259
2015 1313
2016 1230
2017 826
2018 238
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2343
Komunikaty i ogłoszenia 356974
Przetargi 240066
Archiwalne przetargi 7277
Ogłoszenia o przetargach 128944
Ogłoszenia o wyniku przetargu 97628
Zamówienia publiczne 170254
Do 30.000 euro 208281
Plan zamówień 714
Wybory 12784
Wybory samorządowe 2018 20091
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 5501
Wybory 2015 - Sejm, Senat 9745
Wybory Prezydenckie 2015 16177
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15176
Wybory 2011 - Sejm, Senat 16376
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17211
Wybory Samorządowe 2010 21873
Wybory prezydenckie 2010 11823
Kalendarz wyborczy 1915
Ordynacja wyborcza 2047
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8602
Wybory Samorządowe 2014 33053
Wybory uzupełniające - 2008 12732
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 17935
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4836
Wybory Samorządowe 2006 24341
Prawo wyborcze 2226
Wybory do komitetów osiedlowych 1889
Nabór kandydatów 83763
Ogłoszenia o naborze 159233
Ogłoszenia o naborze do II.2013 130097
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 74143
Druki do pobrania 4916
Regulamin naborów 2867
Oświadczenia majątkowe 149951
Archiwum 1058
Radni Rady Miejskiej 4980
Pracownicy Urzędu Miasta 5124
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 7595
Co i jak załatwić 37608
Współpraca Gminy 6183
Współpraca zagraniczna 2619
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3611
Ochrona środowiska 24444
Karty A 11871
Karty B 9979
Karty E 5664
Obwieszczenia i ogłoszenia 107360
Opłaty za usługi wodne 69
Jednostki organizacyjne Gminy 15251
Rejestr instytucji kultury 1182
Obwieszczenia 243447
Referenda 3895
Referendum 2012 10659
Referendum ogólnokrajowe 2015 8083
Finanse i majątek Gminy 5311
Dług publiczny 3124
Mienie Komunalne 2153
Spółki handlowe 98
Rejestry i ewidencje 7428
Wybory ławników 5549
Zgromadzenia publiczne 2248
Petycje 1694
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 253
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 3415
Zbiorcza informacja o petycjach 741
Informacja publiczna 1299
Udostępnianie informacji publicznej 576
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 380

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5285
O biuletynie 14353
Mapa biuletynu 4957
Strona Podmiotu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim