Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8815
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5394
Rejestr zmian 386201
Zespół redakcyjny 15891
Kontakt 14491

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 12468
Wspólnota samorządowa 2894
Podstawy prawne działania samorządu 3511
Zadania Gminy 3167
Stanowienie aktów prawnych 3041
Organy Gminy 18975
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4956
Burmistrz 7441
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15242
Rada Miejska 18152
Przewodniczący Rady Miejskiej 8363
Komisje Rady Miejskiej 7823
Radni Rady Miejskiej 18276
Dyżury radnych 8225
Protokoły z sesji Rady 17737
Protokoły z posiedzeń Komisji 22008
Informacje o terminach sesji 82306
Interpelacje i zapytania radnych 7992
Kadencja 2010-2014 563
Wojciech Dębiński 5026
Krystian Forster 4506
Mariusz Grycan 5089
Ewa Klepczyńska 5188
Robert Maciąg 5755
Grzegorz Magdziak 1493
Tomasz Miechowicz 7413
Grzegorz Noga 5386
Kazimiera Potocka 5140
Adam Przybysz 5279
Kazimierz Rauba 4654
Tomasz Rogowski 5164
Radosław Sujak 4470
Bogdan Śnieżek 5787
Magdalena Wlazło 4410
Wyciagi z protokołów 2958
Kadencja 2014-2018 974
Danuta Cierpisz 3038
Leszek Fijałkowski 6122
Krystian Forster 8621
Piotr Garczyński 3431
Marek Górski 4670
Mariusz Grycan 16257
Ewa Klepczyńska 8382
Katarzyna Kula 3412
Artur Kozakiewicz 4251
Dorota Kwapisiewicz 5505
Robert Narkun 3888
Kazimiera Potocka 11995
Kazimierz Rauba 7780
Tomasz Rogowski 9077
Radosław Sujak 6009
Bartosz Zaborowicz 5540
Kadencja 2018-2023 327
Cierpisz Danuta 357
Fijałkowski Leszek 121
Forster Krystian 305
Garczyński Piotr 238
Górski Marek 97
Grycan Mariusz 260
Klepczyńska Ewa 208
Kozakiewicz Artur 101
Kula Katarzyna 106
Kwapisiewicz Dorota 97
Lipiński Jarosław 336
Myśliwiec Grażyna 340
Potocka Kazimiera 99
Rogowski Tomasz 236
Zaborowicz Bartosz 270
Transmisje obrad 1573
Wyniki głosowań 1174
Jednostki pomocnicze 11074
Sołectwa 23283
Komitety Osiedlowe 8937
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 58736
Wydziały Urzędu Miasta 23612
Wydział Organizacyjny 8716
Wydział Finansowy 10208
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 9038
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 12930
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 9924
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 12357
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5548
Straż Miejska 7644
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 5049
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3918
Inspektor Ochrony Danych 330
Centrum Uslug Wspólnych 110
Żłobek Miejski 84
Przedszkole nr 1 107
Przedszkole nr 3 57
Przedszkole nr 4 75
Przedszkole nr 2 70
Zespół Szkolno-Przedszkolny 73
Szkoła Podstawowa nr 3 69
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 75
Szkoła Podstawowa nr 2 63
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 65
Szkoła Podstawowa w Radnicy 66
Regulamin organizacyjny 6933
Schemat organizacyjny 6950
Podział kompetencji 4822
Dane adresowe 6388
Dni i godziny otwarcia 6636
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4134
Numery kont bankowych 5743
Prawo lokalne 320778
Uchwały Rady od I.2008 250538
Uchwały Rady do XII.2007 56390
Obwieszczenia Rady 64067
Projekty Uchwał Rady 63116
Zarządzenia Burmistrza 223040
Rok 2012 145204
Rok 2011 9600
Rok 2010 5169
Rok 2009 7447
Rok 2008 6941
Rok 2007 4336
Rok 2006 3056
Rok 2005 4667
Rok 2004 4123
Rok 2003 3012
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 26012
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 3056
Interpretacja indywidualna 1442
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 2341
Raport o stanie Gminy 306
Budżet i Finanse 8893
Budżet Gminy 20594
Sprawozdania z realizacji budżetu 20759
Sprawozdania finansowe 133
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 7193
Kontrole 5297
Plan kontroli 2449
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2081
2012 1250
2013 1782
2014 782
2015 1120
2016 1825
2017 491
2018 77
Kontrole jednostek podległych 2945
2012 2550
2013 3630
2014 1522
2015 2056
2016 1242
2017 924
2018 119
Kontrole zewnętrzne 371
2015 1705
2016 1587
2017 1106
2018 547
2019 39
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2526
Komunikaty i ogłoszenia 382667
Zamówienia publiczne 194385
Do 30.000 euro 234661
Plan zamówień 1349
Wybory 12884
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 144
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 5769
Wybory samorządowe 2018 24700
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6212
Wybory 2015 - Sejm, Senat 10664
Wybory Prezydenckie 2015 17509
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15947
Wybory 2011 - Sejm, Senat 17028
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17822
Wybory Samorządowe 2010 22486
Wybory prezydenckie 2010 12234
Kalendarz wyborczy 1976
Ordynacja wyborcza 2110
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8952
Wybory Samorządowe 2014 34049
Wybory uzupełniające - 2008 13325
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 19216
Wybory 2007 - Sejm, Senat 5039
Wybory Samorządowe 2006 25068
Prawo wyborcze 2296
Wybory do komitetów osiedlowych 2005
Przetargi 264344
Archiwalne przetargi 7730
Ogłoszenia o przetargach 132645
Ogłoszenia o wyniku przetargu 100695
Nabór kandydatów 87300
Ogłoszenia o naborze 179012
Ogłoszenia o naborze do II.2013 132179
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 75422
Regulamin naborów 3027
Co i jak załatwić 61128
Współpraca Gminy 6488
Współpraca zagraniczna 2735
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3792
Oświadczenia majątkowe 176252
Archiwum 1233
Radni Rady Miejskiej 5299
Pracownicy Urzędu Miasta 5533
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 8273
Ochrona środowiska 28399
Karty A 12466
Karty B 10344
Karty E 5997
Obwieszczenia i ogłoszenia 112959
Opłaty za usługi wodne 247
Jednostki organizacyjne Gminy 16786
Rejestr instytucji kultury 1328
Obwieszczenia 255909
Finanse i majątek Gminy 5652
Dług publiczny 3670
Mienie Komunalne 2549
Spółki handlowe 206
Referenda 4114
Referendum 2012 11016
Referendum ogólnokrajowe 2015 8433
Wybory ławników 6629
Rejestry i ewidencje 8064
Zgromadzenia publiczne 2681
Petycje 2102
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 378
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 4695
Zbiorcza informacja o petycjach 1124
Informacja publiczna 1754
Udostępnianie informacji publicznej 721
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 469

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5575
O biuletynie 15063
Mapa biuletynu 5226
Strona Podmiotu 0