Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 9155
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5634
Rejestr zmian 413023
Zespół redakcyjny 16339
Kontakt 16603

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 13012
Wspólnota samorządowa 3044
Podstawy prawne działania samorządu 3641
Zadania Gminy 3334
Stanowienie aktów prawnych 3214
Organy Gminy 19832
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5210
Burmistrz 8072
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15915
Rada Miejska 18203
Przewodniczący Rady Miejskiej 8768
Komisje Rady Miejskiej 8179
Radni Rady Miejskiej 19776
Dyżury radnych 10394
Protokoły z sesji Rady 19993
Protokoły z posiedzeń Komisji 22782
Informacje o terminach sesji 92045
Interpelacje i zapytania radnych 8165
Kadencja 2010-2014 633
Wojciech Dębiński 5646
Krystian Forster 6315
Mariusz Grycan 7336
Ewa Klepczyńska 6663
Robert Maciąg 6434
Grzegorz Magdziak 1731
Tomasz Miechowicz 8243
Grzegorz Noga 5948
Kazimiera Potocka 7587
Adam Przybysz 6141
Kazimierz Rauba 5194
Tomasz Rogowski 6649
Radosław Sujak 5554
Bogdan Śnieżek 8072
Magdalena Wlazło 5420
Wyciagi z protokołów 3313
Kadencja 2014-2018 1043
Danuta Cierpisz 4276
Leszek Fijałkowski 8398
Krystian Forster 10033
Piotr Garczyński 5566
Marek Górski 5365
Mariusz Grycan 21217
Ewa Klepczyńska 10041
Katarzyna Kula 4108
Artur Kozakiewicz 5492
Dorota Kwapisiewicz 8297
Robert Narkun 4702
Kazimiera Potocka 15791
Kazimierz Rauba 10986
Tomasz Rogowski 11426
Radosław Sujak 6970
Bartosz Zaborowicz 8000
Kadencja 2018-2023 461
Cierpisz Danuta 671
Fijałkowski Leszek 190
Forster Krystian 538
Garczyński Piotr 368
Górski Marek 148
Grycan Mariusz 693
Klepczyńska Ewa 381
Kozakiewicz Artur 331
Kula Katarzyna 164
Kwapisiewicz Dorota 156
Lipiński Jarosław 603
Myśliwiec Grażyna 682
Potocka Kazimiera 158
Rogowski Tomasz 375
Zaborowicz Bartosz 412
Transmisje obrad 2599
Wyniki głosowań 3304
Jednostki pomocnicze 11545
Sołectwa 25960
Komitety Osiedlowe 9391
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 61705
Wydziały Urzędu Miasta 24327
Wydział Organizacyjny 9561
Wydział Finansowy 12104
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 9974
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 14157
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 10996
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 13797
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5961
Straż Miejska 8577
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 5526
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4307
Inspektor Ochrony Danych 583
Centrum Uslug Wspólnych 242
Żłobek Miejski 378
Przedszkole nr 1 336
Przedszkole nr 3 272
Przedszkole nr 4 376
Przedszkole nr 2 200
Zespół Szkolno-Przedszkolny 211
Szkoła Podstawowa nr 3 195
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 222
Szkoła Podstawowa nr 2 198
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 212
Szkoła Podstawowa w Radnicy 211
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 31
Regulamin organizacyjny 7351
Schemat organizacyjny 7277
Podział kompetencji 5032
Dane adresowe 6696
Dni i godziny otwarcia 7300
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4352
Numery kont bankowych 7143
Prawo lokalne 367389
Uchwały Rady od I.2008 276518
Uchwały Rady do XII.2007 56839
Obwieszczenia Rady 82537
Projekty Uchwał Rady 70791
Zarządzenia Burmistrza 253388
Rok 2012 167646
Rok 2011 9854
Rok 2010 5311
Rok 2009 7643
Rok 2008 7106
Rok 2007 4445
Rok 2006 3186
Rok 2005 4790
Rok 2004 4241
Rok 2003 3131
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 27083
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 3762
Interpretacja indywidualna 1678
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3406
Raport o stanie Gminy 847
Budżet i Finanse 9506
Budżet Gminy 23394
Sprawozdania z realizacji budżetu 25234
Sprawozdania finansowe 377
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 9049
Kontrole 5694
Plan kontroli 2943
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2193
2012 1388
2013 1985
2014 970
2015 1402
2016 2173
2017 698
2018 215
Kontrole jednostek podległych 3054
2012 2884
2013 3971
2014 2040
2015 2550
2016 2608
2017 1288
2018 1072
Kontrole zewnętrzne 477
2015 1999
2016 1898
2017 1523
2018 837
2019 199
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2783
Komunikaty i ogłoszenia 411970
Zamówienia publiczne 211813
Do 30.000 euro 261990
Plan zamówień 2808
Wybory 12951
Wybory Prezydenta RP 2020 828
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 7223
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 10179
Wybory samorządowe 2018 29759
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6778
Wybory 2015 - Sejm, Senat 11968
Wybory Prezydenckie 2015 18832
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17053
Wybory Samorządowe 2014 35185
Wybory do komitetów osiedlowych 2148
Przetargi 283602
Archiwalne przetargi 8054
Ogłoszenia o przetargach 142592
Ogłoszenia o wyniku przetargu 107131
Nabór kandydatów 89143
Ogłoszenia o naborze 193503
Ogłoszenia o naborze do II.2013 135322
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 77848
Regulamin naborów 3289
Co i jak załatwić 88612
Współpraca Gminy 6770
Współpraca zagraniczna 2888
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4000
Oświadczenia majątkowe 203248
Ochrona środowiska 31592
Karty A 12809
Karty B 10717
Karty E 6254
Obwieszczenia i ogłoszenia 120815
Opłaty za usługi wodne 407
Jednostki organizacyjne Gminy 18083
Rejestr instytucji kultury 1593
Obwieszczenia 272761
Finanse i majątek Gminy 5949
Dług publiczny 4248
Mienie Komunalne 2917
Spółki handlowe 339
Referenda 4294
Referendum 2012 11754
Referendum ogólnokrajowe 2015 8987
Wybory ławników 7517
Rejestry i ewidencje 9279
Zgromadzenia publiczne 3137
Petycje 2470
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 540
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 8501
Zbiorcza informacja o petycjach 1455
Informacja publiczna 2022
Udostępnianie informacji publicznej 869
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 570

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5910
O biuletynie 15764
Mapa biuletynu 5403
Strona Podmiotu 0