Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 9368
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5755
Rejestr zmian 429694
Zespół redakcyjny 16701
Kontakt 17665

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 13305
Wspólnota samorządowa 3157
Podstawy prawne działania samorządu 3740
Zadania Gminy 3437
Stanowienie aktów prawnych 3339
Organy Gminy 20275
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5363
Burmistrz 9832
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 16310
Rada Miejska 18236
Przewodniczący Rady Miejskiej 9052
Komisje Rady Miejskiej 9216
Radni Rady Miejskiej 20494
Dyżury radnych 12711
Protokoły z sesji Rady 21017
Protokoły z posiedzeń Komisji 26350
Informacje o terminach sesji 101991
Interpelacje i zapytania radnych 8264
Kadencja 2010-2014 684
Wojciech Dębiński 6300
Krystian Forster 8655
Mariusz Grycan 8569
Ewa Klepczyńska 9196
Robert Maciąg 8235
Grzegorz Magdziak 1930
Tomasz Miechowicz 10138
Grzegorz Noga 8324
Kazimiera Potocka 9033
Adam Przybysz 8489
Kazimierz Rauba 7505
Tomasz Rogowski 7306
Radosław Sujak 8077
Bogdan Śnieżek 9427
Magdalena Wlazło 7824
Wyciagi z protokołów 3658
Kadencja 2014-2018 1095
Danuta Cierpisz 6009
Leszek Fijałkowski 9597
Krystian Forster 12708
Piotr Garczyński 7599
Marek Górski 6803
Mariusz Grycan 25967
Ewa Klepczyńska 11779
Katarzyna Kula 4807
Artur Kozakiewicz 6858
Dorota Kwapisiewicz 9712
Robert Narkun 6533
Kazimiera Potocka 18321
Kazimierz Rauba 13033
Tomasz Rogowski 14414
Radosław Sujak 7949
Bartosz Zaborowicz 9380
Kadencja 2018-2023 519
Cierpisz Danuta 1080
Fijałkowski Leszek 235
Forster Krystian 1957
Garczyński Piotr 474
Górski Marek 188
Grycan Mariusz 977
Klepczyńska Ewa 487
Kozakiewicz Artur 480
Kula Katarzyna 216
Kwapisiewicz Dorota 201
Lipiński Jarosław 788
Myśliwiec Grażyna 944
Potocka Kazimiera 202
Rogowski Tomasz 495
Zaborowicz Bartosz 487
Transmisja obrad sesji na żywo 0
Archiwum obrad sesji 3272
Wyniki głosowań 5401
Jednostki pomocnicze 11790
Sołectwa 28672
Komitety Osiedlowe 11372
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 63468
Wydziały Urzędu Miasta 24762
Wydział Organizacyjny 10296
Wydział Finansowy 12828
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 10608
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 15034
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 11723
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 14736
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 6341
Straż Miejska 9079
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 7528
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4611
Inspektor Ochrony Danych 1696
Centrum Uslug Wspólnych 342
Żłobek Miejski 625
Przedszkole nr 1 539
Przedszkole nr 3 2190
Przedszkole nr 4 639
Przedszkole nr 2 402
Zespół Szkolno-Przedszkolny 366
Szkoła Podstawowa nr 3 1820
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 377
Szkoła Podstawowa nr 2 317
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 369
Szkoła Podstawowa w Radnicy 325
Klub Dziecięcy „Maleństwa” 937
Regulamin organizacyjny 7698
Schemat organizacyjny 7558
Podział kompetencji 5206
Dane adresowe 6907
Dni i godziny otwarcia 7746
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4578
Numery kont bankowych 8079
Prawo lokalne 413549
Uchwały Rady od I.2008 316900
Uchwały Rady do XII.2007 57212
Obwieszczenia Rady 106584
Projekty Uchwał Rady 77253
Zarządzenia Burmistrza 293043
Rok 2012 203856
Rok 2011 10014
Rok 2010 5430
Rok 2009 7841
Rok 2008 7267
Rok 2007 4523
Rok 2006 3269
Rok 2005 4871
Rok 2004 4327
Rok 2003 3233
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 29852
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 4234
Interpretacja indywidualna 1868
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 5402
Raport o stanie Gminy 1270
Budżet i Finanse 9867
Budżet Gminy 28556
Sprawozdania z realizacji budżetu 31321
Sprawozdania finansowe 2464
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 12863
Kontrole 5932
Plan kontroli 3256
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2272
2012 3198
2013 2231
2014 1152
2015 1740
2016 2630
2017 878
2018 1569
2019 1780
Kontrole jednostek podległych 3121
2012 3190
2013 5867
2014 3368
2015 3851
2016 3580
2017 1567
2018 1292
2019 1726
Kontrole zewnętrzne 548
2015 2386
2016 2199
2017 2045
2018 1141
2019 1598
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2947
Komunikaty i ogłoszenia 432061
Organizacje pozarządowe 83
Zamówienia publiczne 227612
Do 30.000 euro 276112
Plan zamówień 3547
Wybory 12977
Wybory Prezydenta RP 2020 9183
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 12034
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 13328
Wybory samorządowe 2018 32936
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 7553
Wybory 2015 - Sejm, Senat 12985
Wybory Prezydenckie 2015 19984
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17984
Wybory Samorządowe 2014 38028
Wybory do komitetów osiedlowych 2247
Przetargi 297874
Archiwalne przetargi 8257
Ogłoszenia o przetargach 152495
Ogłoszenia o wyniku przetargu 116959
Nabór kandydatów 92791
Ogłoszenia o naborze 201613
Ogłoszenia o naborze do II.2013 141028
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 80869
Regulamin naborów 3414
Co i jak załatwić 112661
Oświadczenia majątkowe 220267
Współpraca Gminy 6911
Współpraca zagraniczna 3059
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 4450
Ochrona środowiska 37536
Karty A 13134
Karty B 11059
Karty E 6381
Obwieszczenia i ogłoszenia 130386
Opłaty za usługi wodne 512
Jednostki organizacyjne Gminy 18856
Rejestr instytucji kultury 1776
Obwieszczenia 291093
Finanse i majątek Gminy 6096
Dług publiczny 4871
Mienie Komunalne 3246
Spółki handlowe 441
Referenda 4413
Referendum 2012 13923
Referendum ogólnokrajowe 2015 9595
Wybory ławników 8098
Rejestry i ewidencje 9838
Zgromadzenia publiczne 3421
Petycje 2674
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 2782
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 10802
Zbiorcza informacja o petycjach 1803
Informacja publiczna 2160
Udostępnianie informacji publicznej 964
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 647

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6147
O biuletynie 16063
Mapa biuletynu 5532
Strona Podmiotu 0