ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 7947
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 4831
Rejestr zmian 313401
Zespół redakcyjny 14945
Kontakt 11111

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 10680
Wspólnota samorządowa 2600
Podstawy prawne działania samorządu 3195
Zadania Gminy 2836
Stanowienie aktów prawnych 2720
Organy Gminy 16251
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4283
Burmistrz 5956
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 13581
Rada Miejska 18053
Przewodniczący Rady Miejskiej 7188
Komisje Rady Miejskiej 6864
Radni Rady Miejskiej 13469
Dyżury radnych 6663
Protokoły z sesji Rady 14804
Protokoły z posiedzeń Komisji 18172
Informacje o terminach sesji 68854
Interpelacje i zapytania radnych 7507
Kadencja 2014-2018 781
Danuta Cierpisz 999
Leszek Fijałkowski 4100
Krystian Forster 5126
Piotr Garczyński 2128
Marek Górski 3073
Mariusz Grycan 8837
Ewa Klepczyńska 4988
Katarzyna Kula 2247
Artur Kozakiewicz 2377
Dorota Kwapisiewicz 2918
Robert Narkun 2423
Kazimiera Potocka 7484
Kazimierz Rauba 4329
Tomasz Rogowski 5524
Radosław Sujak 4115
Bartosz Zaborowicz 3266
Kadencja 2010-2014 437
Wojciech Dębiński 4071
Krystian Forster 3264
Mariusz Grycan 4132
Ewa Klepczyńska 3906
Robert Maciąg 4317
Grzegorz Magdziak 1207
Tomasz Miechowicz 5802
Grzegorz Noga 3974
Kazimiera Potocka 3873
Adam Przybysz 3926
Kazimierz Rauba 3591
Tomasz Rogowski 3892
Radosław Sujak 3430
Bogdan Śnieżek 4303
Magdalena Wlazło 3536
Wyciagi z protokołów 2121
Jednostki pomocnicze 9818
Sołectwa 17253
Komitety Osiedlowe 8011
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 47943
Wydziały Urzędu Miasta 21115
Wydział Organizacyjny 6302
Wydział Finansowy 7571
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 6565
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 9319
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 7390
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 8654
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 4479
Straż Miejska 5737
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 3783
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3047
Regulamin organizacyjny 6076
Schemat organizacyjny 6230
Podział kompetencji 4287
Dane adresowe 5587
Dni i godziny otwarcia 5201
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3771
Numery kont bankowych 2816
Prawo lokalne 207637
Uchwały Rady od I.2008 170846
Uchwały Rady do XII.2007 54570
Obwieszczenia Rady 19353
Projekty Uchwał Rady 50452
Zarządzenia Burmistrza 135647
Rok 2012 66060
Rok 2011 8801
Rok 2010 4770
Rok 2009 7061
Rok 2008 6286
Rok 2007 3957
Rok 2006 2793
Rok 2005 4265
Rok 2004 3772
Rok 2003 2788
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 23423
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 1429
Interpretacja indywidualna 965
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 97
Budżet i Finanse 7327
Budżet Gminy 17286
Sprawozdania z realizacji budżetu 17525
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5370
Kontrole 4353
Plan kontroli 1906
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 1852
2012 1017
2013 1441
2014 292
2015 536
2016 1036
Kontrole jednostek podległych 2746
2012 2025
2013 2914
2014 579
2015 970
2016 520
Kontrole zewnętrzne 120
2015 718
2016 645
2017 295
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2086
Komunikaty i ogłoszenia 327092
Przetargi 211620
Archiwalne przetargi 6667
Ogłoszenia o przetargach 122816
Ogłoszenia o wyniku przetargu 93650
Zamówienia publiczne 136195
Do 30.000 euro 175315
Plan zamówień 11
Wybory 12427
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 4325
Wybory 2015 - Sejm, Senat 8488
Wybory Prezydenckie 2015 14554
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14134
Wybory 2011 - Sejm, Senat 15361
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 16669
Wybory Samorządowe 2010 21117
Wybory prezydenckie 2010 11356
Kalendarz wyborczy 1825
Ordynacja wyborcza 1984
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8254
Wybory Samorządowe 2014 31390
Wybory uzupełniające - 2008 12075
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 8113
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4687
Wybory Samorządowe 2006 23555
Prawo wyborcze 2153
Wybory do komitetów osiedlowych 1776
Nabór kandydatów 80429
Ogłoszenia o naborze 138980
Ogłoszenia o naborze do II.2013 127372
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 72623
Druki do pobrania 4635
Regulamin naborów 2713
Oświadczenia majątkowe 122831
Archiwum 953
Radni Rady Miejskiej 4356
Pracownicy Urzędu Miasta 4521
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 6665
Co i jak załatwić 19725
Współpraca Gminy 5856
Współpraca zagraniczna 2452
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3362
Ochrona środowiska 20140
Karty A 11305
Karty B 9495
Karty E 5343
Obwieszczenia i ogłoszenia 101297
Jednostki organizacyjne Gminy 13507
Rejestr instytucji kultury 1028
Obwieszczenia 226815
Referenda 3695
Referendum 2012 10224
Referendum ogólnokrajowe 2015 7483
Finanse i majątek Gminy 4978
Dług publiczny 2568
Mienie Komunalne 1720
Spółki handlowe 8
Rejestry i ewidencje 6725
Wybory ławników 4660
Zgromadzenia publiczne 1676
Petycje 1204
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 183
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 2135
Zbiorcza informacja o petycjach 374
Informacja publiczna 897
Udostępnianie informacji publicznej 394
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 253

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 4951
O biuletynie 13052
Mapa biuletynu 4678
Strona Podmiotu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim