ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8499
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5161
Rejestr zmian 354971
Zespół redakcyjny 15501
Kontakt 13031

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 11825
Wspólnota samorządowa 2768
Podstawy prawne działania samorządu 3401
Zadania Gminy 3038
Stanowienie aktów prawnych 2917
Organy Gminy 18040
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4721
Burmistrz 6954
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 14625
Rada Miejska 18119
Przewodniczący Rady Miejskiej 7948
Komisje Rady Miejskiej 7503
Radni Rady Miejskiej 16790
Dyżury radnych 7802
Protokoły z sesji Rady 16917
Protokoły z posiedzeń Komisji 21134
Informacje o terminach sesji 77861
Interpelacje i zapytania radnych 7783
Kadencja 2010-2014 510
Wojciech Dębiński 4732
Krystian Forster 4164
Mariusz Grycan 4814
Ewa Klepczyńska 4797
Robert Maciąg 5343
Grzegorz Magdziak 1391
Tomasz Miechowicz 7020
Grzegorz Noga 5001
Kazimiera Potocka 4783
Adam Przybysz 4875
Kazimierz Rauba 4390
Tomasz Rogowski 4838
Radosław Sujak 4155
Bogdan Śnieżek 5435
Magdalena Wlazło 4134
Wyciagi z protokołów 2744
Kadencja 2014-2018 918
Danuta Cierpisz 2281
Leszek Fijałkowski 5626
Krystian Forster 7600
Piotr Garczyński 3052
Marek Górski 4247
Mariusz Grycan 13995
Ewa Klepczyńska 7393
Katarzyna Kula 3019
Artur Kozakiewicz 3538
Dorota Kwapisiewicz 4651
Robert Narkun 3342
Kazimiera Potocka 10735
Kazimierz Rauba 6683
Tomasz Rogowski 7932
Radosław Sujak 5527
Bartosz Zaborowicz 4759
Kadencja 2018-2023 109
Cierpisz Danuta 86
Fijałkowski Leszek 36
Forster Krystian 33
Garczyński Piotr 29
Górski Marek 28
Grycan Mariusz 32
Klepczyńska Ewa 71
Kozakiewicz Artur 28
Kula Katarzyna 24
Kwapisiewicz Dorota 24
Lipiński Jarosław 87
Myśliwiec Grażyna 27
Potocka Kazimiera 26
Rogowski Tomasz 86
Zaborowicz Bartosz 107
Transmisje obrad 730
Wyniki głosowań 425
Jednostki pomocnicze 10539
Sołectwa 20515
Komitety Osiedlowe 8618
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 54912
Wydziały Urzędu Miasta 22857
Wydział Organizacyjny 7844
Wydział Finansowy 9286
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 8118
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 11580
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 8895
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 11082
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5188
Straż Miejska 7060
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 4600
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3628
Inspektor Ochrony Danych 70
Regulamin organizacyjny 6670
Schemat organizacyjny 6703
Podział kompetencji 4642
Dane adresowe 6097
Dni i godziny otwarcia 6136
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4002
Numery kont bankowych 4776
Prawo lokalne 278807
Uchwały Rady od I.2008 223673
Uchwały Rady do XII.2007 55911
Obwieszczenia Rady 46853
Projekty Uchwał Rady 59040
Zarządzenia Burmistrza 196587
Rok 2012 119553
Rok 2011 9391
Rok 2010 5064
Rok 2009 7328
Rok 2008 6791
Rok 2007 4242
Rok 2006 2987
Rok 2005 4555
Rok 2004 4027
Rok 2003 2942
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 25170
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 2358
Interpretacja indywidualna 1279
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 1360
Budżet i Finanse 8358
Budżet Gminy 19675
Sprawozdania z realizacji budżetu 19489
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6540
Kontrole 4922
Plan kontroli 2256
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 1995
2012 1174
2013 1671
2014 652
2015 966
2016 1549
2017 291
Kontrole jednostek podległych 2869
2012 2403
2013 3427
2014 1188
2015 1726
2016 1038
2017 624
Kontrole zewnętrzne 284
2015 1466
2016 1354
2017 876
2018 293
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2388
Komunikaty i ogłoszenia 363208
Przetargi 246694
Archiwalne przetargi 7396
Ogłoszenia o przetargach 130082
Ogłoszenia o wyniku przetargu 98311
Zamówienia publiczne 176916
Do 30.000 euro 215011
Plan zamówień 916
Wybory 12819
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 113
Wybory samorządowe 2018 21217
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 5664
Wybory 2015 - Sejm, Senat 9945
Wybory Prezydenckie 2015 16397
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15381
Wybory 2011 - Sejm, Senat 16538
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17351
Wybory Samorządowe 2010 22005
Wybory prezydenckie 2010 11900
Kalendarz wyborczy 1934
Ordynacja wyborcza 2059
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8655
Wybory Samorządowe 2014 33264
Wybory uzupełniające - 2008 12866
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 18302
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4880
Wybory Samorządowe 2006 24441
Prawo wyborcze 2239
Wybory do komitetów osiedlowych 1916
Nabór kandydatów 84890
Ogłoszenia o naborze 164367
Ogłoszenia o naborze do II.2013 130548
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 74412
Regulamin naborów 2916
Oświadczenia majątkowe 157219
Archiwum 1101
Radni Rady Miejskiej 5041
Pracownicy Urzędu Miasta 5202
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 7783
Co i jak załatwić 43420
Współpraca Gminy 6254
Współpraca zagraniczna 2644
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3663
Ochrona środowiska 25696
Karty A 11986
Karty B 10091
Karty E 5711
Obwieszczenia i ogłoszenia 109101
Opłaty za usługi wodne 113
Jednostki organizacyjne Gminy 15652
Rejestr instytucji kultury 1202
Obwieszczenia 246560
Referenda 3930
Referendum 2012 10718
Referendum ogólnokrajowe 2015 8162
Finanse i majątek Gminy 5396
Dług publiczny 3269
Mienie Komunalne 2250
Spółki handlowe 126
Rejestry i ewidencje 7585
Wybory ławników 5710
Zgromadzenia publiczne 2345
Petycje 1773
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 274
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 3680
Zbiorcza informacja o petycjach 827
Informacja publiczna 1425
Udostępnianie informacji publicznej 609
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 401

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5346
O biuletynie 14494
Mapa biuletynu 5020
Strona Podmiotu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim