ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 7599
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 4600
Rejestr zmian 296973
Zespół redakcyjny 14474
Kontakt 10608

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 10164
Wspólnota samorządowa 2477
Podstawy prawne działania samorządu 2952
Zadania Gminy 2641
Stanowienie aktów prawnych 2569
Organy Gminy 15497
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4076
Burmistrz 5630
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 13075
Rada Miejska 18004
Przewodniczący Rady Miejskiej 6837
Komisje Rady Miejskiej 6599
Radni Rady Miejskiej 12274
Dyżury radnych 5664
Protokoły z sesji Rady 13672
Protokoły z posiedzeń Komisji 16376
Informacje o terminach sesji 64318
Interpelacje i zapytania radnych 7373
Kadencja 2014-2018 719
Danuta Cierpisz 321
Leszek Fijałkowski 2850
Krystian Forster 3209
Piotr Garczyński 1393
Marek Górski 2199
Mariusz Grycan 5521
Ewa Klepczyńska 3044
Katarzyna Kula 1624
Artur Kozakiewicz 1605
Dorota Kwapisiewicz 1730
Robert Narkun 1824
Kazimiera Potocka 4519
Kazimierz Rauba 2551
Tomasz Rogowski 3582
Radosław Sujak 3241
Bartosz Zaborowicz 2374
Kadencja 2010-2014 404
Wojciech Dębiński 3377
Krystian Forster 2733
Mariusz Grycan 3402
Ewa Klepczyńska 2964
Robert Maciąg 3414
Grzegorz Magdziak 1013
Tomasz Miechowicz 4356
Grzegorz Noga 3193
Kazimiera Potocka 3135
Adam Przybysz 3160
Kazimierz Rauba 2603
Tomasz Rogowski 2937
Radosław Sujak 2798
Bogdan Śnieżek 3245
Magdalena Wlazło 2876
Wyciagi z protokołów 1577
Jednostki pomocnicze 9410
Sołectwa 15631
Komitety Osiedlowe 7479
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 45352
Wydziały Urzędu Miasta 19252
Wydział Organizacyjny 5697
Wydział Finansowy 6988
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 5770
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 8234
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 6752
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 7885
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 4021
Straż Miejska 5134
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 3404
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 2755
Regulamin organizacyjny 5543
Schemat organizacyjny 5896
Podział kompetencji 4030
Dane adresowe 5301
Dni i godziny otwarcia 4780
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3644
Numery kont bankowych 2214
Prawo lokalne 177744
Uchwały Rady od I.2008 147857
Uchwały Rady do XII.2007 53499
Obwieszczenia Rady 11488
Projekty Uchwał Rady 44470
Zarządzenia Burmistrza 106538
Rok 2012 45287
Rok 2011 8288
Rok 2010 4615
Rok 2009 6891
Rok 2008 5988
Rok 2007 3784
Rok 2006 2656
Rok 2005 4007
Rok 2004 3570
Rok 2003 2631
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 22204
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 993
Programy gospodarcze 18856
Interpretacja indywidualna 729
Budżet i Finanse 6720
Budżet Gminy 15426
Sprawozdania z realizacji budżetu 15521
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4416
Kontrole 3989
Plan kontroli 1704
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 1780
2012 846
2013 1302
2014 103
2015 238
2016 588
Kontrole jednostek podległych 2673
2012 1672
2013 2482
2014 266
2015 458
2016 235
Kontrole zewnętrzne 38
2015 273
2016 270
2017 93
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 1827
Mienie komunalne 10452
Komunikaty i ogłoszenia 306187
Przetargi 196192
Archiwalne przetargi 6256
Ogłoszenia o przetargach 117045
Ogłoszenia o wyniku przetargu 90936
Zamówienia publiczne 124664
Do 30.000 euro 156564
Wybory 12122
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 3163
Wybory 2015 - Sejm, Senat 7089
Wybory Prezydenckie 2015 13651
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13028
Wybory 2011 - Sejm, Senat 14571
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 16035
Wybory Samorządowe 2010 20454
Wybory prezydenckie 2010 10820
Kalendarz wyborczy 1724
Ordynacja wyborcza 1889
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 7871
Wybory Samorządowe 2014 29871
Wybory uzupełniające - 2008 11490
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 7821
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4538
Wybory Samorządowe 2006 22869
Prawo wyborcze 2071
Wybory do komitetów osiedlowych 1653
Nabór kandydatów 78081
Ogłoszenia o naborze 127169
Ogłoszenia o naborze do II.2013 124149
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 71453
Druki do pobrania 4440
Regulamin naborów 2546
Oświadczenia majątkowe 109487
Archiwum 885
Radni Rady Miejskiej 3634
Pracownicy Urzędu Miasta 3811
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 5680
Jak załatwić 16982
Współpraca Gminy 5620
Współpraca zagraniczna 2321
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3151
Ochrona środowiska 17962
Karty A 10530
Karty B 8796
Karty E 4997
Obwieszczenia i ogłoszenia 97001
Jednostki organizacyjne Gminy 12701
Rejestr instytucji kultury 913
Obwieszczenia 213306
Referenda 3501
Referendum 2012 9760
Referendum ogólnokrajowe 2015 6792
Finanse i majątek Gminy 4697
Dług publiczny 2113
Majątek Gminy 1574
Rejestry i ewidencje 6226
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 4196
Zgromadzenia publiczne 1255
Petycje 877
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 140
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 1256
Zbiorcza informacja o petycjach 149
Informacja publiczna 619
Udostępnianie informacji publicznej 242
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 161

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 4681
O biuletynie 12255
Mapa biuletynu 4468
Strona Podmiotu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim