Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8920
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5457
Rejestr zmian 390867
Zespół redakcyjny 15981
Kontakt 15196

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 12603
Wspólnota samorządowa 2917
Podstawy prawne działania samorządu 3535
Zadania Gminy 3201
Stanowienie aktów prawnych 3065
Organy Gminy 19255
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 5008
Burmistrz 7602
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 15379
Rada Miejska 18161
Przewodniczący Rady Miejskiej 8451
Komisje Rady Miejskiej 7882
Radni Rady Miejskiej 18634
Dyżury radnych 8305
Protokoły z sesji Rady 17979
Protokoły z posiedzeń Komisji 22221
Informacje o terminach sesji 83673
Interpelacje i zapytania radnych 8029
Kadencja 2010-2014 572
Wojciech Dębiński 5089
Krystian Forster 4566
Mariusz Grycan 5148
Ewa Klepczyńska 5274
Robert Maciąg 5843
Grzegorz Magdziak 1520
Tomasz Miechowicz 7530
Grzegorz Noga 5494
Kazimiera Potocka 5213
Adam Przybysz 5370
Kazimierz Rauba 4727
Tomasz Rogowski 5243
Radosław Sujak 4543
Bogdan Śnieżek 5846
Magdalena Wlazło 4472
Wyciagi z protokołów 3008
Kadencja 2014-2018 986
Danuta Cierpisz 3197
Leszek Fijałkowski 6264
Krystian Forster 8909
Piotr Garczyński 3525
Marek Górski 4814
Mariusz Grycan 16630
Ewa Klepczyńska 8548
Katarzyna Kula 3480
Artur Kozakiewicz 4373
Dorota Kwapisiewicz 5685
Robert Narkun 3974
Kazimiera Potocka 12218
Kazimierz Rauba 7993
Tomasz Rogowski 9356
Radosław Sujak 6125
Bartosz Zaborowicz 5684
Kadencja 2018-2023 348
Cierpisz Danuta 407
Fijałkowski Leszek 131
Forster Krystian 369
Garczyński Piotr 269
Górski Marek 106
Grycan Mariusz 356
Klepczyńska Ewa 239
Kozakiewicz Artur 127
Kula Katarzyna 116
Kwapisiewicz Dorota 105
Lipiński Jarosław 397
Myśliwiec Grażyna 424
Potocka Kazimiera 106
Rogowski Tomasz 268
Zaborowicz Bartosz 306
Transmisje obrad 1829
Wyniki głosowań 1416
Jednostki pomocnicze 11183
Sołectwa 23908
Komitety Osiedlowe 9014
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 59721
Wydziały Urzędu Miasta 23805
Wydział Organizacyjny 8920
Wydział Finansowy 10413
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 9206
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 13251
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 10189
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 12718
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5621
Straż Miejska 7830
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 5154
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4006
Inspektor Ochrony Danych 375
Centrum Uslug Wspólnych 132
Żłobek Miejski 177
Przedszkole nr 1 145
Przedszkole nr 3 100
Przedszkole nr 4 135
Przedszkole nr 2 95
Zespół Szkolno-Przedszkolny 101
Szkoła Podstawowa nr 3 96
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy 103
Szkoła Podstawowa nr 2 86
Szkoła Podstawowa w Wężyskach 97
Szkoła Podstawowa w Radnicy 90
Regulamin organizacyjny 7026
Schemat organizacyjny 7028
Podział kompetencji 4863
Dane adresowe 6451
Dni i godziny otwarcia 6801
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4184
Numery kont bankowych 6063
Prawo lokalne 331239
Uchwały Rady od I.2008 255525
Uchwały Rady do XII.2007 56511
Obwieszczenia Rady 67194
Projekty Uchwał Rady 64249
Zarządzenia Burmistrza 229532
Rok 2012 151342
Rok 2011 9645
Rok 2010 5188
Rok 2009 7468
Rok 2008 6973
Rok 2007 4356
Rok 2006 3075
Rok 2005 4685
Rok 2004 4149
Rok 2003 3035
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 26244
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 3240
Interpretacja indywidualna 1486
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 2603
Raport o stanie Gminy 427
Budżet i Finanse 9066
Budżet Gminy 20834
Sprawozdania z realizacji budżetu 21090
Sprawozdania finansowe 192
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 7379
Kontrole 5408
Plan kontroli 2515
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2101
2012 1269
2013 1810
2014 812
2015 1161
2016 1867
2017 514
2018 112
Kontrole jednostek podległych 2965
2012 2589
2013 3683
2014 1627
2015 2147
2016 1291
2017 981
2018 147
Kontrole zewnętrzne 398
2015 1761
2016 1640
2017 1178
2018 594
2019 100
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2563
Komunikaty i ogłoszenia 388016
Zamówienia publiczne 198454
Do 30.000 euro 241244
Plan zamówień 1470
Wybory 12907
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 3269
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 8375
Wybory samorządowe 2018 25629
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 6299
Wybory 2015 - Sejm, Senat 10825
Wybory Prezydenckie 2015 17716
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16067
Wybory 2011 - Sejm, Senat 17189
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17942
Wybory Samorządowe 2010 22597
Wybory prezydenckie 2010 12317
Kalendarz wyborczy 1996
Ordynacja wyborcza 2120
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 9035
Wybory Samorządowe 2014 34246
Wybory uzupełniające - 2008 13436
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 19485
Wybory 2007 - Sejm, Senat 5063
Wybory Samorządowe 2006 25211
Prawo wyborcze 2309
Wybory do komitetów osiedlowych 2034
Przetargi 270388
Archiwalne przetargi 7852
Ogłoszenia o przetargach 133266
Ogłoszenia o wyniku przetargu 101369
Nabór kandydatów 87950
Ogłoszenia o naborze 181946
Ogłoszenia o naborze do II.2013 132656
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 75696
Regulamin naborów 3053
Co i jak załatwić 66935
Współpraca Gminy 6569
Współpraca zagraniczna 2754
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3824
Oświadczenia majątkowe 181768
Archiwum 1296
Radni Rady Miejskiej 5347
Pracownicy Urzędu Miasta 5613
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 8400
Ochrona środowiska 29143
Karty A 12515
Karty B 10391
Karty E 6053
Obwieszczenia i ogłoszenia 113980
Opłaty za usługi wodne 283
Jednostki organizacyjne Gminy 17084
Rejestr instytucji kultury 1366
Obwieszczenia 258929
Finanse i majątek Gminy 5727
Dług publiczny 3810
Mienie Komunalne 2639
Spółki handlowe 235
Referenda 4156
Referendum 2012 11087
Referendum ogólnokrajowe 2015 8499
Wybory ławników 6867
Rejestry i ewidencje 8267
Zgromadzenia publiczne 2767
Petycje 2193
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 424
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 4995
Zbiorcza informacja o petycjach 1200
Informacja publiczna 1826
Udostępnianie informacji publicznej 754
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 488

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5652
O biuletynie 15229
Mapa biuletynu 5273
Strona Podmiotu 0