ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8614
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5233
Rejestr zmian 360644
Zespół redakcyjny 15618
Kontakt 13618

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 12087
Wspólnota samorządowa 2798
Podstawy prawne działania samorządu 3445
Zadania Gminy 3083
Stanowienie aktów prawnych 2968
Organy Gminy 18420
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4802
Burmistrz 7107
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 14839
Rada Miejska 18129
Przewodniczący Rady Miejskiej 8100
Komisje Rady Miejskiej 7627
Radni Rady Miejskiej 17342
Dyżury radnych 7947
Protokoły z sesji Rady 17187
Protokoły z posiedzeń Komisji 21416
Informacje o terminach sesji 79034
Interpelacje i zapytania radnych 7852
Kadencja 2010-2014 524
Wojciech Dębiński 4836
Krystian Forster 4305
Mariusz Grycan 4915
Ewa Klepczyńska 4936
Robert Maciąg 5499
Grzegorz Magdziak 1428
Tomasz Miechowicz 7160
Grzegorz Noga 5145
Kazimiera Potocka 4924
Adam Przybysz 5037
Kazimierz Rauba 4500
Tomasz Rogowski 4951
Radosław Sujak 4278
Bogdan Śnieżek 5579
Magdalena Wlazło 4227
Wyciagi z protokołów 2840
Kadencja 2014-2018 937
Danuta Cierpisz 2471
Leszek Fijałkowski 5809
Krystian Forster 7946
Piotr Garczyński 3176
Marek Górski 4361
Mariusz Grycan 14668
Ewa Klepczyńska 7731
Katarzyna Kula 3148
Artur Kozakiewicz 3743
Dorota Kwapisiewicz 4927
Robert Narkun 3546
Kazimiera Potocka 11144
Kazimierz Rauba 7008
Tomasz Rogowski 8261
Radosław Sujak 5704
Bartosz Zaborowicz 5019
Kadencja 2018-2023 208
Cierpisz Danuta 183
Fijałkowski Leszek 75
Forster Krystian 65
Garczyński Piotr 135
Górski Marek 58
Grycan Mariusz 58
Klepczyńska Ewa 129
Kozakiewicz Artur 62
Kula Katarzyna 64
Kwapisiewicz Dorota 62
Lipiński Jarosław 218
Myśliwiec Grażyna 112
Potocka Kazimiera 62
Rogowski Tomasz 152
Zaborowicz Bartosz 175
Transmisje obrad 953
Wyniki głosowań 643
Jednostki pomocnicze 10772
Sołectwa 21708
Komitety Osiedlowe 8749
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 56249
Wydziały Urzędu Miasta 23126
Wydział Organizacyjny 8176
Wydział Finansowy 9688
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 8398
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 12033
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 9191
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 11447
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 5330
Straż Miejska 7217
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 4777
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3730
Inspektor Ochrony Danych 168
Regulamin organizacyjny 6766
Schemat organizacyjny 6799
Podział kompetencji 4703
Dane adresowe 6221
Dni i godziny otwarcia 6313
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 4049
Numery kont bankowych 5121
Prawo lokalne 290176
Uchwały Rady od I.2008 230829
Uchwały Rady do XII.2007 56087
Obwieszczenia Rady 49992
Projekty Uchwał Rady 60177
Zarządzenia Burmistrza 203832
Rok 2012 125983
Rok 2011 9474
Rok 2010 5100
Rok 2009 7372
Rok 2008 6846
Rok 2007 4277
Rok 2006 3011
Rok 2005 4598
Rok 2004 4054
Rok 2003 2963
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 25436
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 2511
Interpretacja indywidualna 1335
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 1698
Budżet i Finanse 8535
Budżet Gminy 20025
Sprawozdania z realizacji budżetu 19994
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6779
Kontrole 5025
Plan kontroli 2320
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2021
2012 1203
2013 1710
2014 703
2015 1020
2016 1639
2017 360
Kontrole jednostek podległych 2890
2012 2451
2013 3505
2014 1270
2015 1839
2016 1122
2017 710
Kontrole zewnętrzne 312
2015 1568
2016 1445
2017 947
2018 359
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2433
Komunikaty i ogłoszenia 369456
Przetargi 252227
Archiwalne przetargi 7506
Ogłoszenia o przetargach 130962
Ogłoszenia o wyniku przetargu 99016
Zamówienia publiczne 181699
Do 30.000 euro 221190
Plan zamówień 1090
Wybory 12837
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 1264
Wybory samorządowe 2018 22215
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 5828
Wybory 2015 - Sejm, Senat 10143
Wybory Prezydenckie 2015 16710
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15582
Wybory 2011 - Sejm, Senat 16725
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17502
Wybory Samorządowe 2010 22170
Wybory prezydenckie 2010 12014
Kalendarz wyborczy 1956
Ordynacja wyborcza 2088
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8732
Wybory Samorządowe 2014 33493
Wybory uzupełniające - 2008 12965
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 18674
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4928
Wybory Samorządowe 2006 24619
Prawo wyborcze 2256
Wybory do komitetów osiedlowych 1948
Nabór kandydatów 85790
Ogłoszenia o naborze 169047
Ogłoszenia o naborze do II.2013 131082
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 74756
Regulamin naborów 2959
Oświadczenia majątkowe 162594
Archiwum 1148
Radni Rady Miejskiej 5146
Pracownicy Urzędu Miasta 5299
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 7936
Co i jak załatwić 48727
Współpraca Gminy 6325
Współpraca zagraniczna 2672
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3706
Ochrona środowiska 26646
Karty A 12069
Karty B 10182
Karty E 5780
Obwieszczenia i ogłoszenia 110274
Opłaty za usługi wodne 158
Jednostki organizacyjne Gminy 16061
Rejestr instytucji kultury 1245
Obwieszczenia 249206
Referenda 3987
Referendum 2012 10846
Referendum ogólnokrajowe 2015 8287
Finanse i majątek Gminy 5488
Dług publiczny 3408
Mienie Komunalne 2351
Spółki handlowe 152
Rejestry i ewidencje 7759
Wybory ławników 5856
Zgromadzenia publiczne 2451
Petycje 1872
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 291
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 4034
Zbiorcza informacja o petycjach 902
Informacja publiczna 1540
Udostępnianie informacji publicznej 645
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 423

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5402
O biuletynie 14655
Mapa biuletynu 5095
Strona Podmiotu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim