ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 7713
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 4687
Rejestr zmian 303780
Zespół redakcyjny 14653
Kontakt 10833

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 10361
Wspólnota samorządowa 2525
Podstawy prawne działania samorządu 3035
Zadania Gminy 2706
Stanowienie aktów prawnych 2630
Organy Gminy 15780
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4159
Burmistrz 5722
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 13249
Rada Miejska 18035
Przewodniczący Rady Miejskiej 6972
Komisje Rady Miejskiej 6681
Radni Rady Miejskiej 12786
Dyżury radnych 6042
Protokoły z sesji Rady 14116
Protokoły z posiedzeń Komisji 16968
Informacje o terminach sesji 65985
Interpelacje i zapytania radnych 7443
Kadencja 2014-2018 746
Danuta Cierpisz 522
Leszek Fijałkowski 3236
Krystian Forster 3882
Piotr Garczyński 1621
Marek Górski 2528
Mariusz Grycan 6552
Ewa Klepczyńska 3702
Katarzyna Kula 1842
Artur Kozakiewicz 1866
Dorota Kwapisiewicz 2051
Robert Narkun 2057
Kazimiera Potocka 5475
Kazimierz Rauba 3061
Tomasz Rogowski 4149
Radosław Sujak 3518
Bartosz Zaborowicz 2633
Kadencja 2010-2014 421
Wojciech Dębiński 3630
Krystian Forster 2922
Mariusz Grycan 3685
Ewa Klepczyńska 3353
Robert Maciąg 3773
Grzegorz Magdziak 1085
Tomasz Miechowicz 4923
Grzegorz Noga 3482
Kazimiera Potocka 3415
Adam Przybysz 3447
Kazimierz Rauba 2973
Tomasz Rogowski 3304
Radosław Sujak 2929
Bogdan Śnieżek 3616
Magdalena Wlazło 3105
Wyciagi z protokołów 1800
Jednostki pomocnicze 9571
Sołectwa 16279
Komitety Osiedlowe 7717
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 46409
Wydziały Urzędu Miasta 20004
Wydział Organizacyjny 5896
Wydział Finansowy 7166
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 6099
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 8651
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 6996
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 8201
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 4239
Straż Miejska 5345
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 3541
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 2860
Regulamin organizacyjny 5739
Schemat organizacyjny 6037
Podział kompetencji 4100
Dane adresowe 5423
Dni i godziny otwarcia 4943
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3681
Numery kont bankowych 2421
Prawo lokalne 187597
Uchwały Rady od I.2008 153332
Uchwały Rady do XII.2007 53925
Obwieszczenia Rady 12714
Projekty Uchwał Rady 46631
Zarządzenia Burmistrza 114204
Rok 2012 50638
Rok 2011 8517
Rok 2010 4669
Rok 2009 6973
Rok 2008 6114
Rok 2007 3857
Rok 2006 2720
Rok 2005 4106
Rok 2004 3654
Rok 2003 2693
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 22680
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 1173
Programy gospodarcze 19061
Interpretacja indywidualna 818
Budżet i Finanse 6888
Budżet Gminy 16135
Sprawozdania z realizacji budżetu 16297
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4774
Kontrole 4093
Plan kontroli 1759
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 1811
2012 914
2013 1349
2014 182
2015 340
2016 756
Kontrole jednostek podległych 2708
2012 1815
2013 2662
2014 378
2015 649
2016 321
Kontrole zewnętrzne 63
2015 419
2016 387
2017 149
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 1907
Mienie komunalne 10658
Komunikaty i ogłoszenia 314718
Przetargi 202017
Archiwalne przetargi 6401
Ogłoszenia o przetargach 119242
Ogłoszenia o wyniku przetargu 92196
Zamówienia publiczne 128894
Do 30.000 euro 164149
Wybory 12230
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 3565
Wybory 2015 - Sejm, Senat 7572
Wybory Prezydenckie 2015 13955
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13427
Wybory 2011 - Sejm, Senat 14844
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 16293
Wybory Samorządowe 2010 20681
Wybory prezydenckie 2010 11026
Kalendarz wyborczy 1776
Ordynacja wyborcza 1932
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8037
Wybory Samorządowe 2014 30420
Wybory uzupełniające - 2008 11715
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 7925
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4588
Wybory Samorządowe 2006 23121
Prawo wyborcze 2105
Wybory do komitetów osiedlowych 1701
Nabór kandydatów 78967
Ogłoszenia o naborze 131729
Ogłoszenia o naborze do II.2013 125564
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 71927
Druki do pobrania 4512
Regulamin naborów 2601
Oświadczenia majątkowe 114394
Archiwum 910
Radni Rady Miejskiej 3857
Pracownicy Urzędu Miasta 4089
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 6082
Jak załatwić 17398
Współpraca Gminy 5700
Współpraca zagraniczna 2373
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3236
Ochrona środowiska 18800
Karty A 10863
Karty B 9057
Karty E 5137
Obwieszczenia i ogłoszenia 98605
Jednostki organizacyjne Gminy 12979
Rejestr instytucji kultury 956
Obwieszczenia 218460
Referenda 3567
Referendum 2012 9942
Referendum ogólnokrajowe 2015 7084
Finanse i majątek Gminy 4782
Dług publiczny 2269
Majątek Gminy 1614
Rejestry i ewidencje 6410
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 4322
Zgromadzenia publiczne 1413
Petycje 977
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 152
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 1586
Zbiorcza informacja o petycjach 217
Informacja publiczna 703
Udostępnianie informacji publicznej 300
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 194

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 4755
O biuletynie 12565
Mapa biuletynu 4540
Strona Podmiotu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim