Statystyki - Gmina Krosno Odrzańskie
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8206
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 4998
Rejestr zmian 325399
Zespół redakcyjny 15247
Kontakt 11872

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 11158
Wspólnota samorządowa 2667
Podstawy prawne działania samorządu 3297
Zadania Gminy 2924
Stanowienie aktów prawnych 2812
Organy Gminy 16919
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4450
Burmistrz 6302
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 14055
Rada Miejska 18078
Przewodniczący Rady Miejskiej 7479
Komisje Rady Miejskiej 7177
Radni Rady Miejskiej 14666
Dyżury radnych 7392
Protokoły z sesji Rady 15892
Protokoły z posiedzeń Komisji 19860
Informacje o terminach sesji 73487
Interpelacje i zapytania radnych 7597
Kadencja 2014-2018 835
Danuta Cierpisz 1696
Leszek Fijałkowski 5006
Krystian Forster 6372
Piotr Garczyński 2697
Marek Górski 3790
Mariusz Grycan 11356
Ewa Klepczyńska 6220
Katarzyna Kula 2654
Artur Kozakiewicz 2940
Dorota Kwapisiewicz 3752
Robert Narkun 2840
Kazimiera Potocka 9205
Kazimierz Rauba 5512
Tomasz Rogowski 6841
Radosław Sujak 4817
Bartosz Zaborowicz 4051
Kadencja 2010-2014 474
Wojciech Dębiński 4457
Krystian Forster 3675
Mariusz Grycan 4535
Ewa Klepczyńska 4423
Robert Maciąg 4888
Grzegorz Magdziak 1319
Tomasz Miechowicz 6642
Grzegorz Noga 4497
Kazimiera Potocka 4356
Adam Przybysz 4434
Kazimierz Rauba 4119
Tomasz Rogowski 4483
Radosław Sujak 3860
Bogdan Śnieżek 5027
Magdalena Wlazło 3940
Wyciagi z protokołów 2410
Jednostki pomocnicze 10167
Sołectwa 18615
Komitety Osiedlowe 8354
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 50919
Wydziały Urzędu Miasta 21867
Wydział Organizacyjny 6951
Wydział Finansowy 8208
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 7265
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 10471
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 8013
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 9832
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 4820
Straż Miejska 6313
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 4116
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3328
Regulamin organizacyjny 6405
Schemat organizacyjny 6415
Podział kompetencji 4459
Dane adresowe 5866
Dni i godziny otwarcia 5613
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3884
Numery kont bankowych 3658
Prawo lokalne 235627
Uchwały Rady od I.2008 192348
Uchwały Rady do XII.2007 55428
Obwieszczenia Rady 29852
Projekty Uchwał Rady 54989
Zarządzenia Burmistrza 161683
Rok 2012 88287
Rok 2011 9053
Rok 2010 4991
Rok 2009 7205
Rok 2008 6578
Rok 2007 4108
Rok 2006 2895
Rok 2005 4430
Rok 2004 3957
Rok 2003 2878
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 24355
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 1877
Interpretacja indywidualna 1118
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 768
Budżet i Finanse 7837
Budżet Gminy 18454
Sprawozdania z realizacji budżetu 18761
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5980
Kontrole 4658
Plan kontroli 2047
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 1909
2012 1117
2013 1569
2014 486
2015 795
2016 1335
2017 117
Kontrole jednostek podległych 2809
2012 2213
2013 3153
2014 868
2015 1339
2016 784
2017 225
Kontrole zewnętrzne 210
2015 1089
2016 969
2017 700
2018 117
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2272
Komunikaty i ogłoszenia 344939
Przetargi 228972
Archiwalne przetargi 7030
Ogłoszenia o przetargach 127140
Ogłoszenia o wyniku przetargu 96398
Zamówienia publiczne 157868
Do 30.000 euro 194641
Plan zamówień 476
Wybory 12682
Wybory samorządowe 2018 133
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 5105
Wybory 2015 - Sejm, Senat 9309
Wybory Prezydenckie 2015 15369
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14772
Wybory 2011 - Sejm, Senat 15930
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17044
Wybory Samorządowe 2010 21512
Wybory prezydenckie 2010 11653
Kalendarz wyborczy 1884
Ordynacja wyborcza 2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8476
Wybory Samorządowe 2014 32365
Wybory uzupełniające - 2008 12494
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 8765
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4768
Wybory Samorządowe 2006 24056
Prawo wyborcze 2191
Wybory do komitetów osiedlowych 1836
Nabór kandydatów 82400
Ogłoszenia o naborze 150595
Ogłoszenia o naborze do II.2013 129416
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 73550
Druki do pobrania 4799
Regulamin naborów 2802
Oświadczenia majątkowe 136519
Archiwum 1020
Radni Rady Miejskiej 4770
Pracownicy Urzędu Miasta 4915
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 7172
Co i jak załatwić 28789
Współpraca Gminy 6032
Współpraca zagraniczna 2540
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3507
Ochrona środowiska 22336
Karty A 11643
Karty B 9794
Karty E 5545
Obwieszczenia i ogłoszenia 103765
Jednostki organizacyjne Gminy 14491
Rejestr instytucji kultury 1122
Obwieszczenia 237032
Referenda 3813
Referendum 2012 10531
Referendum ogólnokrajowe 2015 7899
Finanse i majątek Gminy 5193
Dług publiczny 2950
Mienie Komunalne 2017
Spółki handlowe 66
Rejestry i ewidencje 7100
Wybory ławników 5301
Zgromadzenia publiczne 2036
Petycje 1528
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 226
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 2848
Zbiorcza informacja o petycjach 583
Informacja publiczna 1130
Udostępnianie informacji publicznej 512
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 333

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5148
O biuletynie 13859
Mapa biuletynu 4845
Strona Podmiotu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim