ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8297
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 5050
Rejestr zmian 334807
Zespół redakcyjny 15337
Kontakt 12309

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 11360
Wspólnota samorządowa 2698
Podstawy prawne działania samorządu 3318
Zadania Gminy 2955
Stanowienie aktów prawnych 2843
Organy Gminy 17217
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4534
Burmistrz 6456
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 14231
Rada Miejska 18089
Przewodniczący Rady Miejskiej 7579
Komisje Rady Miejskiej 7248
Radni Rady Miejskiej 15461
Dyżury radnych 7512
Protokoły z sesji Rady 16171
Protokoły z posiedzeń Komisji 20109
Informacje o terminach sesji 75050
Interpelacje i zapytania radnych 7626
Kadencja 2014-2018 864
Danuta Cierpisz 1906
Leszek Fijałkowski 5194
Krystian Forster 6685
Piotr Garczyński 2811
Marek Górski 3938
Mariusz Grycan 12088
Ewa Klepczyńska 6590
Katarzyna Kula 2778
Artur Kozakiewicz 3246
Dorota Kwapisiewicz 4048
Robert Narkun 2981
Kazimiera Potocka 9594
Kazimierz Rauba 5824
Tomasz Rogowski 7282
Radosław Sujak 5033
Bartosz Zaborowicz 4300
Kadencja 2010-2014 487
Wojciech Dębiński 4545
Krystian Forster 3785
Mariusz Grycan 4635
Ewa Klepczyńska 4519
Robert Maciąg 5029
Grzegorz Magdziak 1346
Tomasz Miechowicz 6764
Grzegorz Noga 4643
Kazimiera Potocka 4462
Adam Przybysz 4553
Kazimierz Rauba 4200
Tomasz Rogowski 4602
Radosław Sujak 3948
Bogdan Śnieżek 5151
Magdalena Wlazło 4023
Wyciagi z protokołów 2505
Jednostki pomocnicze 10297
Sołectwa 19311
Komitety Osiedlowe 8417
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 52289
Wydziały Urzędu Miasta 22228
Wydział Organizacyjny 7178
Wydział Finansowy 8510
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 7531
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 10842
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 8256
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 10327
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 4927
Straż Miejska 6657
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 4235
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3407
Regulamin organizacyjny 6469
Schemat organizacyjny 6481
Podział kompetencji 4505
Dane adresowe 5945
Dni i godziny otwarcia 5870
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3915
Numery kont bankowych 4163
Prawo lokalne 246951
Uchwały Rady od I.2008 198145
Uchwały Rady do XII.2007 55604
Obwieszczenia Rady 33220
Projekty Uchwał Rady 56503
Zarządzenia Burmistrza 169194
Rok 2012 93855
Rok 2011 9151
Rok 2010 5019
Rok 2009 7239
Rok 2008 6637
Rok 2007 4145
Rok 2006 2921
Rok 2005 4479
Rok 2004 3977
Rok 2003 2899
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 24641
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 2054
Interpretacja indywidualna 1177
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 992
Budżet i Finanse 7958
Budżet Gminy 18786
Sprawozdania z realizacji budżetu 18969
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6105
Kontrole 4737
Plan kontroli 2102
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 1950
2012 1135
2013 1609
2014 540
2015 843
2016 1395
2017 185
Kontrole jednostek podległych 2824
2012 2266
2013 3242
2014 995
2015 1475
2016 860
2017 434
Kontrole zewnętrzne 234
2015 1169
2016 1113
2017 780
2018 191
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2310
Komunikaty i ogłoszenia 351248
Przetargi 234639
Archiwalne przetargi 7142
Ogłoszenia o przetargach 127993
Ogłoszenia o wyniku przetargu 97148
Zamówienia publiczne 164415
Do 30.000 euro 201310
Plan zamówień 593
Wybory 12748
Wybory samorządowe 2018 17482
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 5298
Wybory 2015 - Sejm, Senat 9524
Wybory Prezydenckie 2015 15790
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14943
Wybory 2011 - Sejm, Senat 16148
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 17122
Wybory Samorządowe 2010 21710
Wybory prezydenckie 2010 11717
Kalendarz wyborczy 1901
Ordynacja wyborcza 2039
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8540
Wybory Samorządowe 2014 32765
Wybory uzupełniające - 2008 12582
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 17632
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4804
Wybory Samorządowe 2006 24228
Prawo wyborcze 2209
Wybory do komitetów osiedlowych 1864
Nabór kandydatów 83087
Ogłoszenia o naborze 155156
Ogłoszenia o naborze do II.2013 129769
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 73885
Druki do pobrania 4873
Regulamin naborów 2823
Oświadczenia majątkowe 143523
Archiwum 1039
Radni Rady Miejskiej 4878
Pracownicy Urzędu Miasta 4991
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 7379
Co i jak załatwić 34192
Współpraca Gminy 6099
Współpraca zagraniczna 2574
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3546
Ochrona środowiska 23410
Karty A 11768
Karty B 9870
Karty E 5605
Obwieszczenia i ogłoszenia 105578
Jednostki organizacyjne Gminy 14934
Rejestr instytucji kultury 1157
Obwieszczenia 240264
Referenda 3851
Referendum 2012 10602
Referendum ogólnokrajowe 2015 7969
Finanse i majątek Gminy 5250
Dług publiczny 3019
Mienie Komunalne 2079
Spółki handlowe 87
Rejestry i ewidencje 7300
Wybory ławników 5433
Zgromadzenia publiczne 2131
Petycje 1615
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 234
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 3146
Zbiorcza informacja o petycjach 670
Informacja publiczna 1217
Udostępnianie informacji publicznej 552
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 350

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5229
O biuletynie 14203
Mapa biuletynu 4904
Strona Podmiotu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim