ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostęp do informacji publicznej 8108
Skrzynka Podawcza UM 0
Statystyki 4936
Rejestr zmian 320267
Zespół redakcyjny 15159
Kontakt 11540

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organizacja działania samorządu 10949
Wspólnota samorządowa 2642
Podstawy prawne działania samorządu 3262
Zadania Gminy 2889
Stanowienie aktów prawnych 2775
Organy Gminy 16622
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim 4390
Burmistrz 6141
Statut Gminy Krosno Odrzańskie 13871
Rada Miejska 18067
Przewodniczący Rady Miejskiej 7366
Komisje Rady Miejskiej 7059
Radni Rady Miejskiej 14152
Dyżury radnych 7086
Protokoły z sesji Rady 15465
Protokoły z posiedzeń Komisji 19140
Informacje o terminach sesji 71646
Interpelacje i zapytania radnych 7559
Kadencja 2014-2018 813
Danuta Cierpisz 1326
Leszek Fijałkowski 4625
Krystian Forster 5801
Piotr Garczyński 2443
Marek Górski 3345
Mariusz Grycan 10220
Ewa Klepczyńska 5661
Katarzyna Kula 2483
Artur Kozakiewicz 2685
Dorota Kwapisiewicz 3380
Robert Narkun 2652
Kazimiera Potocka 8470
Kazimierz Rauba 4923
Tomasz Rogowski 6253
Radosław Sujak 4477
Bartosz Zaborowicz 3696
Kadencja 2010-2014 462
Wojciech Dębiński 4289
Krystian Forster 3483
Mariusz Grycan 4361
Ewa Klepczyńska 4202
Robert Maciąg 4662
Grzegorz Magdziak 1276
Tomasz Miechowicz 6332
Grzegorz Noga 4283
Kazimiera Potocka 4158
Adam Przybysz 4243
Kazimierz Rauba 3902
Tomasz Rogowski 4284
Radosław Sujak 3677
Bogdan Śnieżek 4731
Magdalena Wlazło 3761
Wyciagi z protokołów 2298
Jednostki pomocnicze 10000
Sołectwa 18017
Komitety Osiedlowe 8219
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 49703
Wydziały Urzędu Miasta 21545
Wydział Organizacyjny 6705
Wydział Finansowy 7972
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 6996
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 10043
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 7777
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 9333
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 4714
Straż Miejska 6119
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 3996
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3245
Regulamin organizacyjny 6258
Schemat organizacyjny 6346
Podział kompetencji 4397
Dane adresowe 5756
Dni i godziny otwarcia 5455
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 3850
Numery kont bankowych 3295
Prawo lokalne 223163
Uchwały Rady od I.2008 182217
Uchwały Rady do XII.2007 55157
Obwieszczenia Rady 23549
Projekty Uchwał Rady 53291
Zarządzenia Burmistrza 150192
Rok 2012 77273
Rok 2011 8980
Rok 2010 4965
Rok 2009 7181
Rok 2008 6534
Rok 2007 4059
Rok 2006 2866
Rok 2005 4384
Rok 2004 3925
Rok 2003 2856
Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych 24049
wykaz udzielonej pomocy publiczej - pomoc de minimis 1661
Interpretacja indywidualna 1078
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 542
Budżet i Finanse 7650
Budżet Gminy 18043
Sprawozdania z realizacji budżetu 18301
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5736
Kontrole 4533
Plan kontroli 2008
Kontrole wewnętrzne Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 1896
2012 1087
2013 1527
2014 410
2015 697
2016 1217
2017 82
Kontrole jednostek podległych 2790
2012 2156
2013 3080
2014 767
2015 1209
2016 680
2017 133
Kontrole zewnętrzne 167
2015 968
2016 830
2017 505
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli 2230
Komunikaty i ogłoszenia 337440
Przetargi 221624
Archiwalne przetargi 6851
Ogłoszenia o przetargach 125283
Ogłoszenia o wyniku przetargu 95089
Zamówienia publiczne 150069
Do 30.000 euro 185587
Plan zamówień 312
Wybory 12593
Wybory samorządowe 2018 53
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 4803
Wybory 2015 - Sejm, Senat 9034
Wybory Prezydenckie 2015 15050
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14542
Wybory 2011 - Sejm, Senat 15755
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 16922
Wybory Samorządowe 2010 21368
Wybory prezydenckie 2010 11579
Kalendarz wyborczy 1869
Ordynacja wyborcza 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 8425
Wybory Samorządowe 2014 31966
Wybory uzupełniające - 2008 12358
Druki do pobrania: Lista Poparcia, Zgłoszenie Radnych, Zgoda Radnego na kandydowanie 8434
Wybory 2007 - Sejm, Senat 4746
Wybory Samorządowe 2006 23904
Prawo wyborcze 2176
Wybory do komitetów osiedlowych 1816
Nabór kandydatów 81537
Ogłoszenia o naborze 145850
Ogłoszenia o naborze do II.2013 128896
Ogłoszenia o wynikach do II.2013 73232
Druki do pobrania 4709
Regulamin naborów 2769
Oświadczenia majątkowe 129938
Archiwum 992
Radni Rady Miejskiej 4642
Pracownicy Urzędu Miasta 4776
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 6998
Co i jak załatwić 24485
Współpraca Gminy 5957
Współpraca zagraniczna 2507
Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin 3457
Ochrona środowiska 21512
Karty A 11509
Karty B 9700
Karty E 5468
Obwieszczenia i ogłoszenia 102985
Jednostki organizacyjne Gminy 14142
Rejestr instytucji kultury 1091
Obwieszczenia 233087
Referenda 3766
Referendum 2012 10473
Referendum ogólnokrajowe 2015 7789
Finanse i majątek Gminy 5099
Dług publiczny 2787
Mienie Komunalne 1903
Spółki handlowe 40
Rejestry i ewidencje 6971
Wybory ławników 5150
Zgromadzenia publiczne 1900
Petycje 1382
Złożone do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 209
Złożone do Burmistrza Krosna Odrzańskiego 2583
Zbiorcza informacja o petycjach 461
Informacja publiczna 1030
Udostępnianie informacji publicznej 463
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 305

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 5084
O biuletynie 13578
Mapa biuletynu 4777
Strona Podmiotu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim