Strona główna - Gmina Krosno Odrzańskie
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie sieci elektroenergetycznej –linii kablowej SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej kompaktowej przewidzianych do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 57/4, 301/4, 302/1, 302/8, 434, 441, 468, 470 w miejscowości Marcinowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-14 11:12:03

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby poprowadzenia oceny oddziaływania, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-06 13:51:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-08-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Sobolewska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-06 13:51:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 13:53:08
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 13:53:08
Artykuł był wyświetlony: 66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. zawiadomienia w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 operatora sieci Play obejmująca posadowienie wieży o wysokości 62 m z instalacja systemu antenowego oraz posadowienie urządzeń zasilająco-sterujących posadowionych u podstawy wieży, przyłącza energetycznego i ogrodzenia terenu wieży przewidzianych do realizacji na części działki geodezyjnie oznaczonej numerem 562/13 w miejscowości Radnica, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-03 11:08:45

Informacja z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za II kwartał 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-31 11:24:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Korman Data wytworzenia informacji: 2018-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Korman Data wprowadzenia do BIP 2018-07-31 11:24:21
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-07-31 11:30:32
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 11:30:32
Artykuł był wyświetlony: 87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 47/2018 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-27 13:44:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-27 13:44:18
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-07-27 13:46:50
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-07-27 13:46:50
Artykuł był wyświetlony: 795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Wymianie sieci wodociągowej z rur azbestowych na PE HD na odcinku ok. 1300 m wraz z wymianą przyłączy wodociągowych do granic poszczególnych nieruchomości przewidzianych do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 130/1 w miejscowości Chyże oraz 804 w miejscowości Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-20 12:20:48

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-18 13:32:27

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz.650 i poz. 723), uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014, poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2189).
Termin składania ofert upłynął w dniu 16.07.2018 r., o godzinie 16.30.
We wskazanym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego konkurs zostaje unieważniony, z uwagi na brak ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-07-18 13:32:27
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 13:33:35
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 13:33:35
Artykuł był wyświetlony: 1227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-16 14:36:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 14:36:06
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 14:36:54
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-07-16 14:36:54
Artykuł był wyświetlony: 113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-16 14:33:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Pobiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pobiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 14:33:43
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 14:34:32
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-07-16 14:34:32
Artykuł był wyświetlony: 112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu