ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Klubie Dziecięcym „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 604.3 KiB)
 • Zał_1_11 (ZIP, 2.8 MiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 204.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.6 KiB)
 • Zał_1 Druk Oferty - zmiana (ZIP, 96 KiB)
 • Zał_8 Formularze cenowe - zmiana (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty cz_1 (PDF, 304.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty cz_2 (PDF, 545.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty cz_3 (PDF, 314.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu cz_4 (PDF, 224.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 54.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 653.6 KiB)
 • Zał_1_9 (ZIP, 539.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” z programu RPO Lubuskie 2020 Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 584.1 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 739.9 KiB)
 • Zał_11 Dokumentacja Projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar Robót (ZIP, 302.9 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 294.5 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w zakresie zabezpieczeń przeciwwilgociowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 189.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 63 KiB)
 • SIWZ + załączniki (PDF, 562.8 KiB)
 • Zał_6 Wzór umowy (PDF, 452.4 KiB)
 • Zał_7 Pozwolenie na realizację inwestycji (PDF, 5.3 MiB)
 • Zał_7 Przedmiar robót (PDF, 749.9 KiB)
 • Zał_7 Dokumentacja techniczna (PDF, 24.3 MiB)
 • Zał_7 Specyfikacje Techniczne (PDF, 574.7 KiB)
 • Załączniki_1_9 (DOCX, 186 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 25 czerwca 2019 r. (PDF, 945.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26 czerwca 2019 r. (PDF, 200.8 KiB)
 • Przedmiar robót - Aktualizacja z dnia 26 czerwca 2019 r. (PDF, 441.3 KiB)
 • STWIOR dla Robót opisanych w Tomie I Remont nawierzchni (PDF, 1.7 MiB)
 • Tom 1 Remont Nawierzchni - Odwodnienie (PDF, 12.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 275.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 674.9 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach Budżetu Obywatelskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 564.4 KiB)
 • Zał_1_9 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 334.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty cz_1 (PDF, 334.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty cz_2 (PDF, 334.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty cz_3 (PDF, 304.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu cz_4 (PDF, 234.5 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja części pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 na Klub Dziecięcy „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 576.3 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 226.9 KiB)
 • Zał_11 Dokumentacja Projektowa (ZIP, 22.2 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar Robót (ZIP, 240.2 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje Techniczne (ZIP, 315.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Etap 2”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 572.5 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 700.1 KiB)
 • Zał_11 Projekt budowalny (ZIP, 22.8 MiB)
 • Zał_12 Kosztorys ofertowy - Przedmiar Robót (ZIP, 140.7 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje Techniczne (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał_14 Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.1 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert (PDF, 465.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 53.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 374.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” . Część I - wyposażenie sal i gabinetów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 611.9 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 21.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 354.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 595.7 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 958.9 KiB)
 • Zał_11 Dokumentacja Techniczna (ZIP, 26.8 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar Robót (ZIP, 246.4 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje Techniczne (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 314.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 505.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” . Część II - wyposażenie w sprzęt elektroniczny, RTV i AGD
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 598 KiB)
 • Zał_1_9 (ZIP, 261.4 KiB)
 • Zał_1_9_ Logotypy (ZIP, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 575.1 KiB)
 • CPU Benchmarks (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 59.5 KiB)
 • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (PDF, 825.7 KiB)
 • Zał_3_8_10 zmiana (ZIP, 315.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 334.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 665.1 KiB)
 • Zamiana Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 314.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji