ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Szczegóły informacji

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie

Finansowanie: brak

Nr UZP: 506804-2012

Termin składania ofert / wniosków: 2012-12-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2012-12-19 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2012-12-12 przez Ryszard Słupski

Treść:

 
___________________________________________________
 
  
Krosno Odrzańskie, 2012-12-31
 
IR.II.271.2.2012
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 us.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z dnia 8 czerwca 2010 r. ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:
 
Wykonanie projektu – budowlano wykonawczego termomodernizacji budynków
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
1. Zamawiający:
 
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa nr 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
telefon: 68-383-5017; faks: 68-383-51-22; e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl
 
2. Ogłoszenie o zamówieniu:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.12.2012r. pod numerem: 506804-2012, na stronie internetowej zamawiającego BIP/przetargi oraz tablicy ogłoszeń w budynku „B” Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania: 86 100 zł brutto
 
4. Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania ofert:
 
Nr oferty
NAZWA OFERENTA
CENA OFERTY (brutto)
Liczba Punktów
1
ARCHIMA
Pracownia Projektowa, Marcin Skowroński
Ul. Wiśniowa 11, 55-080 Smolec
84.870,00
28,22
2
Matyja i Ritter Architekt i Inżynier Budownictwa sp. partnerska
Ul. Wieruszkowska 12/16 nr lok 203
86.100,00
27,76
3
„AM+” Biuro Projektów architekt Anna Michno
Ul. Browarna 1, 58-400 Kamienna Góra
61.106,40
39,11
4
Roman Tomecki
ARCHITEKCI
Ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa
115.500,00
20,69
5
Kompleksowa Obsługa Budowlana
„INŻ.-BUD”
Os. Piastowski 27, 78-600 Wałcz
65.928,00
36,25
6
„PIO- SAN”
Pracownia Projektowa i Usługi Remontowo – Budowlane mgr inż. Ćwiek Piotr
Ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
54.120,00
44,16
7
SOLARSYSTEM s.c.
Łapa M., Olesek W., Skorut- Nawara E.
Ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice
65.190,00
36,66
8
QUATTRO
Ul. Brandstatlera 4, 61-659 Poznań
46.500,00
51,40
9
PRO EKO DOM
Firma Projektowo – Wykonawcza
Niećko Joanna
Ul. Św. Jana 9A, 59-900 Zgorzelec
30.000,00
79,67
10
B.S.P.B. ARCHITEKTOR
Ul. Szczurkiewiczów 11, 60-184 Poznań
95.940,00
24,91
11
FILAR
Studio Projektu Budowlanego
Ul. Okrzei 14, 64-920 Piła
33.702,00
70,92
 
12
Pracownia Projektowa „ARTA”
Arch. Tadeusz Kaszuba
Ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Góra
44.895,00
53,24
13
Studio projektowo – kosztorysowe
PROJEKTIK
Al. Zdob. Pom. 72b/19, 78-600 Wałcz
23.900,00
100,00
14
Isba Grupa Projektowa
Ul. Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
47.970,00
49,82
15
Biuro Obsługi Inwestycji
BGWprojekt
budownictwo – geodezja – wycena nieruchomości
pl. BP Wilhelma Pluty 6/2, 66-100 Sulechów
59.500,00
40,17
16
PROJEKTOWANIE
Mgr inż. Grażyna Kowalik
Ul. Dąbrowskiego 40/2, 65-021 Zielona Góra
115.128,00
20,76
17
MAX Biuro projektów i doradztwa technicznego
Błażej Błoch
Ul. Energetyków 7, 65- 729 Zielona Góra
80.000,00
29,88
18
K2 Biuro Architektoniczne
Kamiński, Kamińska, Kurkowski s.c.
Ul. Żwirowa 39, 66-400 Gorzów Wlkp.
44.280,00
53,97
19
Pracownia Projektowa FORMAT
Michał Sandecki
Ul. Prosta 51a/3, 65-783 Zielona Góra
162.360,00
14,72
20
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
„ARCH-STUDIO”
Arch. Maria Gajda- Kucharz
Ul. Kołłątaja 11 l. 63, 45-064 Opole
79.950,00
29,89
21
RYMES sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 2/2, 10-351 Olsztyn
74.000,00
32,30
22
Solarpol Polskie Centrum Energii Odnawialnej
Zagumnie 49, 32-440 Sułkowice
62.730,00
38,10
23
Ae fusion Studio sp. z o.o.
Ul. Św. Tomasza 20/7, 31-020 Kraków
148.830,00
16,06
24
ABK- PROJEKT
Ul. K. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra
47.970,00
49,82
25
Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień
Ul. Bławatna 22, 27-400 Ostrowiec Św.
26.814,00
89,13
26
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII ŚRODOWISKA S.C.
Agnieszka Cena- Sorko, Jerzy Żurawski
Ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław
64.673,40
36,95
27
„ARCHIT” Pracownia projektowa arch. Wiesława Klim
Ul. Reja 3/2, 65-076 Zielona Góra
93.000,00
25,70
28
Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze Budownictwa „ŚWIEBUD”
Marcin Wojewódka
Ul. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin
58.917,00
40,57
 
 
5. Wybór ofert:
 
 1. Wybrano ofertę nr 13 złożoną przez:
 
Studio projektowo – kosztorysowe, PROJEKTIK, Al. Zdob. Wału Pom. 72b/19, 78-600 Wałcz
 
b) cena wybranej oferty:
23.900,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset 00/100 złotych)
 
 1. uzasadnienie:
 
Na ogłoszone postępowanie przetargowe wpłynęły 28 ofert. Cena oferty Nr 13 jest ceną najniższą, spełnia wymagania Zamawiającego. Firma złożyła odpowiednie wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty i otrzymała największą liczbę punktów.
 
 
BURMISTRZ
Marek Cebula
 
 
 
 
Krosno Odrzańskie, 2012.12.18
 
IR.II.271.2.2012
 
Wyjaśnienia do przetargu
 
Na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim"
 
 1. Czy posiadacie Państwo opracowaną przez konstruktora opinię techniczną budynków oraz czy została ona sporządzona z uwzględnieniem badań mykologicznych ?
W przypadku jeśli nie dysponujecie Państwo oceną techniczną budynku, to konieczne będzie jej wykonanie, oraz prawdopodobnie na jej podstawie wykonanie dodatkowych badań mykologicznych.
Ad.1. Nie, Zamawiający nie posiada żadnej opinii technicznej dotyczącej obu budynków.
W ramach termomodernizacji, częścią składową dokumentacji będzie wykonanie opinii
technicznej konstrukcji budynków. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania
badań mikologicznych zostaną one opracowane na podstawie oddzielnego zlecenia.

 
 1. Czy w zakresie inwentaryzacji jest przewidziane wykonanie dokładnej inwentaryzacji kondygnacji piwnic, poddasza, więźby dachowej, detali więźby itp?
Ad.2 Tak. Należy wykonać dokładną inwentaryzację budynków. Będzie ona niezbędna
dla prawidłowego zaprojektowania kanałów wentylacyjnych.

 
 1. Czy w ramach planowanych robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków są przewidziane roboty dachowe, wzmocnienie więźby, ew. wymiana elementów więźby, przełożenie poszycia itp. ?
Ad. 3 Nie, zamawiający nie przewiduje obecnie wzmocnienia więźby dachowej lub wymiany
jej elementów. Decyzja o ewentualnych zmianach w konstrukcji więźby będzie zawarta
w opinii technicznej o której mowa w Pytaniu Nr 1. Zakres robót dachowych związanych
z termomodernizacją określi audyt energetyczny.

 
 1. Czy przestrzeń poddasza jest użytkowa? Czy jest ona zaizolowana termicznie, czy należy przewidzieć w projekcie jej uzupełnienie? Jeśli tak to, czy termoizolacja będzie planowana w płaszczyźnie krokwi czy podłogi kondygnacji poddasza?
Ad.4. Oba budynki posiadają poddasze użytkowe i wymagają uzupełnienia izolacji termicznej. O sposobie jej wykonania zadecyduje projektant na etapie inwentaryzacji i audytu.

 
 1. W zapytaniu przetargowym brak informacji o konieczności wykonania badań stratygraficznych warstw malarskich celem określenia oryginalnej kolorystyki budynku.
Ad.5. Wykonawca powinien w ofercie przewidzieć wykonanie powyższych badań stratygraficznych.

 
 1. Zasadniczo przy projektach termomodernizacji nie jest wymagana mapa do celów projektowych. W tym przypadku w opracowaniu projektowym należy uwzględnić wykonanie opaski przy budynkach administracyjnych. Czy w związku z tym- Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego- będzie wymagał w tym projekcie termomodernizacji- mapy do celów projektowych czy wystarczy- standardowa w takich przypadkach- mapa sytuacyjno-wysokościowa ?
Ad. 6. Zamawiający uważa że zakres prac związanych z projektem będzie wymagał pozwolenia na budowę, gdyż będzie ingerował również w konstrukcję budynków. W związku z tym koniecznym będzie wykonanie map do celów projektowych.

 
 1. Skąd budynki są zasilane w ciepło (moc źródła, paliwo, parametry)? Czy zamawiający przewiduje wymianę źródła ciepła?
Ad. 7. Budynki Urzędu miasta są zasilane z własnej kotłowni gazowej zainstalowanej w
piwnicy budynku „B”. w kotłowni zamontowano kocioł gazowy VITOPEX 100 (typ
PV1) o mocy 225 kW z regulatorem Vitotronic 100 (typ GC1). Zamawiający nie
przewiduje wymiany źródła ciepła.

 
 1. Jaki jest zakres zamówienia obejmujący „opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej systemu klimatyzacji dla obu budynków wraz z projektem zasilania”; czy przedmiotowy „system klimatyzacji” obejmuje schładzanie i ogrzewanie oraz wentylację pomieszczeń w budynkach czy ograniczony jest jedynie do schładzania lub schładzania i ogrzewania
Ad.8 Zamawiający przewiduje dla systemu klimatyzacji jedynie funkcję schładzania.

 
 1. Znaczna część istniejących pomieszczeń w budynkach nie jest wentylowana; czy zakres zamówienia obejmuje wentylację pomieszczeń; jeżeli tak to jaki system wentylacji należy zaprojektować (wentylacja grawitacyjna, mechaniczna); czy w wymienianych oknach należy przewidzieć zamontowanie nawiewników.
Ad. 9 W obu budynkach należy zaprojektować wentylację pomieszczeń. Zamawiający przewiduje system wentylacji grawitacyjnej i dopuszcza wentylacje mechaniczna w przypadkach braku możliwości zastosowania systemu grawitacyjnego. Przewidujemy zastosowania nawiewników w oknach, chyba, że audyt wykaże brak koniczności ich zamontowania.

 
 1. Ściany zewnętrzne jednego z budynków są ocieplone kilkucentymetrową warstwą styropianu oraz tynkiem pokrytym częściowo od strony północnej pleśnią; czy Zamawiający dopuszcza zerwanie istniejącego docieplenia., czy bezwzględnie należy je zachować.
Ad. 10. Tak Zamawiający dopuszcza zerwanie istniejących dociepleń budynku A.
 
 1. W ramach termomodernizacji budynków należy ocieplić strop/stropodach nad górną kondygnacją użytkową; czy zakres zamówienia obejmuje ekspertyzę n.t. stanu technicznego przedmiotowego stropu/stropodachu oraz szczegółowy projekt wykonawczy remontu uszkodzonej konstrukcji
Ad.11. Tak. Opinia techniczna będzie wymagana.

 
Przewodniczący komisji przetargowej
Ryszard Słupski
 
 
Krosno Odrzańskie, 2012.12.17
 
IR.II.271.2.2012
 
 
Wyjaśnienia do przetargu
 
Na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim"
 
 1. Czy w budynkach znajdują się siedliska gatunków ptactwa objętych ochroną prawną. Jeżeli tak to czy Zamawiający posiada ekspertyzę ornitologiczną w/w siedlisk?
Ad. 1. Nie, w budynkach nie ma siedlisk gatunków ptactwa objętych ochroną prawną.
 
 
 1. W formularzu oferty wprowadza się następujące zmiany:
Jest:
 
6) Oferujemy wykonanie usługi: do 30.06.2013r
 
Powinno być:
 
6) Oferujemy wykonanie usługi: do 25.06.2013r
 
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski
 
 
 
 
Krosno Odrzańskie, 2012.12.14
 
IR.II.271.2.2012
 
Wyjaśnienia do przetargu
 
Na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim"
 
 1. Czy uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wlicza się w termin wykonania przedmiotu umowy?
 
Ad. 1. Tak
 
 1. Czy Zamawiający posiada plan miejscowy, decyzję celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję środowiskową? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej. Jeżeli nic, to czy Wykonawca powinien uzyskać decyzje we własnym zakresie.
 
Ad.2 . Nie zamawiający nie posiada Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego na teren w którym znajdują się budynki Administracyjne Urzędu miasta. Nie posiada decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji środowiskowej. Uzyskanie decyzji przez wykonawcę jest w zakresie przetargu.
 
 1. Prosimy o podanie numerów wszystkich działek na których ma być realizowane inwestycja.
 
Ad. 3. Inwestycja będzie realizowana na działce Nr 1062 w miejscowości Krosno Odrzańskie, Obręb ewidencyjny 0001-1, powiat krośnieński, woj., Lubuskie
 
 1. Czy Zamawiający posiada program funkcjonalno-użytkowy? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie go na stronie internetowej. Tężeli nie - prosimy o określenie podstawowych, założeń programowych.
 
Ad. 4 Zamawiający nie posiada programu funkcjonalno użytkowego. Program funkcjonalno - użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zamawiający zobowiązany jest posiadać program funkcjonalno - użytkowy zawsze gdy zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot zamówienia łącznie obejmuje:
 
 • sporządzenie projektów (budowlanego, wykonawczego),
 • uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego + uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 
Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja i wykonanie projektu termomodernizacji obiektów administracyjnych. Zakres prac projektowych (wytycznych do projektowania) wskaże audyt energetyczny, stanowiący część przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zmiany istniejących funkcji i walorów użytkowych istniejących budynków.
 
 1. Czy w wycenie należy uwzględnić konieczność wykonania inwentaryzacji instalacji sanitarnych i elektrycznych?
 
Ad. 5. Nie
 
 1. Czy Zamawiający posiada ważne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej zjazdu na przedmiotową działkę? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.
 
Ad. 6. Nie. Wszelkie media są dostarczane na podstawie zawartych umów przy istniejących podłączeniach. Zjazd istniejący, nie wymaga uzgodnień.
 
 1. Czy podczas prac projektowych konieczne będzie uzgadnianie naszego zakresu prac(rozwiązań, detali) projektowych z innym biurem, lub instytucją sporządzającą inną część projektu, które mogą mieć ze sobą połączenie?
 
Ad. 7. Nie. Zamawiający nie zlecał żadnych prac projektowych powiązanych z przedmiotem zamówienia.
 
 1. Czy Zamawiający ma wymagania w stosunku do rozwiązań technicznych, standardu urządzeń oraz materiałów wykorzystanych w przedmiotowej inwestycji?
 
Ad.8 Nie. To audyt energetyczny ma wskazać jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze dla zamawiającego.
 
 1. Czy Zamawiający będzie korzystał z dofinansowania ze środków Unijnych? I czy w związku z tym będzie konieczne wykonanie jakichś wcześniejszych danych związanych bezpośrednio z tymi dofinansowaniem. Proszę podać z jakiego programu będzie Zamawiający korzystał.
 
Ad.9. Tak, Zamawiający zamierza skorzystać z dofinansowania ze środków UE. Na tym etapie nie możemy wskazać z jakiego programu i jakie będą stawiane wymagania w tym programie.
 
 1. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie dwustronnego zasilania w energię elektryczną lub agregat prądotwórczy (wskazać jakie odbiorniki wymagają zasilania rezerwowego)?
 
Ad. 10. Nie
 
 1. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ogrzewanych wpustów dachowych, rynien czy rur spustowych?
 
Ad. 11. Nie
 1. Czy budynki są wpisane do rejestru zabytków?
 
Ad. Nie. Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, ale znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków i Strefie Ochrony Konserwatorskiej. Budynki podlegają uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 
 1. Czy zamawiający posiada opinię konserwatorską dla planowanego zamierzenia?
 
Ad. 13. Nie
 
 1. Czy teren na którym znajdują się budynki jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
 
Ad. 14. Patrz Ad. 2
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski
 
  
 
 
Krosno Odrzańskie 2012.12.12
IR.II.271.2.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
Numer ogłoszenia w BZP: 506804 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie , ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krosnoodrzanskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Instytucja urzędu składa się z kompleksu dwóch budynków administracyjnych położonych przy ul. Parkowej: Budynek A o funkcji administracyjnej. Objęty jest ewidencją konserwatorską. Datowany na początek XX wieku. Zbudowany z cegły i otynkowany. Na elewacji frontowej znajdują się okna wieloszprosowe i okna połaciowe. Charakterystycznym elementem jest zadaszone wejście do budynku oraz wieża na elewacji tylnej z attyką. Budynek trzykondygnacyjny, wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta. Przykryty dachem wielospadowym. Szacunkowa powierzchnia budynku A - 751 m2 Budynek B o funkcji administracyjnej .Objęty jest ewidencją konserwatorską. Datowany na początek XX wieku. Zbudowany z cegły i otynkowany. Na elewacji frontowej znajduje się nowa stolarka okienna, dwu, cztero i sześciokwaterowa oraz lukarny zwieńczone ozdobnym szczytem i łukowe lukarny. Charakterystycznym elementem jest ganek wejściowy na filarach. Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony na planie zbliżonym do litery L. Przykryty dachem wielospadowym, krytym ceramiczną dachówką karpiówką. Szacunkowa powierzchnia budynku B - 1050m2 Zamawiający jest w posiadaniu szczątkowej inwentaryzacji budowlanej obu budynków. Rzuty i obu budynków znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego stanowią załącznik do SIWZ wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą przedmiot zamówienia. 1.Zakres prac obejmuje: Wykonanie Inwentaryzacji budowlanej budynku A i budynku B (rzuty poziome, przekroje, elewacje, powierzchnie, kubatura budynków); Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Sporządzenie audytu energetycznego budynków A oraz budynku B Urzędu Miasta w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zakresu i form audytu energetycznego (Dz. U. Nr 43 poz.346); opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie, która musi być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej systemu klimatyzacji dla obu budynków wraz z projektem zasilania; wykonanie wizualizacji wszystkich elewacji obu budynków oraz przygotowanie projektu kolorystyki tych budynków. Wykonawca przedstawienia Zamawiającemu co najmniej 4 propozycje wizualizacji kolorystyki budynku do akceptacji, 2.W opracowaniu projektowym należy uwzględnić między innymi: Historyczny charakter budynków i uzgodnienia z konserwatorem zabytków; wymianę istniejącej stolarki w wymaganych miejscach; wykonanie opaski przy budynkach administracyjnych; ocieplenie poddasza oraz ścian zewnętrznych; sprawdzenie doboru grzejników i ewentualne przeprojektowanie instalacji c.o. w budynku administracyjnym B sprawdzenie warunków zasilania i ewentualne przeprojektowanie instalacji pod potrzeby klimatyzacji; wykonanie wszelkich innych niezbędnych prac projektowych towarzyszących, wynikających z założeń zawartych w wykonanym i zatwierdzonym audycie energetycznym Wykaz dokumentacji wchodzącej w skład wymaganych opracowań dla każdego budynku administracyjnego w n/w zakresie: wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy budynku A i B - w 5 egz., informacja dotycząca planu BIOZ - w 2 egz., specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w 2 egz., kosztorysy inwestorskie - w 2 egz., przedmiary robót - w 2 egz., zbiorcze zestawienie kosztów - w 2 egz., prawomocna decyzja pozwolenia na budowę w jednym egzemplarzu oraz komplet powyższej dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD z kosztorysami inwestorskimi - w 2 egz. komplet powyższej dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD bez kosztorysów inwestorskich - w 2 egz. Komplety dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej należy dostarczyć w postaci plików (PDF). Pisemne zobowiązanie Wykonawcy o trzykrotnej aktualizację kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej, którą należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia. Wszystkie materiały do projektowania jednostka projektująca uzyska we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2010r Nr 243 poz.1623 ze zm), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r Nr 120 poz. 1133 ze zm), Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012, poz. 462); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r Nr 130 poz. 1389 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.). Innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno - budowlanych, Polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; Prace składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, przepisami prawa i uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu. 4.Wszystkie materiały do projektowania jednostka projektująca uzyska we własnym zakresie. 5.Rękojmia z tytułu wad przedmiotu umowy winna wynosić 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 6.Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, przepisami prawa i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac projektowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówieniem wykonanym należycie tj. prac projektowych termomodernizacji budynku
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym minimum: a.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej, b.1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c.1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych wpisanymi na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
Dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień każdej z zawartych umów niezależnie w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj.: - z powodu przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione. - z powodu wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, - w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.krosnoodrzanskie.pl/bip/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, Budynek A, Biuro Obsługi Interesanta..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
BURMISTRZ
 
Marek Cebula

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-12 14:38:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-12 14:54:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-12 08:23:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony