ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2017-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 283.9 KiB)
 • Załączniki 1-9 (RAR, 245.4 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 585.6 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu przesłane do Biuletynu UE (PDF, 105.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu w zamieszczone w Biuletynie UE (PDF, 68 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2017-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.9 KiB)
 • SIWZ - TOM I INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW (IDW) (DOCX, 159.9 KiB)
 • SIWZ - TOM II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (DOCX, 60 KiB)
 • SIWZ - TOM III A PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (DOCX, 49.9 MiB)
 • SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 538.4 KiB)
 • espd-request.xml (XML, 84.5 KiB)
 • Załączniki - 1 - 11 (ZIP, 13.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na e-usługi (PDF, 73.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy e-usługi Krosno 4 maja 2017 v. 1002 RN (PDF, 246.7 KiB)
 • TOM II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - modyfikacja z 4 maja 2017 (PDF, 363.5 KiB)
 • TOM II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - modyfikacja z 9 maja 2017 (DOCX, 60.2 KiB)
 • odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcy_euslugi_Krosno_4_maja_2017_v._1002_RN (DOCX, 41.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie omyłki (PDF, 71.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert 26 maja 2017 (PDF, 73.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert 2 czerwca 2017 (PDF, 72.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy (PDF, 325.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawcy (PDF, 198.2 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 366.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 673 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2017-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-24 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Przebudowa drogi Gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże-Gostchorze" w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 731.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.5 KiB)
 • Załączniki 1-13 (RAR, 8.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 304.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 525.6 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2017-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-01 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Przebudowa drogi Gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże-Gostchorze" w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 395.5 KiB)
 • Załączniki 1_13 (RAR, 8.2 MiB)
 • wyjaśnienia do siwz (PDF, 334.9 KiB)
 • informacja o zmianie SIWZ (PDF, 354.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 274.9 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2017-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Przebudowa drogi Gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze" w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 395.3 KiB)
 • Załączniki 1_13 (RAR, 8.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 274.9 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2016-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-13 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy dz. nr 603/1, ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie - I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 256.2 KiB)
 • Załączniki 1-7 (RAR, 169 KiB)
 • Załącznik 8 (RAR, 1.5 MiB)
 • Załącznik 9 (RAR, 28.8 MiB)
 • Załącznik 10 (RAR, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 27.6 KiB)
 • Zmiany do SWIZ (PDF, 465.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 (PDF, 25.6 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ - 2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Zmiany do SWIZ - 2 (PDF, 465.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 3 (PDF, 26.1 KiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(3) (PDF, 254.9 KiB)
 • Zmiany SWIZ (3) (PDF, 555.5 KiB)
 • Zał_4_projekt_umowy_zmiana (PDF, 129.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 304.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 545.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze i czynnościach powtórzonych (PDF, 655.5 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2016-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-16 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w terminie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z zapewnieniem opieki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 187.4 KiB)
 • załączniki_1_8 (ZIP, 155.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.9 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 354.9 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2016-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ulic na osiedlu Piastów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 191 KiB)
 • zał_1_7 (RAR, 223.1 KiB)
 • zał_8 przedmiar (RAR, 498.5 KiB)
 • zał_9 dokumentacja projektowa (PDF, 16.8 MiB)
 • zał_10 specyfikacje techniczne (PDF, 5.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.9 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 485.5 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2016-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Przebudowa drogi Gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze" w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 403.4 KiB)
 • Załączniki_1_12 (RAR, 7.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 274.9 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2016-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie trzech odcinków oświetlenia w gminie Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 171.7 KiB)
 • zał_1_9 (RAR, 20 KiB)
 • zał_10 (PDF, 63.5 KiB)
 • Zał_11_przedmiar robót (RAR, 235.1 KiB)
 • Zał_12 specyfikacje techniczne (RAR, 6.1 MiB)
 • Zał_13 projekt budowlany (RAR, 26 MiB)
 • Zał_14 zakres szczegółowy (RAR, 5 MiB)
 • Zał_15 wizualizacja oprawy (PDF, 149.1 KiB)
 • wyjaśnienia do siwz (PDF, 624.9 KiB)
 • karta techniczna oprawy (PDF, 514.9 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 624.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji