ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2016-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2016/2017 w terminie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z zapewnieniem opieki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • zał_1_9 (RAR, 31.1 KiB)
 • zał_10_12 (RAR, 82.8 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 564.9 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2016-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Mickiewicza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SWIZ (PDF, 173.6 KiB)
 • Zał_1_10 (RAR, 99.2 KiB)
 • Zal_11_15 (RAR, 24.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 534.9 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2016-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulic: Polnej, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Kilińskiego, A. Ludowej – I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 182.3 KiB)
 • Zał_1_10 (RAR, 102.1 KiB)
 • Zał_11 (RAR, 2.2 MiB)
 • Zał_12 (RAR, 849.6 KiB)
 • Zał_13_18 (RAR, 40.7 MiB)
 • Zał_12_poprawiony (RAR, 855.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 314.9 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 66.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 150.7 KiB)
 • załaczniki_1_8 (RAR, 34.7 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 324.9 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2016-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 270.1 KiB)
 • Załączniki do SWIZ (RAR, 221.4 KiB)
 • Dane usługi (PDF, 15.3 KiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(1) (PDF, 4.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści SWIZ (PDF, 836.1 KiB)
 • Sprostowanie do wyjaśnień (PDF, 254.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 284.9 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2016-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowę ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim 1 Etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 72.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnyh Warunków Zamówienia (PDF, 185.2 KiB)
 • Załączniki 1-10 (RAR, 108.7 KiB)
 • Załączniki 11-14 (RAR, 71.4 MiB)
 • Załączniki 15-18 (RAR, 20.2 MiB)
 • wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 364.9 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2015-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 176.5 KiB)
 • Załączniki_1_10 (ZIP, 43.6 KiB)
 • Specyfikacje_techniczne_-_Przebudowa_targowiska (ZIP, 2.1 MiB)
 • Rysunki_konstukcyjne_wykonawcze (ZIP, 14.1 MiB)
 • Przedmiar_robot_II_etap (RAR, 67.2 KiB)
 • Projekt_budowlany_-_Przebudowa_Targowiska (ZIP, 23.9 MiB)
 • Plan_zagospodarowania_II_etap (PDF, 1.6 MiB)
 • Aneks_Nr_2_do_projektu (ZIP, 5.4 MiB)
 • Aneks_Nr_1_do_projektu (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 304.9 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2015-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2015/2016 w terminie od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. wraz z zapewnieniem opieki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 52.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 168.6 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 61.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 314.9 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2015-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 60.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 173.4 KiB)
 • Aneks_Nr_1_do_projektu (ZIP, 9.1 MiB)
 • Plan_zagospodarowania_II_etap (PDF, 1.6 MiB)
 • Projekt_budowlany_-_Przebudowa_Targowiska (ZIP, 23.9 MiB)
 • Przedmiar_robot_II_etap (ZIP, 99.8 KiB)
 • Rysunki_konstukcyjne_wykonawcze (ZIP, 14.1 MiB)
 • Specyfikacje_techniczne_-_Przebudowa_targowiska (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zał_1_9 (DOC, 98.5 KiB)
 • Zał_10_Projekt_umowy (PDF, 72.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 21.3 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 244.9 KiB)
 • Plan_zagospodarowania_II_etap (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjasnienia do SIWZ (PDF, 635.6 KiB)
 • Aneks_Nr_2_do_projektu (ZIP, 5.4 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 284.9 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2015-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ul. Kopernika w Krośnie Odrzańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Lokalizacja robót (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 46.1 KiB)
 • Projekt_umowy (PDF, 62.2 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 52.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 154.7 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 669.9 KiB)
 • Załączniki (DOC, 96.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 304.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji