ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-12-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Zakup energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 102.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą kotła oraz remont istniejącej kotłowni w budynku B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 584.5 KiB)
 • Zał_11 Dokumentacja Projektowa (ZIP, 2.7 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar Robót (PDF, 509.2 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje Techniczne (PDF, 543.5 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 696.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 334.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wybór Banku udzielającego kredyt długoterminowy na lata 2019 - 2030”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 77.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.9 MiB)
 • Zał_1_6 (ZIP, 138.8 KiB)
 • Zał_7_14 (ZIP, 2.9 MiB)
 • Klucz Publiczny do postępowania (ZIP, 829 B)
 • Wyjaśnienia do postępowania Nr 1 (PDF, 482.6 KiB)
 • Wyjaśnienia do postępowania Nr 2 (PDF, 275.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 624.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót budowlnych w ramach zadania pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”w ramach programu RPO Lubuskie 2020 Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BIP (PDF, 675.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 100.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” - Część III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 615.4 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 3.4 MiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 425.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.6 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 595.1 KiB)
 • Zał_8 Zestawienie wyposażnienia - zmiana (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia do postępowania 2 (PDF, 194.5 KiB)
 • Zał_8 Zestawienie wyposażnienia - zmiana (docx) (DOCX, 2.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 334.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 577.6 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 703.5 KiB)
 • Zał_11 Projekt budowalny (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar Robót (ZIP, 51.2 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 224.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 668.7 KiB)
 • Załączniki_1_9 (ZIP, 709.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 314.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 677.4 KiB)
 • Zał_1_9 (ZIP, 538.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania pn. Adaptacja części pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 na Klub Dziecięcy „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 665 KiB)
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 97.4 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 885.7 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia UZP (PDF, 86.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Oddziale Integracyjnym w ramach projektu „Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 619.3 KiB)
 • Zał_1_12 (ZIP, 27.7 MiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 224.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 475.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 49.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 344.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty 2 (PDF, 374.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji