ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-20 2019-04-04 11:00:00 „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 595.7 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 958.9 KiB)
 • Zał_11 Dokumentacja Techniczna (ZIP, 26.8 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar Robót (ZIP, 246.4 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje Techniczne (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 314.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 505.1 KiB)
2 2019-02-28 2019-03-15 11:00:00 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” . Część II - wyposażenie w sprzęt elektroniczny, RTV i AGD rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 598 KiB)
 • Zał_1_9 (ZIP, 261.4 KiB)
 • Zał_1_9_ Logotypy (ZIP, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 575.1 KiB)
 • CPU Benchmarks (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 59.5 KiB)
 • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (PDF, 825.7 KiB)
 • Zał_3_8_10 zmiana (ZIP, 315.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 334.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 665.1 KiB)
 • Zamiana Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 314.5 KiB)
3 2019-01-23 2019-02-04 12:00:00 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” . Część I - wyposażenie sal i gabinetów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 593.9 KiB)
 • Zał_1_9 (ZIP, 2.9 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 435.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 58.3 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 214.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 48.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 74.6 KiB)
4 2019-01-18 2019-02-05 07:45:00 REWITALIZACJA CZĘŚCI DOLNEGO MIASTA OBEJMUJĄCEGO ULICE: GROBLA, BOBROWA, PLAC PRUSA, ŻEROMSKIEGO, WODNA, RYBAKI rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175 KiB)
 • SIWZ + załączniki (PDF, 18.3 MiB)
 • Zał_6 Istotne waruki umowy (PDF, 221.7 KiB)
 • Zał_7 Dokumentacja techniczna (ZIP, 19.3 MiB)
 • Zał_7 Dokumentacja techniczna - geologia (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 41.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 706.7 KiB)
5 2018-12-31 2019-01-16 10:00:00 „Przebudowa drogi gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145 KiB)
 • SIWZ (PDF, 607.4 KiB)
 • Zał_1_9 (RAR, 2.3 MiB)
 • Zał_10 Przedmiar robót (ZIP, 38.7 KiB)
 • Zał_11 Projekt budowalny (ZIP, 86.5 MiB)
 • Zał_12 Projekt organizacji ruchu (ZIP, 73.4 MiB)
 • Zał_13 Specyfikacje Techniczne (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zał_14 Technologia i geotechnika (ZIP, 2.1 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 194.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 274.5 KiB)
6 2018-12-24 2019-01-04 11:00:00 Świadczenie usługi zarządzania projektem „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 58.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 630 KiB)
 • Zał_1_6 (ZIP, 222.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 124.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 539.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 314.5 KiB)
7 2018-11-30 2018-12-17 10:00:00 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy dz. nr 603/1, ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie - II Etap rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 542.3 KiB)
 • Zał_1_10 (ZIP, 776.7 KiB)
 • Zał_11 Dokumentacja projektowa (ZIP, 29.3 MiB)
 • Zał_12 Dokumentacja projektowa - cd. (ZIP, 2.8 MiB)
 • Zał_13 Specyfikacje techniczne (ZIP, 1.7 MiB)
 • Zał_14 Kolorystyka elewacji (ZIP, 3.9 MiB)
 • Zał_15 Przedmiar robót - zamienny (PDF, 969.1 KiB)
 • Zał_16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 287.5 KiB)
 • Zał_17 Projekt zagospodarowania - zamienny (PDF, 550.9 KiB)
 • Zał_18 Planowana lokalizacja parkingu (nie stanowi przedmiotu zamówienia) (PDF, 51.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 324.5 KiB)
8 2018-11-26 2018-12-14 10:00:00 „Przebudowa drogi gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 605.6 KiB)
 • Zał_1_9 (ZIP, 2.4 MiB)
 • Zał_10 Przedmiar robót (ZIP, 38.7 KiB)
 • Zał_11 Projekt Budowlano - Wykonawczy (ZIP, 86.5 MiB)
 • Zał_12 Projekt organizacji ruchu (ZIP, 73.4 MiB)
 • Zał_13 Specyfikacje techniczne (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zał_ 14 Technologia i geotechnika (ZIP, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 58.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 294.5 KiB)
9 2018-11-22 2018-11-30 10:00:00 Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w ramach zadania: „Rozbudowa z przebudową i Termomodernizacją Budynku Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136 KiB)
 • SIWZ (PDF, 587.9 KiB)
 • Zał_1_8 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 344.5 KiB)
10 2018-10-03 2018-10-19 07:45:00 REWITALIZACJA CZĘŚCI DOLNEGO MIASTA OBEJMUJĄCEGO ULICE: GROBLA, BOBROWA, PLAC PRUSA, ŻEROMSKIEGO, WODNA, RYBAKI rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 174.9 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (DOCX, 175.4 KiB)
 • Zał_6_Istotne warunki umowy (DOCX, 75.1 KiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy (ZIP, 19.3 MiB)
 • Dokumentacja geologiczna (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 424.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu