ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-14 2017-07-25 10:00:00 „Dostawa kostki brukowej oraz budowa chodnika” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 180.2 KiB)
 • Załączniki 1-5 (RAR, 456.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 25 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 264.9 KiB)
2 2017-07-07 2017-07-17 10:00:00 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy dz. nr 603/1, ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie - „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sal, placu zabaw i kuchni przedszkola” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 265.3 KiB)
 • Załączniki 1-5 (RAR, 193 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 625.6 KiB)
 • Rzut parteru (PDF, 1008.9 KiB)
 • Przekrój budynku (PDF, 320.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.9 KiB)
3 2017-06-24 2017-07-11 10:00:00 "Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 310.5 KiB)
 • Załączniki 1-11 (RAR, 48.7 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 53.9 KiB)
4 2017-06-06 2017-06-14 12:00:00 Usługa ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami podległym w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.5 KiB)
5 2017-05-30 2017-07-03 11:00:00 Zaproszenie do składania ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 283.9 KiB)
 • Załączniki 1-9 (RAR, 245.4 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 585.6 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu przesłane do Biuletynu UE (PDF, 105.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu w zamieszczone w Biuletynie UE (PDF, 68 KiB)
6 2017-04-13 2017-06-06 09:00:00 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.9 KiB)
 • SIWZ - TOM I INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW (IDW) (DOCX, 159.9 KiB)
 • SIWZ - TOM II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (DOCX, 60 KiB)
 • SIWZ - TOM III A PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (DOCX, 49.9 MiB)
 • SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 538.4 KiB)
 • espd-request.xml (XML, 84.5 KiB)
 • Załączniki - 1 - 11 (ZIP, 13.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na e-usługi (PDF, 73.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy e-usługi Krosno 4 maja 2017 v. 1002 RN (PDF, 246.7 KiB)
 • TOM II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - modyfikacja z 4 maja 2017 (PDF, 363.5 KiB)
 • TOM II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - modyfikacja z 9 maja 2017 (DOCX, 60.2 KiB)
 • odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcy_euslugi_Krosno_4_maja_2017_v._1002_RN (DOCX, 41.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie omyłki (PDF, 71.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert 26 maja 2017 (PDF, 73.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert 2 czerwca 2017 (PDF, 72.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy (PDF, 325.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawcy (PDF, 198.2 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 366.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 673 KiB)
7 2017-03-09 2017-03-24 10:30:00 "Przebudowa drogi Gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże-Gostchorze" w systemie zaprojektuj i wybuduj rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 731.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.5 KiB)
 • Załączniki 1-13 (RAR, 8.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 304.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 525.6 KiB)
8 2017-02-14 2017-03-01 10:30:00 "Przebudowa drogi Gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże-Gostchorze" w systemie zaprojektuj i wybuduj. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 395.5 KiB)
 • Załączniki 1_13 (RAR, 8.2 MiB)
 • wyjaśnienia do siwz (PDF, 334.9 KiB)
 • informacja o zmianie SIWZ (PDF, 354.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 274.9 KiB)
9 2017-01-11 2017-01-27 10:30:00 "Przebudowa drogi Gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze" w systemie zaprojektuj i wybuduj rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 395.3 KiB)
 • Załączniki 1_13 (RAR, 8.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 274.9 KiB)
10 2016-12-16 2017-01-13 10:30:00 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy dz. nr 603/1, ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie - I etap rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 256.2 KiB)
 • Załączniki 1-7 (RAR, 169 KiB)
 • Załącznik 8 (RAR, 1.5 MiB)
 • Załącznik 9 (RAR, 28.8 MiB)
 • Załącznik 10 (RAR, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 27.6 KiB)
 • Zmiany do SWIZ (PDF, 465.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 (PDF, 25.6 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ - 2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Zmiany do SWIZ - 2 (PDF, 465.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 3 (PDF, 26.1 KiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(3) (PDF, 254.9 KiB)
 • Zmiany SWIZ (3) (PDF, 555.5 KiB)
 • Zał_4_projekt_umowy_zmiana (PDF, 129.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 304.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 545.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze i czynnościach powtórzonych (PDF, 655.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu