ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-11 07:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.9 MiB)
 • Zał_1-5,8 (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał_6 (DOCX, 84.6 KiB)
 • Zał_7 (DOC, 8.3 MiB)
 • Warunki przyłączenia ENEA (PDF, 176.4 KiB)
 • Warunki przyłączenia wod-kan (PDF, 55.7 KiB)
 • Decyzja lokalizacyjna (PDF, 5.7 MiB)
 • Zał_2 do Decyzji lokalizacyjnej (PDF, 3.1 MiB)
 • Zał_3 do Decyzji lokalizacyjnej (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 1016.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 203 KiB)
 • Zał_4_zmiana (DOCX, 17.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 734.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” (2)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 578.4 KiB)
 • Zał_1-10 (ZIP, 701.4 KiB)
 • Zał_11 Projekt budowlany (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał_12 Przedmiar robót (ZIP, 88 KiB)
 • Zał_13 Specyfikacje techniczne (ZIP, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Zakup energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 102.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót budowlnych w ramach zadania pn.: „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”w ramach programu RPO Lubuskie 2020 Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BIP (PDF, 675.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 100.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania pn. Adaptacja części pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 na Klub Dziecięcy „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 665 KiB)
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy UZP (PDF, 97.4 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 885.7 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia UZP (PDF, 86.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-05 07:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
REWITALIZACJA CZĘŚCI DOLNEGO MIASTA OBEJMUJĄCEGO ULICE: GROBLA, BOBROWA, PLAC PRUSA, ŻEROMSKIEGO, WODNA, RYBAKI
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175 KiB)
 • SIWZ + załączniki (PDF, 18.3 MiB)
 • Zał_6 Istotne waruki umowy (PDF, 221.7 KiB)
 • Zał_7 Dokumentacja techniczna (ZIP, 19.3 MiB)
 • Zał_7 Dokumentacja techniczna - geologia (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 41.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 706.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-20 08:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Raduszcu" - powtórzenie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 488.8 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 737.1 KiB)
 • Zał_1-5_7-9 (DOCX, 75.7 KiB)
 • Zał_6_Istotne warunki umowy (DOCX, 73.7 KiB)
 • Zał_10_Projekt_sanitarny (RAR, 2.8 MiB)
 • Zał_11_Projekt_budowlany (RAR, 9.8 MiB)
 • Zał_12_Projekt_elektryczny (RAR, 782.9 KiB)
 • Zał_13_Przedmiary_robót (RAR, 190.2 KiB)
 • Zał_14_Specyfikacje_techniczne (RAR, 283.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 339.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 705.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2013-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest położonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 142 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 24 KiB)
 • załącznik nr 2.1 (DOC, 12 KiB)
 • załącznik nr 2.2 (DOC, 14.5 KiB)
 • wykaz nieruchomości (DOC, 17 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 44.5 KiB)
 • Program usuwania azbestu (_PDF, 1.5 MiB)
 • oświadczenie (DOC, 14 KiB)
 • Wykaz nieruchomości poprawiony (DOC, 18 KiB)