ˆ

Decyzje o lokalizacji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja nr 43/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-21 10:04:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2018-08-21 10:04:07
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-21 10:05:09
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-21 10:05:09
Artykuł był wyświetlony: 172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja nr 6/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-14 11:13:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Korolewicz Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Korolewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-12-14 11:13:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-14 11:19:45
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 11:19:45
Artykuł był wyświetlony: 1534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja nr 5/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 12:42:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Korolewicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Korolewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 12:42:29
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 12:43:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 12:43:34
Artykuł był wyświetlony: 1830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja nr 4/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 12:41:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Korolewicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Korolewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 12:41:26
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 12:41:53
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 12:41:53
Artykuł był wyświetlony: 1825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja nr 3/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 12:39:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Korolewicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Korolewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 12:39:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 12:40:40
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 12:40:40
Artykuł był wyświetlony: 1821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DECYZJA Nr 2/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 07:45:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Korolewicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Korolewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 07:45:59
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 07:46:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 07:46:34
Artykuł był wyświetlony: 3064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DECYZJA Nr 1/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 07:43:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Korolewicz Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Korolewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 07:43:54
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 07:45:20
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 07:45:20
Artykuł był wyświetlony: 3065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja nr 5/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-16 14:34:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Korolewicz Data wytworzenia informacji: 2016-11-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Korolewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-11-16 14:34:46
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-11-16 14:35:35
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-11-16 14:35:35
Artykuł był wyświetlony: 3388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja Nr 1/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-15 11:31:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Korolewicz Data wytworzenia informacji: 2015-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Korolewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-10-15 11:31:31
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2015-10-15 12:06:56
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2015-10-15 12:06:56
Artykuł był wyświetlony: 4643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-01 09:00:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA Nr 1/2013
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98,  poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2012r. poz. 647 z dnia 12.06.2012r.) po rozpatrzeniu wniosku Ryszarda Pawełczyka przedstawiciela  jednostki projektowej Pylon Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice działającego w imieniu Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez  Generalną  Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze ul. Westerplatte 31 z dnia 09.10.2012r. (wpłynęło do tut. Urzędu 15.10.2012r.) uzupełniony dnia 27.11.2012r. (dostarczony do tutejszego urzędu 29.11.2012r.)
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie tymczasowego objazdu wraz z tymczasowym mostem dla rozbudowy drogi w związku z odbudową mostu w ramach zadania „Roboty budowlane na moście drogowym przez rzekę Postomię, w ciągu drogi krajowej nr 22, w km 29+374 w m. Krzeszyce” na działkach nr 836, 837, 899, 470/2, 350 w miejscowość Krzeszyce.
1. Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze ul. Westerplatte 31, 65 – 950 Zielona Góra.
2. Rodzaj i zakres inwestycji: budowa tymczasowego objazdu wraz z tymczasowym mostem dla rozbudowy drogi w związku z odbudową mostu w ramach zadania „Roboty budowlane na moście drogowym przez rzekę Postomię, w ciągu drogi krajowej nr 22, w km 29+374 w m. Krzeszyce” na działkach nr 836, 837, 899, 470/2, 350 w miejscowości Krzeszyce.
3.  Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia.
4. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych:
- z Ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003r. poz. 1568 ze zmianami),
- z Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zmianami),
-  z Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 145),
- z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
- z Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199 poz. 1227 ze zmianami),
- z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz.1588),
a w szczególności w zakresie:
a/ warunki i  wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- nakłada się obowiązek zaprojektowania inwestycji z zachowaniem warunku utrzymania i wzbogacenia ładu przestrzennego i architektonicznego,
- ustala się możliwość budowy drogi objazdowej na uformowanym nasypie gruntowym o szerokości jezdni 4,0m z poboczami obustronnymi szerokości 1,0m i nawierzchni utwardzonej asfaltobetonem,
- ustala się budowę mostu objazdowego o konstrukcji stalowej z pomostem drewnianym o długości całkowitej 15,72m i szerokości całkowitej 6,20m w tym jezdnia 4,0m i obustronne chodniki po 0,5m każdy ograniczone od zewnątrz barierami,
b/  warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- planowaną inwestycję zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymogów w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania,
- podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku / fragmentów wcześniejszych budowli, wyrobów kościanych, metalowych, fragmentów naczyń itp./ należy niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dalsze  prace prowadzić w uzgodnieniu z nim,
- planowaną inwestycję zaprojektować w sposób nie powodujących ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości przyległych, a w szczególności poprzez określenie warunków ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, należy powiadomić niezwłocznie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie jest to możliwe – Wójta Gminy Krzeszyce (art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami),
- uzyskać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje w tym pozwolenie wodno prawne zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
   c/ warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- dojazd do inwestycji – z drogi krajowej Nr 22,
- zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
- odprowadzenie ścieków bytowych – nie dotyczy,
- zasilanie w energię elektryczną – nie dotyczy,
- w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącymi podziemnymi i nadziemnymi elementami infrastruktury technicznej, należy je usunąć na warunkach i w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
  d/  wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich :
- projektowana inwestycja nie może wywoływać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne oraz powodować zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby a także pozbawić osoby trzecie dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz środków łączności, obowiązują warunki wynikające z art. 5 ustawy Prawo budowlane,
– lokalizację odcinków linii przebiegających przez tereny osób trzecich  uzgodnić z właścicielami tych terenów,
– po rozebraniu mostu naruszone urządzenia terenu należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności na koszt Inwestora,
e)   ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:
- nie dotyczy.
5. Linie rozgraniczające teren inwestycji - określono na mapie w skali 1:500 stanowiącej integralny załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
6. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich – art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UZASADNIENIE
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej w pkt. 2 niniejszej decyzji  wystąpił Ryszard Pawełczyk działający w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze ul. Westerplatte 31, reprezentującej Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Wniosek zawierał niezbędne elementy, które zostały określone zgodnie w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do wymogów procedury administracyjnej wszystkie strony postępowania zastały zawiadomione pisemnie o wszczęciu postępowania i przysługujących im uprawnieniach oraz zgodnie z art. 53. ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez obwieszczenie.
Celem inwestycji jest budowa tymczasowego objazdu wraz z tymczasowym mostem dla rozbudowy drogi w związku z odbudowa mostu w ramach zadania „ Roboty budowlane na moście drogowym przez rzekę Postomię, w ciągu drogi krajowej nr 22, w km 29+374 w m. Krzeszyce”. Inwestycja ma charakter tymczasowy na okres około 1 roku, następnie most zostanie rozebrany, a teren przywrócony do stanu pierwotnego.
Wnioskowana inwestycja zaliczona została, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny  oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś.
W związku z tym, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
        Wobec powyższego do wniosku o ustaleniu warunków zabudowy inwestor dołączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach decyzja znak: MŁ 6220.03.06.11 z dnia 08.08 2011r.
Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) niniejszą inwestycję zaliczono do celów publicznych.
Z uwag na fakt, że planowana inwestycja jest obiektem infrastruktury technicznej odstępuje się od analizy gabarytów istniejącej zabudowy.
Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne gdyż stanowi grunty dr, Wp i RIVa, B-RIVa i B-RIVb. Wnioskowany teren stanowi pas drogi krajowej,  rzeka Postomia oraz działki prywatne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i zabudowa usługowa.
Teren wnioskowanej działki  nie jest objęty ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie jest narażony na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych oraz nie jest terenem górniczym.
Niniejsza decyzja została uzgodniona – z Starostą Sulęcińskim ul. Lipowa 18, 69 – 200 Sulęcin; Postanowieniem – SBN.III.6123.214.2012 z dnia 09.11.2012r. (wpłynęło do tutejszego urzędu 12.11.2012r.) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych z następującymi uwagami: – iż przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie o wydanie opinii, czy przedmiotowy grunt wymaga uzyskania decyzji  zezwalającej na wyłączenie  gruntów  z produkcji  rolnej, zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.).
–  z Starostą Sulęcińskim ul. Lipowa 18, 69 – 200 Sulęcin; Postanowieniem – SBN.V.673.12.2012 z dnia 09.11.2012r. (wpłynęło do tutejszego urzędu 12.11.2012r.) w zakresie zadań samorządowych i rządowych szczebla powiatowego – Pozytywnie.
–  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra; Postanowieniem – DN.III.7634.3.44.2012 z dnia 14.11.2012r. (wpłynęło do tutejszego urzędu 19.11.2012r.) w zakresie zadań samorządowych szczebla wojewódzkiego – Pozytywnie.
–  z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim – ul. Jagiellończyka 8, 66 – 400Gorzów Wlkp.; Postanowieniem – IB – I.745.54.2012.MBie z dnia 21.11.2012r. (wpłynęło do tutejszego urzędu 23.11.2012r.) w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi – Pozytywnie.
–  z Marszałkiem Województwa Lubuskiego ul. Podgórna7, 65 – 057 Zielona Góra; Postanowieniem – DW.I. – LZMiUW – 860/12 z dnia 05.12.2012r. (wpłynęło do tutejszego urzędu 14.12.2012r.) w zakresie melioracji wodnych – Pozytywnie.
–  z  Dyrektorem  Oddziału Generalnej  Dyrekcji Dróg Krajowych  i  Autostrad w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65 – 950 Zielona Góra; Postanowieniem – Nr GDDKiA – O/ZG – Z3 – jh – 439D – 236.1/12 z dnia 07.12.2012r. (wpłynęło do tutejszego urzędu 19.12.2012r.) w zakresie dróg krajowych – Pozytywnie.
–  w zakresie dróg gminnych uzgodniono–Pozytywnie.
Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi (art. 56 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2012r. poz. 647 z dnia 12.06.2012r.) – postanowiono jak w sentencji.
       Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art.50 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów pod nr LU 0041 Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów .
Pouczenie:
a) Decyzja niniejsza nie upoważnia do rozpoczęcia prac budowlanych.
b) Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego .
c) Opieczętowany załącznik graficzny stanowi integralną część niniejszej decyzji.
d) Uzyskać opinię o wyłączeniu gruntów z produkcji w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
e) Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym  w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462).
f) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu inwestycji w 4 egz. zawierający wszelkie uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi wraz z dokumentem stwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, należy przedłożyć we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej celem zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę.
g) Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać  istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Otrzymują: 
1. Pan Ryszard Pawełczyk – Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Zielona Góra.
2. Marszałek Województwa Lubuskiego – Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.
3. Pan Stanisław Barabasz.
4. Pani Franciszka Kurowska.
5. Pan Krystian Biliński.
6. Poczta Polska Centrum Infrastruktury – Oddział Regionalny w Poznaniu.
7. Gmina Krzeszyce.
8. aa/mk.
Do wiadomości:
1. Wojewoda Lubuski.
2. Marszałek Województwa Lubuskiego.
3. Starosta Sulęciński.
4. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie – Wydział Budownictwa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Korolewicz Data wytworzenia informacji: 2013-02-01 09:00:26
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Korolewicz Data wprowadzenia do BIP 2013-02-01 09:00:26
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-02-01 09:31:59
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-02-01 09:31:59
Artykuł był wyświetlony: 6592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu