ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-05 21:09:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2016-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2016-05-05 21:09:18
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-05-05 21:10:03
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-05-05 21:10:03
Artykuł był wyświetlony: 2491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w toku postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-19 13:41:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2016-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2016-04-19 13:41:09
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-04-19 13:42:55
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-04-19 13:42:55
Artykuł był wyświetlony: 2424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-22 12:18:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2016-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2016-03-22 12:18:23
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-03-22 12:27:24
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-03-22 12:27:24
Artykuł był wyświetlony: 2512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-23 11:36:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OBWIESZCZENIE
 
 
      W dniu 09.11. 2015r. Gmina Krzeszyce  podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krzeszyce”, które zostało zrealizowane w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Łącznie Gmina Krzeszyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 68 915.14 zł (50% kosztów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze). W ramach zadania dokonano demontażu i odbioru płyt azbestowo-cementowych z terenu 13 nieruchomości w Gminie Krzeszyce. Zdemontowanych oraz przekazanych do utylizacji zostało łącznie 196.589Mg odpadów azbestowych, które stanowią płyty azbestowe o powierzchni 13 868.646 m2. Odpady zostały przekazane na składowisko odpadów w EKO-MYŚL Sp. z o.o Dalsze, oraz ECO-POL SP. z o.o Pruszcz..
 
                                                                                                                                                         Wójt Gminy Krzeszyce
                                                                                                                                                         /-/Stanisław Peczkajtis

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2015-11-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2015-11-23 11:36:42
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2015-11-23 11:36:46
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2015-11-23 11:36:46
Artykuł był wyświetlony: 2812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-18 13:31:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Kędzior Data wytworzenia informacji: 2015-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Kędzior Data wprowadzenia do BIP 2015-09-18 13:31:02
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2015-09-18 13:33:01
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2015-09-18 13:33:00
Artykuł był wyświetlony: 3060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-17 08:39:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2015-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2015-09-17 08:39:59
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2015-09-17 08:52:44
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2015-09-17 08:52:43
Artykuł był wyświetlony: 2922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Gminy Krzeszyce w dniu 03.08.2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-24 12:03:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Kędzior Data wytworzenia informacji: 2015-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Kędzior Data wprowadzenia do BIP 2015-07-24 12:03:45
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2015-07-24 12:04:25
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2015-07-24 12:04:25
Artykuł był wyświetlony: 3338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 23, położonej w obrębie geodezyjnym Karkoszów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-10 11:28:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2015-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2015-02-10 11:28:32
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 11:29:11
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2015-02-10 11:29:10
Artykuł był wyświetlony: 4162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce ze zmianą obejmującą działkę oznaczoną nr ewid. 23, położoną w obrębie geodezyjnym Karkoszów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-15 10:12:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krzeszyce, dnia 10 grudnia 2014 r.
 
GN.6720.12.2014
OBWIESZCZENIE
o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
ze zmianą obejmującą działkę oznaczoną nr ewid. 23, położoną w obrębie geodezyjnym Karkoszów
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzeszyce uchwały Nr XXXVIII/231/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce ze zmianą obejmującą działkę oznaczoną nr ewid. 23, położoną w obrębie geodezyjnym Karkoszów.
Z treścią studium, uzasadnieniem do ww. uchwały Rady Gminy Krzeszyce (w tym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy) oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać:
  • na stronie BIP Urzędu Gminy Krzeszyce;
  • w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2014-12-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2014-12-15 10:12:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2014-12-15 10:47:23
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2014-12-15 10:47:23
Artykuł był wyświetlony: 4563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 03 października 2014 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-09 08:51:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Nazwalski Data wytworzenia informacji: 2014-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Nazwalski Data wprowadzenia do BIP 2014-10-09 08:51:18
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2014-10-09 08:52:10
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2014-10-09 08:52:10
Artykuł był wyświetlony: 3122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu