ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-25 11:26:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2014-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2014-02-25 11:26:42
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2014-02-25 11:27:35
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2014-02-25 11:27:35
Artykuł był wyświetlony: 3702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-31 11:23:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2013-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2013-12-31 11:23:31
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-12-31 11:24:11
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-12-31 11:24:11
Artykuł był wyświetlony: 3786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-31 08:07:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2013-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2013-12-31 08:07:27
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-12-31 08:09:26
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-12-31 11:10:39
Artykuł był wyświetlony: 3459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-27 14:20:42

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-08 08:45:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria pakos Data wytworzenia informacji: 2013-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Słońsk Data wprowadzenia do BIP 2013-11-08 08:45:43
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-11-08 08:47:17
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-11-08 08:47:17
Artykuł był wyświetlony: 3344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-30 07:54:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krzeszyce 30.10.2013r
                                              
Mł6220.03.07.13
 
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Krzeszyce , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 22  lipca 2013r wpłynął wniosek  Spółki Akcyjnej S.P.D.V Łódź, ul Zelwerowicza 3/1 w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji lokalnej ekologicznej stacji paliw z zapleczem technologicznym, częścią gastronomiczną, toaletami oraz LPG wraz z placami i parkingami dla samochodów osobowych i TIR na działce nr 349/5 i 349/4 w Krzeszycach.
 
       Mając na uwadze, że  planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  Wójt Gminy Krzeszyce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:
-Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. właściwy do dokonania uzgodnienia warunków przedsięwzięcia.
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie właściwy do wydania opinii.
 
 Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 31.10.2013r do 20.11.2013r w Urzędzie Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, pokój nr 23 w godz. od 800 do 1500, lub elektronicznie  na adres
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez  Wójta Gminy Krzeszyce przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.35 przywołanej wyżej ustawy ooś- uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 20.11.2013r. pozostaną bez rozpatrzenia.
                                                         
                                                                                                       Wójt Gminy Krzeszyce
                                                                                                        /-/ Czesław Symeryak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2013-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2013-10-30 07:54:01
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-10-30 07:54:15
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-10-30 07:54:15
Artykuł był wyświetlony: 3001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-20 13:22:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2013-06-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2013-06-20 13:22:09
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-06-20 13:24:26
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-06-20 13:24:26
Artykuł był wyświetlony: 2627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-21 14:38:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18 marca 2013r wpłynął wniosek  Gospodarstwa Rolnego  Stanisława Galanta  Malta 34,  66-435 Krzeszyce  w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa obory wolnostanowiskowej  dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid.gr.174, obręb Malta, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, województwo lubuskie”.
       Mając na uwadze, że  planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  Wójt Gminy Krzeszyce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:
-Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. właściwy do dokonania uzgodnienia warunków przedsięwzięcia.
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie właściwy do wydania opinii.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 22.05.2013r do 11.06.2013r w Urzędzie Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, pokój nr 23 w godz.  od 8:00  do 15:00, lub elektronicznie  na adres 
   Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez  Wójta Gminy Krzeszyce przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.35 przywołanej wyżej ustawy ooś- uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 11.06.2013r. pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 

Załączniki

  • Raport (ZIP, 35 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-21 14:59:00 | Data wytworzenia informacji: 2013-02-07 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2013-05-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2013-05-21 14:38:31
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-05-21 14:59:06
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-05-21 14:59:06
Artykuł był wyświetlony: 2479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki ozn. nr ewid. 941/7

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-25 13:52:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) oraz uchwały z dnia 14 maja 2012 r. Rady Gminy Krzeszyce nr XV/88/2012 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki  ozn. nr ewid. 941/7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 marca 2013 r. do 27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce w godzinach urzędowania.
Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest dostosowanie jego zapisów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych lokalnej społeczności.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce o godz. o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2013 r. na adres: Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce (email: ). Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Krzeszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2013-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2013-02-25 13:52:00
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-02-25 13:52:05
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-02-25 13:52:05
Artykuł był wyświetlony: 2459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-04 14:01:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr  142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi  zmianami) zwołuję XX  zwyczajną sesję Rady Gminy Krzeszyce VI  kadencji na dzień 10 grudnia 2012r. na godz. 12.00
Miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy  Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16.
PORZĄDEK OBRAD:
1.   Sprawy regulaminowe:
         a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
         b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.   Przyjęcie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzeszyce w roku  szkolnym 2011/2012.
3.  Zmiana uchwały nr VII/21/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszyce zmienionej uchwałą nr XXXV/177/10 z dnia 31 marca 2010r. – podjęcie uchwały.
4.   Ustalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Krzeszyce - podjęcie uchwały
5.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez  właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
7.   Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęcie uchwały.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
9.  Uchwalenie  rocznego programu współpracy w  roku 2013 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – podjęcie uchwały.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału  Gminy Krzeszyce na stałe okręgi  wyborcze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.      
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku  rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wysokości wynagradzania za inkaso.
14. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
15. Przyznanie w 2012r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – podjęcie uchwały.
16. Uchylenie uchwały Nr XIX/102/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 – podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie skargi Pani Katarzyny Bienias Dyrektora Biura Poselskiego Macieja Mroczka – podjęcie uchwały.
18. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
                                                                                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Krzeszyce
                                                                                                                                                                                             (-) Jan Galoński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Parchimowicz Data wytworzenia informacji: 2012-12-04 14:01:02
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Parchimowicz Data wprowadzenia do BIP 2012-12-04 14:01:02
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2012-12-04 14:06:00
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2012-12-04 14:06:00
Artykuł był wyświetlony: 1953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu