ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok."

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 11:57:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 11:57:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 11:58:42
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-02 11:58:42
Artykuł był wyświetlony: 50 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz gruntów do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-19 14:24:57

Załączniki

  • Wykaz (PDF, 207.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 14:25:53 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2017-07-19 14:24:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-07-19 14:25:57
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 14:25:57
Artykuł był wyświetlony: 239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Krzeszyce poprzez sport w 2017r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-12 14:22:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 14:22:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 14:31:25
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 15:02:07
Artykuł był wyświetlony: 351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017-2027”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-28 08:06:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy mieszkańców Gminy Krzeszyce do wyrażania swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017-2027.
Konsultacje projektu trwają od 28.04.2017r. do 12.05.2017r. Opinie i uwagi do projektu strategii można składać na formularzu, który jest dostępny na stronie http://krzeszyce.badanie.net/
Dodatkowo projekt Strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017-2027 oraz formularz w formie papierowej wyłożono do wglądu w pokoju nr 7 Gospodarka nieruchomościami Urzędu Gminy Krzeszyce.
Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U z 2016r., poz 446), Uchwały Nr XXIV/138/2017  Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 kwietnia 2017r.w sprawie przeprowadzenia Konsultacji społecznych projektu strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017-2027.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 08:06:41
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 08:11:09
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 08:11:09
Artykuł był wyświetlony: 489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 12:38:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 12:38:31
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 12:40:19
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 15:38:10
Artykuł był wyświetlony: 887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uzyskaniu dofinansowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-09 13:54:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mł 6232.04.16                                                                                                                                               Krzeszyce 07.11.2016r
 
                                  Informacja o uzyskaniu dofinansowania
 
 
            Gmina Krzeszyce informuje o uzyskaniu dofinansowania w wysokości 132 544.40zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na realizacje zadania pn: „Demontaż, załadunek i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.” na terenie Gminy Krzeszyce w 2016 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2016-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2016-11-09 13:54:01
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-11-09 13:54:04
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-11-09 13:54:43
Artykuł był wyświetlony: 1222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-04 13:53:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce wycofuje ze względów proceduralnych z konsultacji projekt nr 1 z dnia 04.11.2016 r. stanowiący załącznik do projektu uchwały  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, a poddaje pod konsultacje projekt nr 2 z dnia 08.11.2016 r. stanowiący załącznik do ww. uchwały.
 
Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok." Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu. Opinie i uwagi należy przesłać pod adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce lub drogą e-mailową do dnia 14.11.2016r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2016-11-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2016-11-04 13:53:30
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-11-04 13:54:19
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-11-16 14:31:38
Artykuł był wyświetlony: 1253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-28 07:54:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2016-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2016-04-28 07:54:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-04-28 07:56:17
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-04-28 07:56:17
Artykuł był wyświetlony: 2122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-28 07:52:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2015-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2016-04-28 07:52:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-04-28 07:54:08
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-04-28 07:54:08
Artykuł był wyświetlony: 2131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Krzeszyce poprzez sport w 2016r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-01 09:49:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce
 
Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2 (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890) oraz ust. 2 jak również art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Krzeszyce poprzez sport w 2016r.”
 
1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie  10.000 zł
 
2. W 2014r. udzielono dotacji z budżetu gminy na podobne zadanie w kwocie 5.000zł.
 
3. W 2015r. nie udzielono dotacji z budżetu gminy na podobne zadanie.
 
4. Zadania przewidziane do realizacji w ramach upowszechniania kultury fizycznej
i sportu:
1) Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach,
2) Organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży- w tym także branie udziału m.in. w zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym,
3) Upowszechnianie zdrowego stylu życia młodego pokolenia oraz propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień,
4) Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży,
5) Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania publicznego
6) Upowszechnianie sportu zorganizowanego w środowisku wiejskim.
 
5. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy 
o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 
5. Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert uczestniczyć mogą ubiegać osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje  
i stowarzyszenia, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
Realizacja zadania publicznego musi odbywać się zgodnie z celami zapisanymi w statucie organizacji , dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego. Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z celem. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej rzetelnych danych.
1) Podmiot ubiegający się o dotację powinien:
a) posiadać doświadczenie w organizacji podobnych działań,
b) dysponować odpowiednim zapleczem lokalowym do wykonania zadania,
c) posiadać przygotowaną, odpowiednią kadrę szkoleniową umożliwiającą realizację zadania.
2) Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu ubiegającego się o dotację.
3) Udzielenie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Krzeszyce,
a podmiotem ubiegającym się o dotację.
 
 
7. Termin i warunki realizacji zadań: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2016 rok.  
 
7. Termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r (Dz. U z 2011r. nr 6, poz. 25) (zamieszczony na www.krzeszyce.pl).
2) Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zadania publiczne 2016”należy składać
w terminie do dnia 30.04.2016r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzeszycach ul. Skwierzyńska 16
3) Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24.04.2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.2016.239).
4) Do oferty należy dołączyć:
a. aktualny odpis z KRS lub z rejestru Starostwa Powiatowego,
b. oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa
i jednostek samorządu terytorialnego.
 
8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od terminu składania ofert wg następujących kryteriów:
1) Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Krzeszyce.
2) Komisja rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a. merytoryczną zawartość oferty,
b. możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,
c. ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
d. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,
e. przebieg dotychczasowej współpracy z Gminą Krzeszyce oraz analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
f. zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statusowymi podmiotu.
3) Przepis ust. 8 pkt. 2 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.
4) Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia o czym składający ofertę zostaną powiadomieni.
 
9. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane
z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
 
W 2014 roku zrealizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju na kwotę 3.500zł. Zadanie realizowane było przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” – 2.000,00zł oraz Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Postomia” Sulęcin- Kołczyn – 1.500,00 zł.
W 2015r. nie ogłoszono otwartego konkursu na realizację zadania publicznego.
 
10. Zastrzega się podział środków finansowych przewidzianych na powierzenie realizacji zadania w przypadku zgłoszenia równorzędnych ofert , pozytywnie ocenionych w toku formalnej i merytorycznej oceny.
 

Załączniki

  • Oferta (DOC, 113 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-04-01 09:50:38 | Data wytworzenia informacji: 2016-03-31 00:00:00
  • Sprawozdanie (DOC, 84 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-04-01 09:51:11 | Data wytworzenia informacji: 2016-03-31 00:00:00
  • Wyniki (PDF, 423.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-05-18 08:10:24 | Data wytworzenia informacji: 2016-05-09 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2016-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2016-04-01 09:49:28
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-04-01 09:51:19
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-05-18 08:10:24
Artykuł był wyświetlony: 2338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu