ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 14:56:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 14:56:19
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 14:57:22
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 14:57:22
Artykuł był wyświetlony: 47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 13:42:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 13:42:12
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 13:44:07
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 13:44:07
Artykuł był wyświetlony: 66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok."

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 11:57:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok." Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu. Opinie i uwagi należy przesłać pod adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce lub drogą e-mailową do dnia 23.10.2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 11:57:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 11:58:42
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-26 08:44:31
Artykuł był wyświetlony: 176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz gruntów do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-19 14:24:57

Załączniki

  • Wykaz (PDF, 207.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 14:25:53 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2017-07-19 14:24:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-07-19 14:25:57
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 14:25:57
Artykuł był wyświetlony: 363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Krzeszyce poprzez sport w 2017r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-12 14:22:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 14:22:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 14:31:25
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 15:02:07
Artykuł był wyświetlony: 477 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017-2027”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-28 08:06:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy mieszkańców Gminy Krzeszyce do wyrażania swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017-2027.
Konsultacje projektu trwają od 28.04.2017r. do 12.05.2017r. Opinie i uwagi do projektu strategii można składać na formularzu, który jest dostępny na stronie http://krzeszyce.badanie.net/
Dodatkowo projekt Strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017-2027 oraz formularz w formie papierowej wyłożono do wglądu w pokoju nr 7 Gospodarka nieruchomościami Urzędu Gminy Krzeszyce.
Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U z 2016r., poz 446), Uchwały Nr XXIV/138/2017  Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 kwietnia 2017r.w sprawie przeprowadzenia Konsultacji społecznych projektu strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017-2027.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 08:06:41
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 08:11:09
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 08:11:09
Artykuł był wyświetlony: 618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 12:38:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 12:38:31
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 12:40:19
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 15:38:10
Artykuł był wyświetlony: 1012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uzyskaniu dofinansowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-09 13:54:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mł 6232.04.16                                                                                                                                               Krzeszyce 07.11.2016r
 
                                  Informacja o uzyskaniu dofinansowania
 
 
            Gmina Krzeszyce informuje o uzyskaniu dofinansowania w wysokości 132 544.40zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na realizacje zadania pn: „Demontaż, załadunek i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.” na terenie Gminy Krzeszyce w 2016 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2016-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2016-11-09 13:54:01
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-11-09 13:54:04
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-11-09 13:54:43
Artykuł był wyświetlony: 1354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-04 13:53:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce wycofuje ze względów proceduralnych z konsultacji projekt nr 1 z dnia 04.11.2016 r. stanowiący załącznik do projektu uchwały  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, a poddaje pod konsultacje projekt nr 2 z dnia 08.11.2016 r. stanowiący załącznik do ww. uchwały.
 
Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok." Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu. Opinie i uwagi należy przesłać pod adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce lub drogą e-mailową do dnia 14.11.2016r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2016-11-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2016-11-04 13:53:30
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-11-04 13:54:19
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-11-16 14:31:38
Artykuł był wyświetlony: 1384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-28 07:54:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2016-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2016-04-28 07:54:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2016-04-28 07:56:17
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2016-04-28 07:56:17
Artykuł był wyświetlony: 2248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu