ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2018/GN Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 05.03 2018 r. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-09 11:30:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2018-03-09 11:30:11
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-09 11:30:49
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-09 11:30:49
Artykuł był wyświetlony: 28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2018/GN Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 23.02 2018 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-26 08:58:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2018-02-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2018-02-26 08:58:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-26 09:01:31
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-26 09:01:31
Artykuł był wyświetlony: 76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 13:31:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 13:31:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 13:32:16
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 13:32:16
Artykuł był wyświetlony: 154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszyce dotyczące dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-26 14:19:43

Akapit nr 1 - brak tytułu


Ogłoszenie
Wójta Gminy Krzeszyce
dotyczące dofinansowania
na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
          Wójt Gminy Krzeszyce  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszyce  w 2018r. Dotacja na ten cel pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie. Dotacja jest przeznaczona na usunięcie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na  terenie  gminy bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest. Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez  Urząd w drodze przetargu. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Dofinansowanie realizacji zadania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez właścicieli nieruchomości.
Zadanie będzie realizowane w ramach gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Krzeszyce. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją planujący usunięcie azbestu w okresie do końca czerwca 2018r. winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2018r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy).

Niezbędne Załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
a)     Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej  uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
b)     Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdze                                 
1.Wniosek o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest.
2.Informacja o wyrobach zawierających azbest,
Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
 a)     formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) lub
b)   formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń  o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Urz. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.).
c)      oświadczenie o pomocy de minimis. W przypadku wątpliwości Wójt Gminy Krzeszyce może zwrócić się   do wnioskującego o złożenie uzupełnień do wniosku lub przedłożenia dodatkowych  informacji.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje oraz niezbędne formularze można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce pok. nr.5 lub pod  nr tel. 95 7573161 wew.26
W załączeniu:
1.    Wniosek o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest.
2.    Informacja o wyrobach zawierających azbest,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Soliński Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Soliński Data wprowadzenia do BIP 2018-01-26 14:19:43
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 14:26:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2018-01-26 14:26:29
Artykuł był wyświetlony: 315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wsparcie zadań służących rozwojowi sportu Gminy Krzeszyce w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 14:53:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce w okresie  do 31.12.2018r.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzeszyce w terminie do 1 lutego 2018 r. do godz. 12.00, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „OFERTA - wsparcie zadań służących rozwojowi sportu Gminy Krzeszyce w 2018 roku"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 14:53:08
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 14:56:51
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 13:53:37
Artykuł był wyświetlony: 344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 14:56:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 14:56:19
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 14:57:22
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 14:57:22
Artykuł był wyświetlony: 461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 13:42:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 13:42:12
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 13:44:07
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 13:44:07
Artykuł był wyświetlony: 480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok."

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 11:57:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok." Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu. Opinie i uwagi należy przesłać pod adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce lub drogą e-mailową do dnia 23.10.2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 11:57:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 11:58:42
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-26 08:44:31
Artykuł był wyświetlony: 589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz gruntów do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-19 14:24:57

Załączniki

  • Wykaz (PDF, 207.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 14:25:53 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Waraksa Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Waraksa Data wprowadzenia do BIP 2017-07-19 14:24:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-07-19 14:25:57
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 14:25:57
Artykuł był wyświetlony: 777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Krzeszyce poprzez sport w 2017r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-12 14:22:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Buczkowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Buczkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 14:22:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 14:31:25
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 15:02:07
Artykuł był wyświetlony: 896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu